Több vizet az Öreg-Túrba!

Turisztikai szempontból is fontos az Öreg-Túr felélesztése
Turisztikai szempontból is fontos az Öreg-Túr felélesztése - © fotó: KM-archív
Szabolcs-Szatmár-Bereg – A Norvég Alap 760 ezer euróval, az összköltség 85 százalékával támogatja a programot.

Három esztendeje annak, hogy lezárult az Öreg-Túr rehabilitációjának első üteme. A beavatkozásra a folyó vízgyűjtőjének sajátossága miatt volt szükség, ugyanis a nyári vízhiányos időszakban a rendszer nem alkalmas az Öreg-Túr vízháztartásának javítására. A rehabilitáció második ütemét pedig az indokolja, hogy belvizes időszakban, mikor a vízkiadagolás szünetel, a torkolati szakaszokon magas a vízszint, míg az Öreg-Túr felső szakaszán a meder – vízgyűjtő hiányában – teljesen leürül.

Új zsilipek, távjelző állomások

– Az Öreg-Túr rehabilitációjának lényege – mondja Gacsályi József, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területi felügyelője –, hogy a műtárgyak felújításával, új fenékduzzasztó építésével, valamint a jelenlegi üzemrend módosításával a duzzasztás helyén 80 cm-rel megemeljük a vízszinteket, így a Sonkádnál beadagolt vízhozam magasabb szinten vonul le. A projekt nemcsak belvízvédelmi, de vízgazdálkodási, illetve eszmei-esztétikai értékkel is bír. Az I. ütemben 296 millió forintos beruházás valósult meg Olcsvaapáti és Kömörő között. Emelték a vízszintet, s megkezdődött az Öreg-Túr mentén lévő holtmedrek ökológiai vízpótlása Bákaszegnél. A 2012 májusában befejezett munkálatok 16 helyszínt érintettek: műtárgy- és mederrekonstrukciók folytak, új szabályozó műtárgyak épültek, és négy monitoring-állomás is elkészült.

Tapasztalatok

– A tapasztalatok összegyűjtésére lehetőséget teremtett, hogy a rendszer 2013 február-márciusában komoly belvízterhelésnek volt kitéve – folytatta a szakember.

– A torkolati zsilipek zárását követően magas befogadói vízszintek alakultak ki az Öreg-Túr kömörői osztózsilip alatti szakaszán és a Nagyari-Túrágon is. A beavatkozások jelentősen csökkentették a belvízi védekezés költségeit, illetve belvízkárok mértékét. Ám míg az Öreg-Túr alsó szakaszain jelentős belvízszintek alakultak ki, a felső részen (Kölcse, Sonkád térségében) belvízterhelés hiányában vízhiányos állapot állt elő: két hónappal a belvízi védekezés után már komoly aszály jelentkezett.

Alacsony vízhozam

– Jól jellemzi az elmúlt év nehézségeit, hogy a Túr-torkolati bukógát vízfüggönyéhez június és szeptember között csak hat napig tudtunk vízhozamot biztosítani úgy, hogy az Öreg-Túrba bevezetett vízhozam végig 0,5 köbméter/másodperc alatt maradt. A kis vízhozamok ellenére az alsó szakaszon átlagosan 50 cm-rel sikerült a vízszintet megemelni, de a beavatkozások hatásai nem érintették az Öreg-Túr felső, a túristvándi vízimalom fölötti szakaszát. A Nagyari-Túrág, illetve az Öreg-Túr felső szakasza mentén jelentős természeti értéket képviselő holtmedrek vannak – Malomszegi holtág, Túr-Erdei holtág, valamint a Kölcsei-Túrág –, melyek vízpótlása jelenleg nem megoldott.

A II. ütem munkálatai

Az Öreg-Túr rehabilitációja II. ütemében fenékgát épül az Öreg-Túr 52,5. és 58,7. km-szelvényében; a folyó 58,7. km-szelvényében – mely megegyezik a Kölcsei Túr-ág 8. km-szelvényével – pedig vízszintszabályozó zsilip készül.

A kölcsei duzzasztónál (Öreg-Túr, 52,5. km-szelvény) automata vízszintmérő állomás lesz, míg a nagyari Petőfi-, illetve az Olcsvaapátiban lévő Kövessy Győző-zsilip külvízi oldalán automata vízszintmérő szondákat építenek be.

Az Öreg-Túron a Túr-Erdei holtág szabályozó zsilipét felújítják, mederkotrást végeznek Túristvándi és Kisar külterületén, 1100 méter hosszban.

KM-GYL
hirdetés