Tudnivalók a nyugdíjakról

Ki jogosult rokkantsági nyugdíjra? – kérdezte több olvasónk. A válaszért Simkóné dr. Tornai Anitához, a Megyei Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatójához fordultunk.

A rokkantsági nyugdíjra jogosultsághoz
szükséges szolgálati idő
22 éves életkor betöltése előtt
2 év,
22–24 éves életkorban 4 év,
25–29 éves életkorban 6 év,
30–34 éves életkorban 8 év,
35–44 éves életkorban 10 év,
45–54 éves életkorban 15 év,
55 éves életkor betöltésétől 20 év.

– Az jogosult, aki munkaképességét (egészségromlás, illetve testi, szellemi fogyatkozás következtében) 67 százalékban elvesztette, és ebben az állapotában javulás egy évig nem várható, a szükséges szolgálati időt megszerezte és rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél. A munkaképesség-csökkenés mértékét, valamint a megrokkanás időpontját az OOSZI megyei illetékességű orvosi bizottsága állapítja meg. A rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő számításánál a megrokkanás időpontjában betöltött életkort kell figyelembe venni.

– Lefler György –
hirdetés