Változások a közigazgatási rendszerben – Interjú Kozma Péterrel

Kozma Péter
Kozma Péter - © Fotó: Sipeki Péter
Nyíregyháza – Egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb ügyintézés a hivatalokban.


Kozma Péter kormánymegbízottal tavaly októberben beszélgettünk a közigazgatási rendszer átalakításának lépéseiről, a mindennapi munkájáról és a 2015-ös évben lezajlott változásokról. Az új év kezdetén pedig a kormányhivatal előtt álló feladatokról, tervekről kérdeztük.

Egyes hatósági eljárások díjai, illetékei változtak egy január elsejével életbe lépett jogszabályoknak köszönhetően. Melyek a változás legfontosabb pontjai?

Kozma Péter: A kormányzat, közel 400 ezer állampolgár véleményét figyelembe véve, a korábban elkülönített 10 milliárd forint összegben csökkentette, illetve szüntette meg egyes hatósági eljárások díját, illetékét. Többek között ingyenes lett a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, a diákigazolvány és a pedagógusigazolvány kiállítása, a családi állapot változásával összefüggő névváltozás miatti okmánycsere, az eltulajdonított iratok pótlása, a felsőoktatási képzésre való jelentkezés. Évente négyszer az erkölcsi bizonyítvány, valamint első alkalommal a jogosítvány kiváltása szintén díjmentes.

A vállalkozások adminisztratív terhei is csökkentek.

Kozma Péter: Az adóhatósági nyilatkozatok, igazolások, a vállalkozói igazolvány, a cégkivonatok, a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok kiállítása vált ingyenessé. Az állam, ha egy engedélyezési eljárást nem folytat le határidőre, akkor a vonatkozó járulékokat automatikusan visszatérítik. Vizsgáljuk a további könnyítések lehetőségét, hogy a hatósági ügyek intézése egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá váljon. Folytatjuk az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos célok megvalósítását is.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosító csomagnak melyek a főbb rendelkezései?

Kozma Péter: A január elsejétől hatályos törvénycsomag 108 törvényt érintve egyszerűsíti a közigazgatási ügyeket. Több mint 120 határidőre vonatkozó szabályt módosít, átlagosan 25%-os ügyintézési határidő-csökkentéssel. Az általános eljárási szabályokat tartalmazó törvény korrekciójának egyik legfontosabb pontja az új jogintézmény, a függő hatályú döntés bevezetése. Ha a hatóság 2 hónapon belül nem tud érdemi döntést hozni, akkor a kérelmezőt megilleti a kérelmezett jogosultság, valamint a két hónapos határidő túllépésével a hatósági eljárásért nem kell fizetni. A hatóság nem hosszabbíthatja meg a két hónapos általános eljárási ügyintézés határidejét, kizárólag speciális hatósági eljárásokban, különösen méltányolható és indokolt esetben. Emellett a másodfokú hatóság nem utasíthatja új eljárásra az elsőfokú hatóságot. Ez azért is fontos, mert 2014-ben a jogorvoslati ügyek 40%-ában döntött úgy a másodfokú hatóság, hogy nem folytatja le a bizonyítási eljárást, hanem új eljárásra utasítja az első fokú hatóságot, ezzel is lassítva az eljárást.

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes engedélyezési eljárásokat felülvizsgáltak. A korábban engedélyhez kötött tevékenységeket a jövőben már bejelentést követően is lehet folytatni. A módosított eljárásokban az ügyfél a bejelentést követően megkezdheti a bejelentett tevékenység folytatását, majd a hatóság 8 napon belül ellenőrzi a jogszabályokban előírt feltételeket. A közegészségügyi szempontok érvényesítésére, a közrend, a közbiztonság, és a természet- és környezet védelmére irányuló kérelmek továbbra is engedélyhez kötöttek.

Az idén öt éves kormányhivatalra milyen feladatok várnak még?

Kozma Péter: Az egyik legaktuálisabb feladat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak segítése. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal segítő szakszemélyzetet, valamint a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket biztosítja a Nyíregyházi és Kisvárdai Járási Hivatalnak, a fejlesztési feladatok kormányzati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, dr. Grezsa István munkájához. Emellett tovább folytatódik megyénk négy kiemelt beruházása is: a LEGO nyíregyházi gyárának bővítése, az Interspan újraindítása Vásárosnaményban, a kisvárdai atlétikai csarnok építése, és a kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánított Master Good fejlesztése. A kormánymegbízott saját hatáskörében személyesen felügyeli a szükséges hatósági engedélyeket, és koordinációs szerepet játszik az építtető, a beruházó, a tervező, a műszaki ellenőr, a szakhatóság között.

Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatot tett a járási hivatalok megerősítésére is.

Kozma Péter: Több kormányhivatali feladatot átirányítanak a járási hivatalokhoz, megerősítik az első fokon eljáró hatósági szerepüket, például a nyugellátásokat, az egészségbiztosítási pénztári feladatokat, a családtámogatási döntéseket és az agrárhatósági ügyeket. Emellett 91 központi államigazgatási szerv – benne az összes országos főhatóság, minisztériumi háttérintézmény és hatóság, továbbá önálló intézmények, központi hivatalok és költségvetési szervezetek – átszervezését is kezdeményezte. Ezek után 2016. július 1-jén az államigazgatási szervek hatáskörei átkerülhetnek a kormányhivatalokhoz.

Felkészültek-e a járások az új feladatokra?

Kozma Péter: Jelenleg megyénkben is folyik a megyei és a járási feladat- és hatásköri szintek felülvizsgálata. Az már most is látszik, hogy az új, megnövekedett feladatok ellátásához szükséges a humánerőforrás racionalizálása. Ennek megfelelően Lázár János miniszter javaslatot tett a járási és a kormányhivatalok létszám-átalakítására, valamint ehhez kapcsolódóan az állami tisztviselői kar létrehozására is. Ebbe elsőként, nem véletlenül, a járási hivatalok munkatársai tagozódhatnak be. A kar létrehozása új illetménytáblát is jelent, emellett új minőségi követelményeket, és új képzési rendszert kíván.

A kormányablakok átalakítása is látványos része volt a közigazgatási rendszer változásának.

Kozma Péter: Jelenleg országosan 240, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 20 kormányablak várja az ügyfeleket 509 ügykörben. Január 15-től már 630-ra emelkedett az elintézhető hivatalos eljárások száma. A kormányablakok 372,5 millió uniós, és 262 millió hazai forrásból épültek ki. Január végén adjuk át a záhonyit. Nyárra pedig elkészül Kemecsén a járási hivatal is. Fontos kiemelni, hogy a bürokráciacsökkentés, az állami rezsicsökkentés, a kormányablak hálózat, a középszintű közigazgatás megerősítése, az állami tisztviselői kar létrehozása mind egy célt szolgál: egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb és valóban jó államot biztosítani az állampolgárok számára, akik adóforintjaikból tartják fent a közigazgatás szervezetét.

LN
hirdetés