Társadalmi vitán Az új Magyarország program

Társadalmi vitára bocsátotta Az új Magyarország programját a kormány. A 2007 és 2013 közötti időszakra szóló, mintegy 6 ezer 650 milliárd forintos európai uniós fejlesztési forrás felhasználásának céljairól szóló dokumentum letölthető a Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján.

Egy főre számítva 319 euró, vagyis nagyjából 80 ezer forint fejlesztési, felzárkóztatási támo­gatás jut évről évre, hét éven át, minden magyar állampolgárnak az Európai Unió költ­ségvetéséből. Az elkövetkező hétéves időszakban évente fordíthatunk annyi uniós forrást az ország versenyképessé tételére és az elmaradott térségek felzárkóztatására, mint 2000 és 2006 között összesen. E források felhasználásának stratégiai terve a Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinációjával elkészített dokumentum, Az új Magyarország programja.

Négy pilléren

Versenyképes gazdaság, megújuló társadalom, élhető környezet és területi kohézió – a jövő Magyarországának négy pillére, Az új Magyarország programjának négy legfontosabb középtávú célja – áll a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által kiadott tájékoztatóban. Olyan célok ezek, amelyeket hosszas elemző és tervező munka, valamint az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) társadalmi vitájának eredményei formáltak. A program részeként, 5 irányító hatóság operatív programjain, valamint számos központi, ki­emelt programon keresztül valósulnak meg mindazok a fejlesztések és beruházások, amelyek hozzájárulnak a gazdasági növekedés és a bővülő foglalkoztatás európai uniós közösségi szintű céljainak megvalósításához.

Az új Magyarország programjának kiemelt elemét alkotják a régiók saját operatív programjai: a 2007-től kezdődő, hétéves költségvetési időszakban a hét statisztikai régió önállóan dönthet majd az uniós források egynegyedének – az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából érkező források felének – felhasználásáról. Az ehhez szükséges terveket a régiók maguk készítik el, és a régiók feladata lesz a pályáztatás is. A versenyképes Magyarország meg­terem­tésében pedig fontos szerepe lesz a fejlesztési központoknak: a főváros mellett Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, valamint – egy­mással karöltve – Székesfehérvár és Veszprém a meglévő egyetemi, kutatási, gazdasági, infrastrukturális és logisztikai adottságaira építve euró­pai szinten is meghatározó feladatot kap egy-egy kiemelt ágazat versenyképes fejlesz­tésében.

Társadalmi egyeztetés

Az új Magyarország programjának társadalmi egyeztetéséhez – az Országos Fejlesz­tés­politikai Koncepcióhoz hasonlóan – egy elektronikus kérdőívet fejlesztett ki a Nemzeti Fejlesztési Hivatal. A kérdőív és a hozzá tartozó szoftver – akárcsak maga a dokumentum – a hivatal honlapjáról, a www.nfh.hu internetes címről tölthető le.

A dokumentum véleményezésére összesen mintegy ötezer partnert – kér fel a napokban a Nemzeti Fejlesztési Hivatal. Természetesen ezúttal is lehetőségük lesz a részvételre és az internetes regisztrációra bármely más szervezetnek és személynek is.

Az új Magyarország programját második olvasatban – már a társadalmi partnerek beérkező véleményeinek figyelembevételével – április elején tárgyalja a kormány. A dokumentumot hazánk – az operatív programokkal együtt – június végén nyújtja be az Európai Bizottságnak, s Brüsszellel várhatóan kora őszig folyamatosan egyeztetünk annak tartalmáról. Ennek megfelelően a dokumentumok véleményezésére a márciusi egyeztetési szakaszt követően még két hullámban lesz lehetőségük a partnereinknek.
hirdetés