Szomszédjogok: „Az én házam, az én váram” – Mit tehetünk, ha zajos a szomszéd?

Akt.:
Szomszédjogok: „Az én házam, az én váram” – Mit tehetünk, ha zajos a szomszéd?
© Illusztráció: getty images
Nyíregyháza – Tartózkodni kell az olyan magatartástól, amellyel másokat szükségtelenül zavarnánk.

A címben szereplő mondás nem teljesen igaz, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályai szerint ugyanis sem a birtoklás, sem a rendelkezés jogát nem gyakorolhatja a tulajdonos más személyek – különösen a szomszédok – szükségtelen zavarásával, vagy jogaik gyakorlásának veszélyeztetésével – mondta Sterné dr. Deák Andrea, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivő-helyettese.

A Ptk. szomszédjogi szabályai azért születtek meg, hogy az ingatlan használói tisztában legyenek azzal, hogy jogosultságaik meddig terjednek, ami természetesen a másik oldalról tilalmat jelenthet meg. A szomszédjogokat nemcsak az új, hanem a régi Ptk. is szabályozta, azonban az életben előforduló minden egyes bosszúságra pontos szabályt nem találunk.

Jegyző után bíróság

Az általánosan megfogalmazott törvényi előírás az, hogy az ingatlan használatakor minden tulajdonosnak tartózkodnia kell az olyan magatartástól, amellyel másokat szükségtelenül zavarna, vagy jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

– Vannak azonban olyan helyzetek, amikor nem kerülhető el, hogy a szomszédok zavarják egymást (például felújítással okozott kellemetlenség, zaj, por, csőtörés orvoslása) – sorolta Sterné dr. Deák Andrea. – Erre vonatkozik az a szabályozás, hogy a szükséges zavarást mindenki köteles tűrni. A jogai megsértése esetén a sérelmet szenvedett fél az önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat panasszal, amit aztán kivizsgálnak, és határozatot hoznak. Aki a jegyző által meghozott határozatot sérelmesnek tartja, a kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását.

A lakhatás nyugalma

A társasházaknál szervezeti-működési szabályzatban kell meghatározni a külön tulajdonon belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének szabályait (házirend). A lakhatás nyugalmát szolgáló házirend szabályait a lakás, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiség mindenkori használója köteles betartani.

Hogyan érvényesítsük a jogainkat? – adódik a kérdés. A sajtószóvivő-helyettes erre így válaszolt: a közösség és a tulajdonostárs, illetőleg a közösség és harmadik személy között keletkezett polgári jogvitában – ha az érintettek megállapodni nem tudnak – a közvetítői tevékenységről szóló külön törvény rendelkezései alapján permegelőző közvetítői eljárást lehet kezdeményezni.

KM


A szomszédban tartott házibulik pokollá tehetik a pihenni vágyók éjszakáit
Nyíregyháza - Az örökös perlekedés pereskedésig vagy akár tettlegességig is fajulhat a lakók között. Léteznek olyan írott és íratlan szabályok, amelyeket a társasházakban élőknek muszáj betartaniuk annak érdekében, hogy békében élhessenek a szomszédainkkal. Az örökös perlekedés akár pereskedés...
hirdetés