Tandíj: 105 ezer forint

Debrecen – Egy évig – a 2008/09-es tanévben – biztosan nem tér el a törvény
által megszabott tandíjértéktől a Debreceni Egyetem.

Joó Ferenc oktatási rektorhelyettestől tudjuk ugyanis, hogy az intézmény már
elküldte az ezzel kapcsolatos tervét a minisztériumnak: az alapképzés egy évre
105 ezer, a mesterképzés pedig 150 ezer forintba kerül majd.

Várhatóan a többi egyetem és főiskola is hasonlóan dönt az első évre vonatkozóan,
hiszen a rektori konferencia ezt fogalmazta meg ajánlásában. A későbbiekben
azonban legfeljebb 50 százalékkal el lehet térni ettől, de úgy, hogy az átlagos
(fent említett) éves összeget teljesíteni kell. Joó Ferenc szerint az egyetemen
belül, illetve az intézmények között kialakulhat valamilyen versengés a tekintetben,
hogy a befolyt fejlesztési részhozzájárulásból mennyit térítenek vissza a jól
tanuló hallgatóknak, de nagy játékteret ez sem enged.

Ahol viszonylag homogén képzés folyik és nagy a túljelentkezés, ott esetleg
emelhetik a tandíjat, ahová kevesebben mennek, ott az alacsonyabb befizetés
vonzóbb lehet
– mondta a rektorhelyettes. A DE szenátusa mindenesetre azt
már eldöntötte, hogy a szociális támogatás legkisebb összege 2007-től havi 11
ezer forintra emelkedik, amely lehetővé teszi, hogy rászorultsága miatt senki
ne essen ki a felsőoktatási rendszerből.

B. G. K.
hirdetés