Továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom

Továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom
© Illusztráció: debreceninap.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg – Jelenleg, az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint azok határától számított kétszáz méteren belüli területekre vonatkozik a tűzgyújtási tilalom, vagyis ezeken a területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is – valamint a közút- és vasút menti fásításokban tilos a tűzgyújtás beleértve a parlag- és gazégetést is.

Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területen dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók égő cigarettát és dohányterméket ne dobjanak el. Az elmúlt időszakban ugyanis megnövekedett a szabadtéri tűzesetek száma.
Idén, eddig közel kétszáz szabadtéri tűzesethez vonultak a tűzoltóegységek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az erősödő nappali felmelegedés, a szeles és csapadékmentes napok után kiszáradt a növényzet és az erdei avar több helyen kiszáradt, “gyúlékony állapotba került”, különösen a parlag- és legelőterületekkel határos erdőkben. Aki a tűzvédelmi rendelkezéséket megszegi, bírsággal sújtható!

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett, kivéve, ha az adott terület nem esik a tűzgyújtási tilalom alá.
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 187. §, 221-230. §);
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!
Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett a következő alapvető szabályokat tartsuk be:

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának munkatársai járőrözéssel ellenőrzik a tűzgyújtási szabályok betartását. A szabadtéri tűzesetek esetében hatósági ellenőrzést folytatnak le és az érintett terület tulajdonosát megkeresik.

Ellenőrzik azt is, hogy az adott terület tűzvédelmi szempontból megfelelő-e, amennyiben szabálysértést észlel a földterület használójával, vagy tulajdonlásával szemben szabálysértési eljárást kezdeményezhet. A vizsgálat kiterjed nemcsak a tűz keletkezésével érintett, hanem a vele szomszédos műveletlen, a tűz terjedését elősegítő területekre is. A hatóság a gondatlan tűzokozóval szemben tűzvédelmi bírság kiszabására kötelezett, melynek legkisebb mértéke a tűzoltói beavatkozás függvényében, beavatkozás nélkül tízezer forint, tűzoltói beavatkozás esetében húszezer forint. Külterület esetén a tűzvédelmi hatóság engedélyében meghatározott feltételek szerint irányított égetés végezhető. A hatósági engedély beszerzése érdekében a tervezett időpont előtt legalább tíz nappal az illetékes tűzvédelmi hatóságnál kell a kérelmet benyújtani, amelyet öt munkanapon belül elbírálnak és engedélyeznek a feltételek megléte esetén.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –
hirdetés