Több 14 éven aluli gyermek követett el bűncselekményt a megyében

Nyíregyháza – A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség 2017. március 8-án értékelte az elmúlt esztendőben végzett munkát. Az értekezleten jelen volt Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes.

A megye valamennyi ügyésze, alügyésze és fogalmazója részvételével tartott eseményen elsőként Dr. Zsíros Zsolt megyei főügyész számolt be a végzett munkáról. Kiemelte, hogy a csökkenő bűnözés miatt néhány százalékkal kevesebb ügy érkezett az ügyészségre, így jogos elvárás a társadalom részéről, hogy ezeket minél rövidebb időn belül el is intézzék az ügyészek. Minden ügyet sikerült 30 napon belül feldolgozni, csupán két bonyolult és terjedelmes ügy elintézése igényelt 30-60 nap közötti időt. A gyorsaság mellett eredményes is volt az ügyészek munkája, mert minden 100 megvádolt terheltből a bíróság 98-at el is ítélt.

Dr. Nagy Ferenc büntetőjogi főügyészhelyettes a bűnözés elmúlt évi alakulásáról elmondta, hogy a megyében 20%-al csökkent a hatóságok tudomására jutott bűncselekmények száma, illetve az elkövetők száma is, azonban sajnálatos, hogy 200-nál több 14 éven aluli gyermek követett el bűncselekményt, akiket ezért nem lehet felelősségre vonni. Elmondta, hogy nőtt a korrupciós bűncselekmények száma is, melyeket főleg az egyszerűsített honosítási eljárásokhoz kapcsolódóan követnek el. Kérte, hogy az ügyészek bátran éljenek az általuk enyhének tartott büntetések esetén a súlyosításra irányuló fellebbezés lehetőségével, mert a büntetés valódi célja csak így érhető el.

Dr. Sipos László közérdekvédelmi főügyészhelyettes beszámolójában kiemelte a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos ügyészi munka jelentőségét, továbbá elmondta, hogy az elmúlt évben 33 megbízhatósági vizsgálat elvégzését hagyta jóvá az ügyészség, mely feladatot három észak-alföldi megyére kiterjedően végzi a megyei főügyészség.

Dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes köszönetet mondott az eredményes munkáért, és reméli, hogy a nagy nyilvánosságot kapott bűnügyekben is sikerrel képviselik majd az ügyészek a vádat. Elmondta, hogy a megyénkben épülő két új börtön új feladatokat ad az ügyészeknek, valamint kérte, hogy mindenki megfelelően készüljön fel az új büntetőeljárási törvény alkalmazására, melynek parlamenti elfogadása az idén várható.

– Dr. Zsíros Zsolt, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész –
hirdetés