Ülésezik a nyíregyházi közgyűlés

By Száraz Ancsa
Akt.:
Városháza
Városháza
Nyíregyháza – A meghívó szerint 25 napirendi pont kerül a testület elé.

A két közgyűlés között történt eseményekről tartott beszámoló kapcsán Nagy László (MSZP) azt kérdezte, nem kellett volna-e közgyűlési döntést hozni arról, hogy a város a Nyíregyháza Spartacus 25 plusz 1 százalékához szeretne hozzájutni – ez az információ többek között lapunkban jelent meg. Arra is kíváncsi volt, miért nem kaptak meghívást a képviselők a holocaust-megemlékezésre, s azt is elmondta, hogy szerinte nagyobb figyelmet kellene fordítani a bezárt intézmények állapotmegóvására, példaként a volt Benczúr iskolát és a korábbi gyermekvédelmi szolgálat Báthory utcai épületét említette. Felvetette, hogy Kőlaposon az ígéretek ellenére sincs játszótér, a focizó gyerekeket pedig szabálysértési eljárással fenyegették a közterület-felügyelők.

Magera Tibor (Fidesz), a térség önkormányzati képviselője azt mondta, az elmúlt másfél évben több dolog történt Kőlaposon, mint az azt megelőző 20 évben. Bocskai Péter, a NYÍRVV Kft. ügyvezető-igazgatója azt mondta, a játszótér ügyében történt előrelépés, a megvalósítás jól halad. Dr. Kovács Ferenc polgármester a Szpari kapcsán elmondta: szakítottak a korábbi városvezetés által folytatott hagyománnyal, így ők nem adnak minden évben 100 millió forintot a csapatnak úgy, hogy ezért az összegért semmit várnak el. A holocaust-megemlékezés kapcsán elhangzott: a meghívókat az egyház küldte ki, az önkormányzat az ünnepi műsorról gondoskodott.

A 2012/2013-as tanév indításával kapcsolatos feladatok kapcsán Nagy László a tanműhelyek NYÍRVV általi átvételére kérdezett rá. Bocskai Péter azt mondta, felkészültek erre. Póka Imre (Független) arról beszélt, hogy a mindennapos testnevelés kötelezővé tétele komoly feladatot ró majd az intézményekre. Kőhegyi Edit osztályvezető azt mondta, az intézményvezetőket felkészítették a törvényből adódó feladatok ellátására.

Pályázatokról

A közgyűlés korábban több művelődési ház teljes vagy részleges bezárásáról döntött, de meghagyta a lehetőségét annak, hogy civil szervezetek hasznosítsák a szóbanforgó épületeket. Mindössze egy pályázat érkezett: a borbányai művelődési ház hasznosítására jelentekezett egy civil szervezet, ám a testület a pályázatot elutasította. Nagy László azt kérte a közgyűléstől, hogy írjanak ki új pályázatot annak érdekében, hogy ezekben az épületekben valódi közösségi élet folyjon, s hogy ne csak részlegesen működhessenek. A polgármester befogadta ezt a felvetést.

Az elbírálás alatt lévő és a megvalósítás előtt álló pályázatokról készült tájékoztató került a testület elé. A megvalósítás előtt lévő pályázatok értéke 18 milliárd, a döntés alatt állóké több, mint 7 milliárd forint. A megvalósítás alatt lévő pályázatok esetében 4,6 milliárd forint az önerő – ebből 3,4 milliárd csak a szennyvízberuházás -, az elbírálás alatt lévők esetében pedig 713 millió forint. Nagy László azt kérdezte, mi a helyzet a Sóstó komplex fejlesztését célzó pályázattal? A polgármester válaszolt: a pályázatot befogadták. Halkóné dr. Rudolf Éva (Fidesz) kiemelte a belterületi utak felújítását és a kerékpárút-fejlesztést célzó pályázatot, valamint az Agóra pályázatot, mely lehetővé teszi a művelődési ház, a Kölyökvár, a Pál Gyula terem és a Városi Galéria felújítását.

A testület pályázatot nyújt be a Krúdy gimnázium természettudományi oktatásának módszertani megújítására – a pályázat sikere esetén az Öveges program 347 millió forintot jelentene az intézménynek.

Átvenné a Bujtosi Szabadidő Csarnokot az önkormányzat

Rendeletet alkotott a közgyűlés a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásáról – utóbbi maximuma 150 ezer forint lehet, a helyszíni bírság felső határa pedig 50 ezer forint. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin (Fidesz) elmondta: tavaly 30 százalékkal több bírságot szabtak ki a közterület-felügyelők szabálysértés miatt, mint egy évvel korábban. Dr. Tirpák Gyögy (Fidesz) arról beszélt, hogy az előterjesztés részletezi azokat a társadalmi normaszegéseket, melyek előfordulhatnak, és melyeket szankcionálni kell. Vass Zoltán (Jobbik) elmondta: sok módosító javaslatot nyújtottak be az előterjesztéshez, de a jogászokkal konzultáltak, s elfogadják az eredetit. Nagy László azt mondta, nem fogadják el az előterjesztést, mert szerintük nem a bírságok emelésével lehet rendet teremteni.

A testület döntése nyomán dr. Illés László alezredest nevezték ki a Nyíregyházi Rendőrkapitányság vezetőjévé, s Szabó Dénes maradt a Cantemus kórus igazgatója. Halkóné dr. Rudolf Éva gratulált Szabó Dénes eddigi munkájához, és megköszönte, hogy a kórusmuzsika a Cantemus által mindenki számára érthető és elérhető lett. Szabó Dénes elmondta: Szabolcs megyében egyedül a Cantemus kórus kapta meg a Nemzeti Együttes címet, ami még több feladatot ró rájuk, s megköszönte a bizalmat.

Térítésmentesen átvenné a Bujtosi Szabadidő Csarnokot az önkormányzat január 1-jétől – így döntött a közgyűlés, s azt is elfogadták, hogy az épület fejlesztésére pályázatot nyújtanak be. Szilvási István (Fidesz) azt kérdezte, a pályázat benyújtásakor nem követik-e el azokat a hibákat, melyek korábban előfordultak, pl. a városi stadion lelátója kapcsán, de megnyugtató választ kapott: minden sportági szakszövetség előírását figyelembe vették a pályázat elkészítésekor. Mikó Dániel (MSZP) arról beszélt, hogy az átadás-átvételnél nagyon körültekintően kell eljárni, meg kell tudni, terhelik-e tartozások az intézményt. Fesztóry Sándor az örökösföldi futballpályákról érdeklődött. Azt kérdezte, miért nem épültek meg a pályák, s hová lett a pénz – választ nem kapott. Nagy László elmondta: a csarnok finanszírozása eddig 70-30 arányban valósult meg a megye, illetve a város részéről. Azt mondta, fontos tisztázni, ki fogja fizetni a megye által eddig fedezett 70 százalékot. Dr. Kovács Ferenc elmondta: nagy jelentősége van a csarnok átvételének, ha ugyanis ez nem történne meg, megszűnne, hiszen nem lenne fenntartója. Fontosak a pályázatok is, tette hozzá, mert a felújítás elodázhatatlan.
hirdetés