Tisztelet a bátor hősöknek – Napkoron tartották a megyei megemlékezést

Tisztelet a bátor hősöknek – Napkoron tartották a megyei megemlékezést
© Fotó: Sipeki Péter
Napkor – Az áprilisi törvények az összes fontos kollektív és egyéni szabadságjogot biztosították a magyarság számára.

– Az egyik leggazdagabb jelentéstartalmú nemzeti ünnepünk március 15-e, mert olyan eseményekről szól, amelyek a haza érdekeit szolgálták, a nemzeti összetartozást erősítették, a haladást és a polgári átalakulást segítették – fogalmazott köszöntőjében Seszták Oszkár a megyei központi ünnepségen Napkoron. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, évtizedes hagyomány, hogy a megyei önkormányzat egy-egy településsel közösen emlékezik meg az állami és nemzeti ünnepeken.

Hit, hűség, remény

A művelődési ház színpadán dr. Spinyhért Zsolt polgármester a 169 évvel ezelőtt történt eseményekre visszatekintve azt emelte ki, hogy március 15-e új esélyt adott a nemzetnek, esélyt a megmaradásra, a fejlődésre is. Napkor első embere hangsúlyozta: minden korban és minden időben el kell számolni a hátrahagyott értékekkel, legyen az természeti környezet, épített vagy szellemi érték. Szükség van nemzeti öntudatra, arra a szellemi tartásra, arra a magyar gerincre, ami az állig begombolt ingnyakú magyar parasztembert jellemezte, aki félte az istent, tisztelte az embert, gondolkodásával, életmódjával évszázadokon keresztül tartotta el és meg az országot.

– Negyvennyolc hősei a legnagyobb értéket hagyták ránk, amit egy nemzet elérhet. Nemzetünk szabadságáért küzdöttek, és azért vagyunk ma itt, hogy tisztelegjünk a bátrak emléke előtt. A nemzeti kokárda színeire utalva kívánom, hogy legyünk erősek a hitben, hűségesek egymáshoz, a hazához és mindig éljen bennünk a remény – zárta ünnepi köszöntőjét a polgármester.

– A forradalom és szabadságharc hőseire, a márciusi ifjakra, az első felelős magyar kormány tagjaira, az elnyomó hatalom ellen harcoló honvédékre emlékezünk és adjuk meg a tiszteletet azoknak a bátor férfiaknak s nőknek, akik szabad Magyarországot álmodtak, amely nem idegen hatalmaknak alárendelve létezik, hanem független és önálló döntéseket hozhat – mondta ünnepi beszédében dr. Polgári András. A megyei kormányhivatal főigazgatója szólt arról is, hogy a szabadságot sem akkor, sem ma nem adják ingyen, a 169 évvel ezelőtt elfogadott áprilisi törvények az összes fontos kollektív és egyéni szabadságjogot biztosították a magyarság számára. 1848–49 ma is mérték, mely a széthúzás idején is a szabadság gondolataival egyesítette a nemzetet, erőt adott akkor is, ha a megtorlás, a zsarnokság korszakai következtek.

– A szabadságért minden generációnak meg kell küzdenie, most a tét, hogy nemzeti identitásunkat, édes anyanyelvünket, szokásainkat, kultúránkat megőrizzük, a globalizáció hatásai ezeket ne sorvaszthassák el – hangsúlyozta a főigazgató, és hozzátette: közösen érhetjük ezt el.

A helyi általános iskola diákjainak színvonalas előadását követően, a református imaház melletti emlékfalnál az ünneplők elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúit, majd istentisztelettel zárult a megyei ünnepség.

KM-BM


Kitüntetések

A megyei közgyűlés bronz emlékérmét adták át Dani Attila tárogatóművésznek, Pusztadobos polgármesterének, a Rákóczi Tárogató Egyesület egyik alapítójának a nemzeti értékek és hagyományok ápolása és továbbadása érdekében kifejtett tevékenységéért.

A magyar sajtó napja alkalmából bronz emlékérmet adományoztak Papp Attilának, aki Fehérgyarmatról és környékéről, valamint a szatmári és beregi térség életéről több évtizede tudósítja a közvéleményt.

Napkor Nagyközségért-díjat vette át Balogh Tamás néptánc tanár, a település érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.

Napkor Nagyközség Kiváló Pedagógusa-díjat kapott Gáva Istvánné Tömpe Ibolya óvodapedagógus több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként.
hirdetés