Tűzvédelmi nevelést az iskolákba!

Tanácskoznak a tűzoltó parancsnokok
Tanácskoznak a tűzoltó parancsnokok
Nagycserkesz – Megyénkben már hagyomány, hogy az önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnokok szakmai értekezletére más és más helyszínen kerül sor. A legutóbbi ilyen jellegű rendezvényének Nagycserkesz adott otthont.

A meghívásnak közel 40 önkéntes és létesítményi tűzoltóság tett eleget. Először Pernyák Sándor tű. ezredes, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató köszöntötte a megjelenteket. A megyei igazgató felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy rendkívül sajátságos a bokortelepülések ivó- és tűzivíz ellátása, ebből fakadóan a mentő tűzvédelme is.

Értékelésre került a 2006. évi megyei önkéntes és létesítményi tűzoltóverseny, melyet ez év májusában Tiszabercelen 74 csapat részvételével rendeztek meg. Csaknem 20 éve nem volt rá példa, hogy szakadó esőben zajlódjanak az események, de a gyermek-, ifjúsági és felnőtt tűzoltók kitartását dicséri, hogy nem hátráltak meg a nehéz körülmények ellenére sem.

Pernyák Sándor hangsúlyozta, hogy sokkal többet és szervezettebben kell foglalkozni a fiatalokkal – és bár nagyon nehéz, de – „be kell törni” a tűzvédelmi neveléssel az iskolákba is. Felhívta a parancsnokok figyelmét arra, hogy a különböző pályázati lehetőségeket kihasználva anyagi forrásokhoz lehet jutni az ifjúsági versenyek megrendezéséhez is.

Kiemelte továbbá, hogy az önkénteseknek rendszeresen részt kell venniük a különböző civil szervezetek rendezvényein, keresni kell az együttműködési lehetőségeket. Az év egyik legszebb rendezvénye volt a Szent Flórián nap megünneplése Vásárosnaményban, melynek keretében Dr. Tatár Attila tű. altábornagy jelenlétében átadásra került a helyi önkéntesek új szertárépülete.

2006. évben pályázatok révén Szabolcsban 11 önkéntes tűzoltó egyesület jutott különböző anyagi pénzeszközökhöz, összesen 5 860 000,- forint értékben. Az ez évi főbb rendezvények közül kiemelkedik a megyei tűzoltóverseny, melyet a tervek szerint Újfehértón fognak megrendezni.

Kiemelkedőnek értékelte a megyei tűzoltószövetség elnöke a különböző nemzetközi kapcsolatokat, melynek révén Svájcból és Hollandiából különböző tűzoltásra és műszaki mentésre alkalmas gépjárművek és szakfelszerelések jutottak az önkéntesek birtokába.

A szakmai napon előadásokat hallgattak meg többek között a résztvevők a riasztási és segítségnyújtási terv, a tűzvédelmi törvény módosításáról, szakképzésről.

– Fullajtár András –
hirdetés