Tüzet okoz a felelőtlenség

Az idén már csaknem hatszáz szabadtéri tűz volt a megyében
Az idén már csaknem hatszáz szabadtéri tűz volt a megyében - © Fotó: katasztrófavédelem
Nyíregyháza – Továbbra is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom!

– Az idén eddig közel hatszáz esetben, 580 szabadtéri tűzesethez riasztották a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltóegységeit – számszerűsítette a mögöttünk hagyott hónapokat Dóka Imre.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője hangsúlyozta: jelenleg az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint azok határától számított kétszáz méteren belüli területekre vonatkozik a tűzgyújtási tilalom. Ezeken a területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is – valamint a közút és vasút menti fásításokban – tilos a tűzgyújtás, beleértve a parlag- és gazégetést is.

Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területen dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók égő cigarettát és dohányterméket ne dobjanak el! Az elmúlt időszakban ugyanis megnövekedett a szabadtéri tűzesetek száma.

– A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák – fogalmazott a főhadnagy, s emlékeztetett rá, egy eldobott, égő cigarettacsikk miatt lett a Sóstói úton egy esőbeálló a tűz martaléka.
Az erősödő nappali felmelegedés, a szeles és csapadékmentes napok után kiszáradt a növényzet és az erdei avar több helyen száraz, „gyú­lékony állapotba került”, különösen a parlag- és legelőterületekkel határos erdőkben.

Bírságot szabnak ki

– Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett – folytatta a szóvivő –, a következő alapvető szabályokat tartsuk be: a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról és mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kéziszerszám! Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani! Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének!

– Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania az eljárást – utalt a következményekre Dóka Imre. A hatóság a gondatlan tűzokozóval szemben tűzvédelmi bírság kiszabására kötelezett, melynek legkisebb mértéke a tűzoltói beavatkozás nélkül tízezer, tűzoltói beavatkozás esetében húszezer forint.

A tűzgyújtás szabályai

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

– általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik

– belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi

– továbbra is megengedett a kerti grillezés és a sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett, ha az adott terület nem esik a tűzgyújtási tilalom alá

– előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését

– tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi

– a szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

KM
hirdetés