Viharfelhős vigasságok Szakolyban

Az államigazgatási hivataltól kértek szakvéleményt a kirekesztett képviselők.

A szakolyi önkormányzati képviselők augusztusban nem kaptak lehetőséget a főszervező Társadalmi Együttműködés Szakolyért elnevezésű civil szervezettől arra, hogy főzzenek a XIII. Szakolyi Napok program keretében – számoltunk be az eseményekről hetekkel ezelőtt. A rendezvényről kirekesztett 9 képviselő az esettel kapcsolatban szakmai véleményt kért az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Nyíregyházi Kirendeltségétől.

Kérdések a hivatalhoz

Választ vártak arra, hogy jogszerű-e a jegyző által az önkormányzat tulajdonában lévő területet közterületfoglalási engedély keretei között átadni az egyesületnek. Kérdezték továbbá, hogy a képviselő-testület felhatalmazása nélkül átadhatta-e jogszerűen az alpolgármester vagy a jegyző a TESZ-nek a rendezés jogát, amely az SZMSZ szerint az önkormányzat feladata?

A szakmai vélemény szerint a közterület-használati engedély megadására a polgármester jogosult. Olvasható továbbá a szakmai véleményben, hogy az SZMSZ a település ünnepeiként a Szakolyi Napok rendezvényeit nevesíti. Az államigazgatási hivatalnak arra vonatkozóan nincs információja, hogy a képviselő-testület a döntésével a helyi ünnep megrendezésére más szervet felhatalmazott-e.

Megkérdeztük az érintett szervezeteket, hogyan értékelik a szakmai véleményt.
 

Törvényen kívüliség

– A szakmai állásfoglalásból a számunkra az derül ki, hogy törvénytelen volt a Szakolyi Napok megrendezése a TESZ által – mondta Kerecsen József önkormányzati képviselő. – Tudták ezt a TESZ vezetői is, de mint egyébként az önkormányzásban oly sokszor, most sem érdekelte őket a törvényesség. Így lehetett hírhedt települést csinálni az egyébként korábban békés Szakolyból, melyet mára minden szinten a törvényen kívüliség jellemez. Ez ügyben a jelenleg még regnáló képviselő-testület büntetőfeljelentést kezdeményez, annál is inkább, mivel az e tárgyban kezdeményezett rendkívüli képviselő-testületi ülést október 13-ra(!) hívta össze Pásztor Sándor alpolgármester.
 

Bárki szervezhet fesztivált

Pásztor Sándor alpogármester a következőkről tájékoztatott:

– Bárki bárkivel büntető eljárást kezdeményezhet, azonban a feljelentőnek a hamis vád büntetőjogi következményeivel kell szembenéznie. Az Államigazgatási Hivatal nem az egyesület kulturális rendezvényéről foglalt állást, hanem az önkormányzati rendezvényekre vonatkozóan tartalmaz megállapításokat. A TESZ Egyesület, az Államigazgatási Hivatal közlése szerint is jogosan használta a területet a rendezvény helyszínéül. A Szakolyi Napok 2010. augusztus 15-én nem önkormányzati rendezvényként lett megtartva, hanem a TESZ Közhasznú Egyesület szervezésében. A közterület-foglalási engedély birtokában kulturális rendezvényt nem csak a TESZ Egyesület, hanem bármely személy, szervezet szervezethet, abba csak a rendezvény szervezője szólhat bele, természetesen tiszteletben tartva a jogszabályi előírásokat. Sajnáljuk, hogy érdemi segítség helyett csak a kötözködést tapasztaljuk a Képviselő-testület részéről, melyet már több esetben tapasztalhatott az újság olvasó és Szakoly község lakossága.

– Azonban ez sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy 2010. szeptember 19-én a vihar miatt elmaradt EDDA koncerten, tűzijátékon és egyéb programokon a település jó érzésű lakosságával együtt szórakozhassunk. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre.

– M. Magyar László –
hirdetés