Van kiút a közmunkából? Gyakran a korábbi közfoglalkoztatottakkal töltik fel a megüresedett álláshelyeket

A fóliasátorban is sok munkája van a naményi közmunkásoknak
A fóliasátorban is sok munkája van a naményi közmunkásoknak
Nyíregyháza, Vásárosnamény, Piricse – Minden önkormányzatnak komoly feladat, hogy a közmunkaprogramokba minél több állástalant vonjanak be.

Minden lehetőséget megragad a piricsei önkormányzat is, hogy minél több helybelit foglalkoztathasson közmunkán. Orosz László polgármester és munkatársai azon munkálkodnak a Belügyminisztérium támogatásával, hogy munkalehetőséget találjanak azoknak is, akik hosszabb ideje semmilyen formában sem dolgoztak. Ez nem könnyű feladat, hiszen ezek az emberek alapvégzettség és szakma nélkül élik mindennapjaikat, mindezek ellenére szeretnék őket bevonni a munkába, hogy lássák az élet értelmét.

Rákérdeztünk arra, vajon a közmunka mennyire vezeti vissza az embereket a munka világába.

Sokszor a kitartás hiányzik

– Felemás a kép, hiszen vannak, akik el tudnak helyezkedni, meg is állják a helyüket például a nyírbátori baromfifeldolgozóban vagy a máriapócsi konzervüzemben. Példaként szoktam emlegetni az egyik fiatalembert, aki kétszázezer forint felett is keresett már. Igaz, sokat kell dolgozni, de ezt vissza is tükrözi a fizetés. Sokan ezen felbuzdulva elhelyezkednek az említett üzemekben, de nincs kitartásuk, otthagyják a munkahelyet, pedig megfelelő létszám esetén autóbusszal viszik őket dolgozni – magyarázta Piricse vezetője.
– A nők meg sem próbálnak munkahelyet keresni, ők nagy arányban maradnak itthon, s dolgoznak tovább közmunkásként. Nehezebben mozdulnak ki a községből, hiszen több gyermek is van a családban, akikről gondoskodniuk kell, utazás mellett ez már nehezebben menne. Igaz, gyakran itt is szerepet játszik a képzettség hiánya – folytatta Orosz László. – A korábbi években több férfi és nő a közmunka helyett elment idénymunkában gyümölcsöt szedni, de a tavaszi fagyok miatt kevesebb alma és szilva lesz az idén. Többen is jelezték, hogy maradnának közmunkán, és ez újabb terheket ró az önkormányzatra. Jelenleg 129 közmunkást foglalkoztatunk, egy újabb három hónapos ciklus július 1-jén kezdődik 41 embernek.

Ha elégedettek a munkával

– Június 1-jei adat: 1509 közfoglalkoztatott munkavállalónak ad munkalehetőséget a NyírVV Kft. – közölte Szabó Edina sajtószóvivő. – A dolgozók többsége alacsony iskolai végzettségű, ennek megfelelően elsősorban kisegítő, fizikai munkát végeznek, de a képzettebb, szakmával rendelkező álláskeresőknek is biztosítunk munkalehetőséget adminisztrációs és szakipari területeken, melyekhez többek között az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, civil szervezetek és egyházak nyújtanak segítséget.
– Arra vonatkozóan, hogy mennyien maradhatnak a cégnél főállású munkavállalóként, nem vezetünk statisztikát, de jellemző gyakorlat, hogy a foglalkoztató szervezetek, intézmények a megüresedett álláshelyeket olyan munkavállalókkal töltik fel, akik korábban közfoglalkoztatottként náluk dolgoztak és elégedettek voltak munkájukkal. Arról van nyilvántartásunk, hogy 2015-ben 245 közfoglalkoztatott indokolta munkaviszonyának megszüntetését azzal, hogy sikerült elhelyezkednie az elsődleges munkaerő-piacon. Ez az adat nem azonos a munkát találók teljes létszámával…

Értéket teremteni

– Jelenleg 444 közfoglalkoztatottunk van – számszerűsített Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere. – Igyekszünk értékteremtő munkát adni valamennyijüknek. A Vitka Kft. telephelyén megépült a második nagy fóliasátor, amiből a városlakók is sokat profitálnak. A zöldségek az önkormányzat üzemeltette konyhákba kerülnek, a virágok pedig a köztereket színesítik.
– Lakossági igényre sok helyen parkosítottunk, padokat helyeztünk el. A Tisza-partot is rendben tartják a helyi kötődésű dolgozók, akik szívügyüknek tekintik a rendezett területet. A közúttól átvettük a körforgalmak belső részének gondozását. Gyümölcsösöket is telepítettünk, tehát van feladat, teendő bőven. Egyébként rendszeresek az ellenőrzések, és mindannyiszor bebizonyosodott: a törvényesség keretein belül jól működik a közfoglalkoztatás Vásárosnaményban – említette a beregi város polgármestere.

KM

Hat a lelki egészségre is

– Az emberi létben a munka igen jelentős szerepet játszik, hiszen az anyagi szükségletek kielégítése mellett fontos szerepet tölt be pszichés jóllétünk fenntartásában, valamint az önmagunkról alkotott kép meghatározásában is – mondta Lupák Éva. A nagykállói szakkórház pszichológusa szerint a lelki egészségvédelem szempontjából rendkívül fontos, hogy milyen körülmények között, és milyen munkát végzünk. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a motiváltság az eredményes munka elengedhetetlen feltétele. A személyes érdeklődés, az egyéni hajlam nagy hajtóerő. Amit szeretünk, ami érdekel minket, azt szívesen is végezzük. Aki tudja, hogy miért dolgozik, és látja a munkájának az értelmét, célját, az szívesebben tevékenykedik, mint aki kényszerből, és pusztán a megélhetésért tenné azt. Emellett, a kedvező körülmények között végzett munka, a megfelelő munkahelyi légkör a lelki egészség egyik legfőbb védelmezője. A „munkaterápia” is igen gyakran alkalmazott pszichiátriai módszer, amivel fejlődik a kitartás, növekszik az önbizalom, csökken a feszültség.
hirdetés