Szociális tűzifa juttatás Záhonyban

A záhonyi városháza
A záhonyi városháza
Záhony – A szaktárcánál elnyert támogatás nyomán szociális célú tűzifa juttatásról alkotott rendeletet a záhonyi önkormányzat rászoruló lakópolgárok megsegítésére.

A rendelet értelmében a szociálisan rászorultak az önkormányzat humán bizottságához nyújthatták be kérelmüket egy erre a célra készített nyomtatvány kitöltésével. Mindazon lakosok nyújthattak be igényt, akiknek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A városatyák további feltételként határozták meg, hogy a háztartás egyik tagja sem rendelkezhet a lakott ingatlanon kívüli vagyonnal. A határvárosi önkormányzat, valamint a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete már az előző fűtési szezonban is nyújtott tűzifa támogatást a rászorulók részére.

– Tancsik Róbert –
hirdetés