Több területre is kevesebb pénz jut 2007 és 2013 között

Az Európai Bizottság a tagállamok tavaly decemberi pénzügyi megállapodása alapján elkészítette a 2007 és 2013 közötti keretköltségvetés egyes alfejezetekre történő lebontását.

Számos területre jóval kevesebb pénz jut majd, mint azt az EU ambíciói indokolnák.

Az EU-tagállamok szakminiszterei közül hétfőn jó néhányan szóvá tették, hogy az Európai Bizottság által a tavaly decemberi költségvetési alku alapján elkészített indikatív költségvetési lebontás szerint több kulcsfontosságú területre is jóval kevesebb pénz jut a jövőben a szükségesnél és az indokoltnál. A közös kül- és biztonságpolitikára jutó források szűkösségét szinte valamennyi tagállam kifogásolta, még az a Németország is, amely sokat tett a közös büdzsé áramvonalasításáért.

A magyar küldöttség elsősorban három területen kevesli a Bizottság által betervezett pénzügyi forrásokat: a kül- és biztonságpolitikánál, a migráció kezelésénél és több oktatási program, így a diákok külföldön való tanulását támogató Erasmus és az élethosszig tartó tanulást előmozdító program esetében.

Az Európai Bizottságnak ugyanakkor meglehetősen szűk mozgástere volt, amikor tervezői asztalhoz ültek, hogy a tavalyi decemberi pénzügyi alkut a különböző költségvetési tételekre lebontsák. Mint ismeretes, az EU-25-ök 2007 és 2013 között 862 milliárd eurót szánnak a közös politikák finanszírozására, ami nagyságrendekkel kevesebb az Európai Bizottság által eredetileg javasolt 1,022 billió eurónál. A tagországok állam- és kormányfői tavaly decemberben a kiadások főösszegéről állapodtak csak meg, ennek egyes költségvetési alfejezetekre való lebontását végezte most el az Európai Bizottság.

A bizottsági javaslathoz mellékelt magyarázó szövegből kiderült, hogy a meglehetősen alacsony keretösszeg mellett a Bizottság kezét számos más tényező is megkötötte, amikor az egyes területekre szánt pénzeket meghatározta. A költségvetésben vannak például előre rögzített (megpántlikázott) tételek és alapelvek, így az, hogy a kutatásra 2013-ban fordított forrásoknak 75 százalékkal nagyobbnak kell lenniük a 2006-os keretnél. Vagy egy másik: a litván és a szlovák atomerőművel leszerelésére külön összegeket tettek félre és a vészhelyzetek kezelését szolgáló tartalék nagyságát is évente 221 millió euróban rögzítették. Hasonlóan előre rögzített tételnek számít a Bulgária és Románia számára 2007 és 2009 között félretett pénz, amiről a csatlakozási szerződés rendelkezik.
hirdetés