A múlt jó példával szolgál a jelennek

Akt.:
Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke is elhelyezte az emlékezés koszorúját a felújított kápolnában
Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke is elhelyezte az emlékezés koszorúját a felújított kápolnában - © Fotó: Pusztai Sándor
Lónya – Nem szabad elhallgatni történelmünk folytonosságát és hazánk történeti értékeit – emelte ki Varga Mihály.

– Hazánk első pénzügyminisztere, majd rövid ideig miniszterelnöke hozta létre az első független pénzügyminisztériumot, vezetett be új eljárásrendeket, hozta egyensúlyba a költségvetés kiadási és bevételi oldalát – méltatta dr. nagylónyai és vásárosnaményi gróf Lónyay Menyhért a magyar gazdaság fejlődésében betöltött szerepét Varga Mihály, majd kiemelte azt is: Lónyay Menyhért a Magyar Tudományos Akadémia titkára, majd elnöke volt.

A kormány többek közt feladatának tekinti azt is, hogy rávilágítson alkotó elődeink munkásságára.” Varga Mihály

Alkotó elődök

– Most kell kijavítanunk azt, amit a kommunizmusban elrontottak, azaz nem szabad elhallgatni a magyar történelem folytonosságát és hazánk történeti értékeit, feladatunknak tekintjük azt, hogy rávilágítsunk a haza alkotó elődeinek munkásságára – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, aki szerint Lónyay Menyhért sírkápolnájának felújítása is része a nemzeti emlékezésnek. Király Edit, Lónya polgármestere aláhúzta: ennek a kis beregi településnek hatalmas nap ez a kápolnaavató.

file70w5z5pw34zvx43kbum
Fotók: Pusztai Sándor

– Köszönjük, hogy támogatta a sírkápolna felújítását a Pénzügyminisztérium, illetve köszönjük dr. Tilki Attila országgyűlési képviselőnek a harang felújítása érdekében tett lépéseit – fogalmazott ünnepi beszédében Király Edit.

Sokat tett a térségért

– A Lónyay-család több neves családdal egyetemben sokat tett térségünk előrelépéséért – vette át a szót dr. Tilki Attila. A képviselő többek közt kiemelte még a Luby-, a Forgách-, a Degenfeld-család tagjainak áldozatos és állhatatos munkáját.

– Nekünk is az a feladatunk, hogy elődeinkhez hasonlóan igyekezzünk az ország, s legfőképp térségünk érdekeit képviselni – tette hozzá az országgyűlési képviselő. A sírkápolna felújításának ötlete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetségének (NAV NYOSZ) elnökének, és elnökségének „fejéből pattant ki”. A lónyai ünnepségen a szervezet elnöke, dr. Kaizinger Tibor elmondta: a királyi pénzügyőrségek létrehozása „mögött” is Lónyay Menyhért áll.

dsc_0678
Fotók: Pusztai Sándor

– A közelmúltbéli bejáráskor megtudtam, hogy a mögöttem magasodó kápolnában összesen kilenc országgyűlési képviselő és főispán nyugszik, és ők mind-mind a Lónyay-család tagjai. Én is osztom azt a nézetet, hogy hazánk első pénzügyminisztere nem kapta meg a kellő tiszteletet a jelenkortól, ezért is javasoltuk azt a minisztériumnak, hogy ha lehetőség van rá, újítsák fel Lónyay Menyhért sírkápolnáját – mondta dr. Kaizinger Tibor, majd hozzátette: a NAV NYOSZ kiveszi a részét a térség, így Lónya hátrányos helyzetű, ám jó tanuló gyermekeinek anyagi támogatásából is.

– Tarnavölgyi Gergely –


Lónyay Menyhért politikai életútja

Dr. nagylónyai és vásárosnaményi gróf Lónyay Menyhért :(Nagylónya, Bereg vármegye, 1822. január 6. – Budapest, 1884. november 3.) politikus, miniszterelnök, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, elnöke 1871-től 1884-ig. Huszonegy éves volt, amikor Bereg vármegye egyhangúlag választotta meg követévé az 1843-as országgyűlésre. 1849-ben Szemere Bertalan kormányának pénzügyi államtitkára volt. A kiegyezés utáni első, Andrássy Gyula vezette kormányban a pénzügyminiszteri tárcát kapta, melyet 1870. május 21-éig töltött be. Ez idő alatt sikerült a korszerű pénzügyi kezelés helyes rendszerét meghonosítania és pénzügyünket Ausztriától elkülönítenie. 1870. május 21-én közös pénzügyminiszterré nevezték ki és székhelyét Bécsbe tette át, ahol elnyerte az uralkodó kegyeit, a királyi ház bizalmát és a királyné szeretetét. I. Ferenc József 1871. augusztus 3-án grófi rangra emelte. 1871 végén a közös külügyi tárcát átvevő gróf Andrássy Gyula után miniszterelnök lett, de a kormányra vágyó balközépnek mindinkább élesedő támadásai folytán 1872. december 2-án kénytelen volt lemondani a miniszterelnökségről.


Lónya - 10 millió forintos minisztériumi támogatásból újította fel a lónyai önkormányzat Magyarország első pénzügyminiszterének, Lónyay Menyhértnek a beregi községben található sírkápolnáját. Az eseményen jelen volt dr. Varga Mihály is, aki szerint a magyar történelemnek több olyan nagyszerű alak...Vásárosnamény.
SZON.HU

További hírek a Sport kategóriából


hirdetés