Tíz év a szeretet jegyében

A Nemcsak a húsz éveseké a világ Nyugdíjasklub színvonalas és nagyszabású ünnepség keretében ünnepelte fennállásának 10 éves jubileumát a közelmúltban. Az aulában a klub tagjainak kiállított kézimunkáit csodálhatták meg az érdeklődők.

Drilla Józsefné klubvezető meleg szavakkal köszöntötte a vendégeket, köztük Kecskés Gyula polgármestert, Már Vincéné jegyzőt, Hajdú Józsefnét, a megyei szövetség vezetőségi tagját, Török Gergelyné igazgatót, Kocsi Erzsébet tanárnőt, karvezetőt és a megjelent biharkeresztesi, esztári, kismarjai és sárándi klubok vezetőit és tagjait. „Kellőképpen elviselni az öregedést a bölcsesség mesterműve, és egyik legnehezebb része az élet nagy művészetének” – idézte Amielt a beszámoló. A klubot Kocsi Gyuláné és Ragályi Imréné szervezte meg egy évtizeddel ezelőtt, felkeresve minden nyugdíjast. Az elmúlt éve alatt Csehné Ragályi Nóra és Kállai Lászlóné volt a klub vezetője, most pedig Drilla Józsefné irányításával működnek.

Megemlékezések

A klub programjai változatosak: előadások, kirándulások és fellépések színesítik a klubtagok életét. Énekkaruk és tánccsoportjuk a megyei versenyeken kiemelkedően szerepelt. Kocsi Gyuláné versmondó országos versenyeken is öregbítette a klub és a község jó hírét. Az önkormányzat és a vállalkozók mindig segítettek a klub működésében. Az idei tervben szerepel a részvétel a vőfély- és betyártalálkozón és megemlékeznek a kultúra napjáról és a nőnapról is.


Évröl-évre
1996. ápr. 26: 44 taggal megalakul a klub
1997: Versmondás rendezvényeken
1998: Orvosi előadások
1999: Külföldi utak ( Románia, Szlovákia )
2000: Megalakul a klub énekkara
2001: Tánccsoport és fellépései
2002: Helyi autóbusz segíti az utazást
2003: Testvérkapcsolatok kialakulása
2004: Első körzeti találkozó a vendégháznál
2005: A klubtagok közös névnapja a Liget csárdában
2006: Megemlékezések ünnepekről, évfordulókról

A résztvevők egy perces néma felállással emlékeztek azokra, akik már nincsenek közöttük, de emléküket a szívükben őrzik. A klubok köszöntését az iskolások műsora követte. Az öt klub a versekkel, dalcsokrokkal, a karikázó és a country tánccal színes, változatos műsort mutatott be. A finom ebédet és a vendéglátást önfeledt mulatozás követte.
hirdetés