Valami bűzlik Namény mellett

Akt.:
Valami bűzlik Namény mellett
Vásárosnamény – Sürgős beavatkozásra és fejlesztésre van szükség a szennyvíztelepen.

Baranyi Krisztina hófehér gumikesztyűjével magasra emelte a frissen merített flakont, melyben kavargott a tisztított szennyvíz. Nem volt se szívderítő, se szemet gyönyörködtető látvány. A felkavaró élményt hétfőn kora délutánt öntötte szavakba az Illatos úti vegyiműveknél is a hangját hallató ferencvárosi politikus a Vásárosnamény melletti, a valóságban Kisvarsányhoz közeli szennyvíztelep tőszomszédságában, ahol akkortájt még egy rendőrautó is felbukkant, majd rövid cirkálás után odébbállt.

– Nemrég vettem mintát a telepről származó, tisztított szennyvízből. Ennek meg kellene közelíteni az ivóvíz minőségét, ehhez képest zavaros, gyomorforgató. Napi 2000-2500 köbméter kommunális szennyvizet hoznak ide a szippantós kocsik, majd az adófizetők pénzéből a legminimálisabb kezelés után egyenesen a Tiszába kerül a – ne szépítsük! – fekália – jelentette ki az Együtt szószólója. – Sajnos, minden érintett fél egymásra mutogat, ezért aztán évek óta a helyzet változatlan. Az tarthatatlan, hogy inkább kifizetik a bírságot a határérték túllépése miatt, minthogy megoldják a problémát. A súlyos környezetkárosítás miatt feljelentést teszünk a rendőrségnél.

Természetesen kíváncsiak voltunk a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. álláspontjára is. Megkérdeztük, tisztítatlanul ömlik-e szennyvíz a folyóba, igaz-e, hogy nem működnek a telepen a berendezések, végeztek-e laboratóriumi vizsgálatokat, és ha igen, azok milyen eredményt hoztak, illetve hogy valóban leállították-e tavaly a korszerű, napi 400 köbméter szennyvíz tisztítására alkalmas rendszert? Kérdéseinkre Csernátoni István üzemigazgató válaszolt.

– A korábbi üzemeltető a kombinált levegőztető műtárgyat a 2002-es években állította le, a TRV Zrt. 2013. január 1-jén így vette át a telepet. A társaság 2014 nyarán kísérletet tett az újrabeüzemelésére, ám kiderült, hogy a hosszú, használaton kívül töltött idő miatt a levegőztető elemek nem bírják a tartós terhelést. Ezt támasztották alá a 2015. július 14–július 27. között végzett laborvizsgálatok is. A mérési eredmények a megadott határértékek túllépését mutatták: ez ammónium és lebegőanyag-tartalom esetében néhányszoros, a foszfátok esetében alig haladja meg a megengedett értéket. A tavaly július 14-én mért adatok alapján döntött úgy a TRV Zrt., hogy leállítja a kombinált biológiai műtárgyat.

Tavaly a telepre érkező átlagos mennyiség 1478 köbméter/nap volt, az oxidációs árok víztisztító kapacitása pedig a jelenleg érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedély szerint 1200 köbméter/nap. A Tiszába a TRV Zrt. üzemeltetése óta a telepről nem folyik tisztítatlan szennyvíz, a folyóba csak a technológiai berendezésekkel kezelt víz kerül. A vizsgálatok viszont a nitrogén rendszeres határérték túllépését mutatják. Ennek mennyisége terhelést okoz a folyó élővilágára nézve, ám a nitrogén hígítása miatt ez csekély mértékű. (A probléma orvosolása érdekében kezdeményezte korábban a tulajdonos, Vásárosnamény városa a telep korszerűsítését, erre az elvi engedély megvan.) Csernátoni István hozzátette: a TRV Zrt. mindig szem előtt tartotta és tartja felhasználói biztonságát és a környezet védelmét. Ezt szolgálta a cég számára kötelező, napra pontosan meghatározott és betartott éves önkontroll vizsgálat keretében megrendelt, tavaly július 14-27. között tartott laborvizsgálat is – megbízási szerződés keretében a vizsgálatot az Ivóvíz6 Kft. végezte.

Kérdésünkre, hogy milyen állapotban vannak a telepen a berendezések, az üzemigazgató azt válaszolta: a zrt. vásárosnaményi telephelyén 6 rotor van beépítve, ebből 5 folyamatosan üzemel, míg egy javítás alatt áll. A felújításra váró kombinált műtárgyegység kivételével a TRV ZRt. telepén minden technológiai egység üzemel.

– A rendszerváltás előtt épült, majd 1999-ben bővített vásárosnaményi szennyvíztelep Vásárosnamény önkormányzatának tulajdonában áll, de Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Ilk, Gemzse és Olcsva településekkel egy megállapodás keretében közösen tartjuk fenn. 2013. január 1-jétől a TRV Zrt. üzemeltetésében működik. Önkormányzatunk a 2012. december 31-én kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint a telepet jó, megfelelő műszaki állapotban adta át az új üzemeltetőnek – közölte Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere.

A telepen működő oxidációs medence kapacitása 1200 köbméter/nap. Ez a kapacitás az átlagos terhelésnek megfelel.
– Vásárosnamény önkormányzata jelentős összeget költ a vízi közmű vagyonának karbantartására, fejlesztésére. Önkormányzatunk esetében ez az összeg évente 9 millió forint. A gyakorlatban ezt a pénzt az üzemeltető a szakmailag indokolt felújításokra, fejlesztésekre fordítja.

– Mi is tisztában vagyunk azzal, hogy a korszerűsítés indokolt. Ezért az egymásra mutogatás helyett önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Vásárosnamény Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése és hatásfok javítása.” címmel – említette Filep Sándor. – A pályázatot az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 27 285 000 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az előkészítő pályázat keretében elkészültek a megvalósíthatósági tanulmány, a költség-haszon elemzés. az engedélyes tervek, a jogerős engedélyek és a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció. Tehát a beruházás megvalósítása már csak a körülbelül 1 milliárd forintos uniós támogatás függvénye.

Az üzemeltető tájékoztatása szerint a telepről kifolyó szennyvíz minősége megfelel a megállapított kibocsátási határértékeknek.

KM
hirdetés