Példát mutatnak és erőt adnak ma is – Ünnepi megemlékezés a Kossuth téren

Akt.:
Példát mutatnak és erőt adnak ma is – Ünnepi megemlékezés a Kossuth téren
© Fotók: Sipeki Péter
Nyíregyháza – A nyíregyháziak egy emberként álltak a forradalom mellé.

Amint a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház harangjai elkongatták a tízet, felcsendült a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar térzenei előadása szerdán délelőtt a Kossuth téren.

– Minden év március 15-én nemzeti lobogóval díszítjük városunk utcáit és kokárdát tűzünk a szívünk fölé, ezzel is jelezve: büszkék vagyunk arra, hogy a magyar nemzethez tartozunk. Minden korszak minden nemzedékének mást jelentett ez az együvé tartozás, mást jelentett kiállni a hazáért – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepi beszédében.

– A történelem viharai soha nem kímélték népünket, s a magyarok, ha kellett, váraikat védték, ha kellett, fegyvert ragadva és szeretteiket hátrahagyva háborúba mentek. Évszázadokon át rendíthetetlenül, nyíltan – és sokszor titokban is – küzdöttek az elnyomás vagy a diktatúra ellen tudva, hogy egyszer eljön az igazi szabadság. A palermói, nápolyi, párizsi forradalom kitörése után 1848-ban harcba indult a magyarság is a függetlenség kivívásáért. A bécsi forradalom hírére március 15-én sok ezer pesti diák és polgár vonult az utcára, majd a Nemzeti Múzeum elé, s követelte a szabadságot. A neves reformkori politikusok, Széchenyi, Kossuth, Wesselényi, Kölcsey és Deák nyomdokaiba lépve a fiatalság tizenkét pontban foglalta össze követeléseit.

– A polgárosodás és a magyar szabadság feltételeként felelős minisztériumot, évenkénti országgyűlést, törvény előtti egyenlőséget, sajtószabadságot követeltek, hogy legyen nemzeti őrsereg és közös teherviselés. Azért küzdöttek, hogy szűnjenek meg az úrbéli viszonyok és az esküdtszék képviselet alapján álljon fel. Követelték a politikai foglyok szabadon bocsátását, s az uniót Erdély és Magyarország között. Az a nap a márciusi ifjak és a magyar szabadság napja volt, olyan, amire mindannyian büszkék lehetünk. Azon a napon a politikusok, a katonák és a civilek, az arisztokraták és a földművesek, mindenki, aki magyarnak vallotta magát azt tűzte zászlajára, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Felírhatták volna azt is: hazaszeretet, tenni akarás, összefogás, mert ez volt a valóság. Egy maréknyi fiatalhoz csatlakozott egy egész nemzet, minden magyar hitt az összefogás erejében, a szabadságban. A vér nélküli forradalom tüze hamarosan világosságot árasztó fáklyává szelídült. Sok-sok munka, a haza szolgálata, megújuló kormányzás és törvénykezés követte.

A képre kattintva megtekintheti a galériát

sip_6737

– A nyíregyháziak egy emberként álltak a forradalom mellé, pedig annak vívmányai nem gyakoroltak közvetlen hatást a város életére, hiszen elődeink 24 évvel korábban saját erejükből már megszabadultak a földesúri joghatóság alól. Ennek ellenére erőn felül részt vállaltak az anyagi feltételek biztosításában, a nemzetőrök, honvédek kiállításában. Az áprilisi törvények nyomán Nyíregyháza első országgyűlési képviselője Hatzel Márton polgármester lett, akit közfeladatai, követi megbízásai elszólítottak ugyan, de mindig szívén viselte a város sorsát. Ő volt az, aki Kossuth kormánybiztosaként vigyázott a rendre Délvidéken, aki megőrizte az ország számára Péterváradot. Tudásával és rátermettségével mindvégig a hazát szolgálta, ezért a szabadságharc bukását követően börtönbe zárták, elítélték, vagyonát elkobozták.

– Mindig a bátor emberek vitték előre ezt az országot és vívták ki a nemzet tiszteletét. Napjainkban olyan kihívásokkal kell szembenéznünk, melyekhez erőt és példát adhat a negyvennyolcas magyarok hazaszeretete, tenni akarása, összefogása és kitartása. Március 15-e azt üzeni, hogy a szabadságért minden korszakban tennünk kell. A mi feladatunk megőrizni a szabadságot, biztonságot, megvédeni a határainkat, hogy nem engedve a külföldi nyomásnak, szilárd Magyarországot építsünk. S gyermekeinknek majdan egy olyan országot adjunk át, ahol félelem nélkül, szabadon, békében és biztonságban élhetnek. Egy olyan országot, amit Európa népei tisztelnek és elismernek – tette hozzá a megyeszékhely első embere.

A Krúdy-gimnázium diákjainak Legyen ünnep… című műsorát követően a nyíregyházi önkormányzat, valamint a helyi szervezetek, oktatási intézmények, hatóságok képviselői elhelyezték Kossuth Lajos szobránál az emlékezés és tisztelet koszorúit.

– KM-CsA –
hirdetés