Vagyonarányos közterhek

Az új kormány reformelképzeléseiről tartott hétfőn sajtótájékoztatót Tukacs István országgyűlési képvielő (MSZP).

A magyar gazdaság régóta dimamikusan fejlődik. Az ország előrehaladásának kerékkötője az államháztartási hiány nagysága. Ezt kívánja az új kormány mérsékelni, annak érdekében, hogy 2007-től igénybe tudjuk venni az uniós támogatásokat. Ezért az új kormány felére csökkenti a minisztériumi felsővezetők létszámát, az új minisztériumok számára engedélyezett dolgozói létszám pedig több mint 20 százalékkal lesz kevesebb a jelenleginél.

Átszervezik az intézményrendszert is. Több mint 192 megyei szervezetet érint a regionális átszervezés, így többek között a rendőrséget, a közlekedési felügyeleteket és az APEH megyei igazgatóságait.

A jelenlegi megyei önkormányzati rendszer helyett regionális önkormányzatok jönnének létre. Ennek keresztülviteléhez azonban az ellenzék támogatására is szükséges.

A kormány kötelezővé tenné a kistérségi társulásokat, amelynek lényege, hogy bizonyos feladatokat az önkormányzatok nem egyedül, hanem más településekkel összefogva látnának el. A kormány tervei szerint a jövőben az 1000 fő alatti településeken nem működhetnének önálló polgármesteri hivatalok és kötelező lenne a körjegyzőséghez való csatlakozás.

Az adóbevételek növelése, az eltitkolt, be nem fizetett adók behajtása egyik legfontosabb törekvése az új kormánynak, mert az az alapelv vezérli, hogy mindenkinek részt kell vállalnia az állam működési költségeiből, ennek azonban vagyonarányosnak lennie.

- Nagy István Attila –
hirdetés