Változik az új évtől a reklámhordozó utáni építményadó mértéke

Nyíregyháza – A közgyűlés rendeletében döntött a reklámhordozó utáni építményadó bevezetése mellett.

Dr. Kása Brigitta aljegyző tájékoztatójában ez áll: „Az új rendelet értelmében az adóztatott adótárgyak köre bővült és vált adókötelessé az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. Nyíregyháza önkormányzata 2018. január 1-jétől, az építményadó keretein belül adóztatás alá vonja azokat a szabadtéri reklámhordozókat, amelyeket gazdasági reklám megjelenítésére használnak, hasznosítanak, mégpedig a négyzetméterben kifejezett adóalap alapulvételével 12 ezer forint/négyzetméter adómértékű helyi építményadóval.
A köztudatban reklámhordozónak minősülő adótárgyak – a teljesség igénye nélkül – az óriásplakát, a hirdetőoszlop, az utcabútor, a CityLight vagy a CityBoard formátumú eszköz, a hirdetőtábla, az információs vitrin, a molinó és minden olyan tárgy, eszköz, berendezés, ami gazdasági reklámot tartalmaz.

A szolgáltató üzletek, irodák, kereskedelmi és vendéglátóhelyek üzemeletetőinek jellemzően nem kell adófizetésre készülniük a saját üzletükön, kirakatukban elhelyezett reklámok után. Nem minősül gazdasági reklámnak, így nem adóköteles a cégtábla, az üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés; az üzlethelyiség portáljában (kirakatában), a járművön elhelyezett gazdasági reklám; továbbá a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívás (hirdetés), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán, vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetés.

Az adótárgyak után – a reklámhordozó tulajdonosának – a 2018. január 1-jei állapot alapján kell majd az adatbejelentést megtenni az előírt nyomtatványon, amely januártól elérhető lesz a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon kattintva. Az adatbejelentést az adóalanyoknak 2018. január 1-jét követően, de legkésőbb 2018. január 15-ig kell megtenniük. A vállalkozások 2018. január 1-től az adatbejelentést elektronikus formában kötelesek teljesíteni az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon.

Az adatbejelentések alapján az építményadót – úgynevezett kivetéses adóként – határozatban fogja az önkormányzati adóhatóság előírni, amit az adó alanyainak (tulajdonosoknak) két egyenlő részletben kell megfizetniük az előírt építményadó számlára.

Az adó bevezetésével várhatóan emelkedik az önkormányzat építményadó bevétele, amellyel a város további fejlődéséhez járulnak hozzá az adófizetők, de kétségtelen, hogy az adó elősegíti Nyíregyháza értékes települési arculatának megóvását, az épített és természeti környezet védelmét és hatásait tekintve a vizuális környezetszennyezés csökkenésével járhat”.

KM
hirdetés