Végrendelkezni – csak szabályosan

Végrendelkezni – csak szabályosan
Végrendelkezni – csak szabályosan
Nyíregyháza –  A hétköznapi életben gyakran felvetődő kérdés: hogyan is kell szabályosan, érvényesen végrendelkezni? Nos, végrendelkezni írásban és szóban lehet. Írásban magánvégrendelet és közvégrendelet, közvégrendelet közjegyző vagy bíróság előtt tehető. A közvégrendeletet gyakorlatilag a közjegyző, vagy a bíróság foglalja írásban, hitelesíti azt, és egyúttal gondoskodik arról, hogy a végrendelet érvényes legyen, az minden követelménynek megfeleljen.


– A magánvégrendeletet az örökhagyó saját maga teszi, hatóság közreműködése nélkül – említette dr. Péter-Szabó Tamás, majd hozzátette: – Ennek formai követelménye, hogy fel legyen tüntetve a kelt helye és ideje, a végrendelkező azt elejétől a végéig kézzel saját maga írja és aláírja, vagy a más által írt végrendeletet két tanú együttes jelenlétében aláírja, illetve előttük az aláírást sajátjaként ismerje el, vagy a más által írt végrendeletet aláírja, és a közjegyzőnél személyesen letétbe helyezi. Ha a végrendelet több lapból áll, akkor minden lapot sorszámozni kell, külön-külön alá kell írni, és mindkét tanú aláírásával el kell látni az érvényességhez. Ha más által írt végrendeletről van szó, és tanút veszünk igénybe, akkor annak olyan személynek kell lennie egyébként, akit a végrendeletben nem részesítünk juttatásban, nem nevezünk meg örökösként.

A másik végrendelkezési forma a szóbeli végrendelet. Ez kivételesen tehető, a Ptk. szerint csak az tehet, aki életét fenyegető rendkívüli helyzetben van, és írásbeli végrendeletet egyáltalán nem, vagy csak jelentékeny nehézséggel tehetne. Az érvényességhez az kell, hogy a szóbeli végrendeletet a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében a tanúk által értett nyelven a végakaratát egész terjedelemben szóval előadja, és kijelentse, hogy ez az ő végrendelete. Viszont ha az örökhagyó a szóbeli rendelkezés feltételéül szolgáló helyzet megszűnése után megszakítás nélkül legalább három hónapon át nehézség nélkül alkothatott volna más alakban végrendeletet, de azt nem tette meg, a szóbeli végrendelet hatályát veszti.

A végrendelet megírása után indokolt gondoskodni annak megőrzéséről is. A törvényi rendelkezés szerint a végrendelet hatályát veszti, ha azt az örökhagyó, vagy az ő beleegyezésével más a végrendeletet megsemmisíti, vagy az örökhagyó az akaratán kívüli megsemmisülésbe belenyugszik. Ha pedig a magánvégrendelet az örökhagyó birtokában maradt, de nem került elő, ellenkező bizonyításig azt kell feltenni, hogy az örökhagyó azt megsemmisítette. Így az az örökhagyó jár el helyesen, aki az általa készített magánvégrendeletet arra megbízható embernek, tipikusan a végrendeleti örökösnek adja át megőrzésre, vagy a közjegyzőnél azt letétbe helyezi.
KM
hirdetés