Vonzó a suli, ha élmény a tanulás!

Nagyné dr. Schmelczer Erika
Nagyné dr. Schmelczer Erika
Nyíregyháza – A lemorzsolódás csökkentése érdekében fontos, hogy megfelelő pedagógiai válaszok szülessenek a mindennapi kihívásokra.

Pedagógiai szemléletváltásra, módszertani megújulásra van szükség ahhoz, hogy minimalizálni tudjuk az iskolai lemorzsolódások, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát a köznevelésben – hangsúlyozta a Nyíregyházi Egyetemen tartott csütörtöki projektnyitó konferenciát megelőző sajtótájékoztatón Nagyné dr. Schmelczer Erika tanárképzési főigazgató, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” elnevezésű pályázati program szakmai vezetője.

Az előadó kiemelte: az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósulását szolgáló Nemzeti Reform Program egyik fő célkitűzése a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése, illetve a köznevelés hátránykompenzációs képességének a növelése. Ennek megfelelően a pályázatban részt vevő konzorciumi partnerek (Eszterházy Károly Egyetem, ELTE, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Oktatási Hivatal) a lemorzsolódás megelőzését célzó, tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozására s azok országos elterjesztésére, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítására vállalkoztak.

– Közvetlenül azokat a hátrányos helyzetű gyermekeket célozzuk meg, akik fokozottan ki vannak téve az idő előtti iskolaelhagyás kockázatának. A szülőket csak közvetetten vonjuk be, a pedagógusok felkészítése mellett főleg a diákokra koncentrálunk. Az új tanítási módszerekkel, innovatív eszközök bevonásával, a különleges tanórákkal azt kell elérnünk, hogy a diákok élményként éljék meg a tanítás-tanulás folyamatát, legyenek nyitottak, kíváncsiak és motiváltak az új ismeretek befogadására. Országosan 35 ezer állami, egyházi és alapítványi fenntartású iskolában tanító pedagógust szeretnénk bevonni a programba, akik 120 kredites, ingyenes továbbképzésen vehetnek részt – taglalta Nagyné dr. Schmelczer Erika.

A Nyíregyházi Egyetem által szervezett pilot-képzések – a különböző fejlesztéspolitikai szempontból kiválasztott, illetve a korai iskolaelhagyás tekintetében veszélyeztetett intézmények bevonásával, a képzők felkészítése után – 2018 nyarán indulnak. A pedagógusok képzését a Regionális Képzési és Továbbképzési Központ végzi, amelyről Késmárki Zoltánné felnőttképzési szakmai vezető, képzésszervező adott átfogó képet a konferencián.

– KM-PI –
hirdetés