Szinte minden Csintalan gyermek keresztapja volt

Csintalan József atya a hívek körében
Csintalan József atya a hívek körében - © Fotó: archív
Demecser – A lelkes helytörténészeknek köszönhetően sok népszerű személyiség életútja és munkássága lesz ismert egy-egy adott település lakói körében.

Demecser szülötte Csintalan József apát-plébános (1890-1964), aki kiemelkedő jellemű egyházi méltóság volt, örök nyughelye is a város temetőjében található: szerettei, rokonai körében, méltó helyen, Krisztus keresztje tövében. Az elemi iskolai évei után a középiskolai tanulmányait Kolozsvárott, majd a teológiát Egerben végezte. Pappá szentelése után 1913-ban Szendrőn, 1915-ban Sarudon, 1916-ban Poroszlón volt káplán.

Korán kitűnt egyházi irodalmi műveltségével. Miskolcon, Nagybátonyban, Diósgyőrben volt hitoktató és 1919-1923 között a Miskolczi Katolikus Tudósító című újságot szerkesztette.

Különböző lapokban jelentek meg cikkei, tanulmányai. Egyházi irodalmi tevékenysége mellett említésre méltó munkát végzett a botanika területén is. Jávorka Sándor botanikussal rendszeresen térképezte és gyűjtötte a Bükk növényvilágát. Mint szentszéki tanácsos az újdiósgyőri Szent Imre templom felépítésében is aktívan rész vett 1930 szeptemberétől. 1931. szeptember 28-án, a Szent Imre herceg tiszteletére emelt templomot a kemecsei születésű Kriston Endre egri püspök szentelte fel.

Családjával rendszeresen tartotta a kapcsolatot, szinte minden Csintalan gyerek keresztapja volt. A fiatalok „nagy keresztapának” szólították.
Számos esetben segített a továbbtanulásban, az iskolaválasztásban. Idős kora visszavezette szülőfalujába, 2018-ban lesz pappá szentelésének 105., aranymiséjének az 55. évfordulója. Ezek az évfordulók még erősebb erkölcsi kötelességé teszik a méltó megemlékezést.

– Lucza János –
hirdetés