Végső búcsú Henzsel Ágota főlevéltárostól

Henzsel Ágota
Henzsel Ágota - © Fotó: KM-archív
Nyíregyház – Október 15. óta gyászol a levéltár. Elment egy csendes, szerény, nagy szakértelemmel bíró, mindig segítőkész kolléga. Már a gimnáziumban tudta: levéltáros akar lenni. 1982. augusztus 1-jén lépett be a Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltárba és 36 éven át szorgalmasan, nagy szakmai alázattal végezte munkáját.

Levéltárosként, 1994–1998 között igazgatóhelyettesként, majd osztályvezetőként dolgozott. Az 1990-es években részt vett a beregszászi és kolozsvári levéltárak anyagát feltáró kutatásban. 1996-ban jelent meg a szatmári 1629–1634 közötti közgyűlések üléseiről készült regesztákat tartalmazó kötete. Több levéltári évkönyvnek, tanulmánykötetnek volt a szerkesztője. Írásaival a 16–18. századi Szabolcs és Szatmár megye múltjába engedett bepillantást, Rákóczi-kutatásaiért emlékérmet is kapott. Nagycserkeszen született, így kiemelt figyelmet fordított a bokortanyák kialakulására. Nagy szeretettel ápolta levéltáros elődeink emlékét és dolgozta fel hagyatékukat. Október 29-én 14 órakor utolsó útjára kísérjük, de írásai révén továbbra is velünk marad! Neve örökre beíródott a levéltár történetébe. Kedves Ágota! Isten veled!

– A megyei levéltár munkatársai –
hirdetés