Tanári módon fogtak össze az iskolák

Akt.:
Tanári módon fogtak össze az iskolák
Nyíregyháza – Teljes újragondolást és radikális változtatást akar a Pedagógusok Szakszervezete.


Mint már beszámoltunk a miskolci Herman-iskola által elindított folyamatról, amelyhez azóta több Szabolcs-­Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmény is csatlakozott.

Megkezdődtek az egyeztetések

– A Pedagógusok Szakszervezete őszintén reméli, hogy az eddig nyilatkozó nevelőtestületekhez még számos – nem csak gimnáziumi – nevelőtestület csatlakozik.

– A Pedagógusok Sztrájkbizottságának kezdemé­nyezésére az elmúlt héten megkezdődtek a szakértői egyeztetések az EMMI ­Köznevelési Államtitkárságával a Pedagógusok Szakszervezete XXV. Kongresszusán elfogadott megoldási javaslatokról – tette hozzá Miklósi István, a Pedagógusok Szakszervezete megyei titkára, nyomatékosítva: – Szakszervezetünk a köznevelés átalakítását továbbra is súlyosan elhibázott döntésnek tartja.

Összefoglaló anyag

– Az országos fórumon a köznevelésben dolgozók megfogalmazták a köznevelési rendszer átalakításának a gyermekekre, tanulókra, pedagógusokra és a nevelő-oktató munkát segítőkre gyakorolt negatív hatásait, amelynek összefoglaló anyagát megküldték Orbán Viktor miniszterelnöknek. A XXV. kongresszusunkon megtárgyaltuk a köznevelés rendszeréről szóló helyzetelemzést, és határozatunk a megoldásra váró feladatokról és a javaslatokról.

Nem tűrnek halasztást

– Ezek között vannak olyan javaslatok, felvetések, amelyek nem tűrnek halasztást, és vannak olyanok, amelyek megvalósításához mindenképpen hosszabb idő szük­séges.
– A Pedagógusok Szakszervezetének meggyőződése, hogy a köznevelés jelenlegi rendszere teljes újragondolást és radikális változtatást igényel. Az Országgyűlés elodázhatatlan feladata, hogy értékelje minél hamarabb a kialakult helyzetet, továbbá meghatározza a továbblépéshez szükséges kormányzati feladatokat – zárta gondolatait a megyei titkár.

KM-LTL


Mit akarnak a pedagógusok?

A Pedagógusok Szakszervezete azonnali megoldást igénylő kérdései között szerepel többek között:

  • az áttekinthetetlen irányítási rendszer újragondolása, beleértve a köznevelési intézményeket, az igazgatók jogköreit és feladatait
  • a rendszer finanszírozásának kérdései, a biztonságos működéshez szükséges költségvetési fedezet megteremtése
  • az intézményi gazdálkodási jogosultságok visszaállítása
  • a pedagógus-életpályamodell alá nem tartozók bérhelyzetének rendezése
  • a Nemzeti Alaptanterv, a kerettantervek, a szabad tankönyvválasztás
  • az intézmények és pedagógusok autonómiája
  • a pedagógusok minősítési rendszere
  • a pedagógusok foglalkoztatási rendje
  • a pedagógusok bér- és pótlékrendszere
  • a tanfelügyeleti rendszer
hirdetés