Új emléktábla a tiszaberceli templomban

Bessenyei György emlékházánál
Bessenyei György emlékházánál - © Fotó: tudósítónktól
Tiszabercel, Paszab – Szülőföldjükre látogattak a Bessenyey család tagjai a napokban.

Bessenyei György szülőházánál Szántó Zsolt polgármester fogadta a vendégeket. A református templomban Szi­lágyi Sándor lelkipásztor istentiszteletet mutatott be, hálát adva az egykori Bessenyeyek áldozatkész egyházfenntartó munkájáért. Komiszár Dénes történész fel­elevenítette, milyen anyagi áldozatok árán támogatták a Bessenyeyek a kicsiny gyülekezetet és templomát.

Kiemelte Bessenyey Boldizsárt, a testőr ősét, aki a reformáció meghonosítója volt Bercelen; ő újíttatta fel a templomot és öntetett új harangot 1634-ben, amely a címeres emléktáblával együtt elpusztult 1944-ben, amikor a visszavonuló német csapatok stratégiai jelentősége miatt felrobbantották az épületet.
Ezek pótlására és a reformáció 500. évfordulójára készült az az emléktábla, amelyet a szószék alatt helyeztek el, és amely hirdetni fogja az utókornak a Bessenyeyek emlékét.

Paszabon, a másik ősi Bessenyey-birtokon a református templom megtekintése és a családi sírkert megkoszorúzása után Tajthy Péter polgármester fogadta a családtagokat, ismertette a település és a hungarikummá választott szőttes történetét, valamint megmutatta a tájházat.

KM
hirdetés