Több marad a zsebükben

Bankautomatánál - illusztráció
Bankautomatánál - illusztráció
Nyíregyháza – A kormány és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája megállapodott az ösztöndíjak és a fizetendő fejlesztési részhozzájárulás, azaz a tandíj felosztásának alapelveiben.

E szerint a következő tanévtől a hallgatók jobban tervezhetnek, és ami ennél talán fontosabb: több ösztöndíjakat kaphatnak.

A támogatásokat az intézmények a hallgatói normatívából osztják szét. Az, hogy ki és mennyit kap, attól függ, hogy az adott felsőoktatási intézményben hány hallgató pályázik – minél kevesebben igényelnek támogatást, annál több jut egy-egy hallgatóra. A tanulmányi ösztöndíjak összege 5-40 ezer, a szociális támogatásé pedig 5-30 ezer forint között változik. Az új rendszerben is hallgatói normatívából osztják szét a támogatásokat, ahol megállapítanak egy minimális összeget. A rászoruló hallgatók rendszeres szociális ösztöndíjat kapnak majd, ennek minimális mértéke a mindenkori hallgatói normatíva tíz, illetve húsz százaléka – ez jelenleg havi 11 650, illetve 23 300 forint.

– Hallgató-barát megoldás született – összegezte véleményét Ander András, a Nyíregyházi Főiskola hallgatói Önkormányzatának alelnöke. – Az ösztöndíj valóban ösztönözni fog majd, hiszen a támogatás nagyrészt a tanulmányi eredmény függvénye lesz. Korábban többször vitáztunk arról, hogy a szociális helyzet, vagy az eredmények essenek-e nagyobb súllyal a latba. A következő tanévtől életbe lépő rendszer lehetőséget ad arra, hogy a jól tanulók több pénzt kapjanak, és a rászorulók sem kerülnek hátrányba.

– Aki valóban tanulni akar és nem pusztán szórakozási lehetőséget lát a főiskolai, egyetemi években, érzékeli majd a különbséget. 2008-tól kell fizetni az ún. fejlesztési hozzájárulást – ennek mértéke alapképzésben évi 105 ezer, mesterképzésben pedig 150 ezer forint lesz, a hátrányos helyzetűek tandíjmentességet kapnak. Bízunk abban, hogy a támogatási rendszer átalakítása segít abban, hogy a hallgatók emiatt ne kényszerüljenek tanulmányaik befejezésére, s hogy senkit ne riasszon vissza a továbbtanulástól. Az ebből származó bevételek felét-harmadát ösztöndíjakra kell majd fordítani, így annak mértéke a 2008-2009-es tanévtől emelkedik.

– Az intézkedések a 2007/2008. tanévtől az államilag támogatott hallgatókra fognak vonatkozni – kezdte Márföldi Józsefné, a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi Osztályának vezetője. – A jövedelemmel nem rendelkező, eltartott hallgatók az első félévben iskolakezdő alaptámogatást  kapnak, a második félévtől a tanulmányi átlag alapján tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetnek. Szociális helyzettől függően a hallgatók rendszeres szociális ösztöndíjra  pályázhatnak. Erre célra a hallgatói normatíva 10-20%-a használható majd fel. Fejlesztési részhozzájárulást, tandíjat csak a 2008/2009-es tanévtől kell fizetni a hallgatóknak.

– Az új rendszerben továbbra is a hallgatói normatíva, továbbá a tandíjból származó bevétel harmada képezi majd a támogatások alapját, melyből a tanulmányi ösztöndíjra 59%-ot lehet fordítani. Hamarosan megjelenik a kormányrendelet, amely a hallgatói térítéseket és juttatásokat fogja szabályozni. Az intézmények – így a Nyíregyházi Főiskola is – e kormányrendeletnek a figyelembevételével, a Hallgatói Önkormányzati Testülettel egyeztetve, és speciális helyzetüket figyelembe véve készítik el saját szabályzatukat, melyben meghatározzák az alapelveket arról, hogy  milyen arányok érvényesüljenek az ösztöndíjak meghatározásában (tanulmányi átlag, szociális helyzet, kari átlag, szakonkénti átlag,… szerint).

– Száraz Ancsa –
hirdetés