Víz nem, a pénz folyt el

Egy, a „Banálisan bűzlő kanális” című cikkükkel kapcsolatban az alábbi észrevételt tenném – kereste meg szerkesztőségünket Zemenszky Márió, a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat ügyvezetője. Banálisan. Korábbi cikk letölthető Pdf. 73 kB [.pdf – 103KB]

– A cikkben szereplő Pazonyi VII/1. sz. csatorna az FVM megyei Hivatalának kezelésében van, Társulatunk az állami szerepvállalás mértékéig végzi ezen csatorna üzemeltetését, karbantartását 2001 óta, ezt megelőzően a Vízügyi Igazgatóság kezelésében volt a mű. Az akkor átvett csatornákra 2002-től rendelkezünk a szükséges rekonstrukciós tervekkel, de a pályázatok 2003 évben megrekedtek, pedig az akkor üzemeltetésünkbe került csatornáknak (270 kilométer hosszúságú csatornahálózatról van szó) az egyszeri rekonstrukcióját az állam garantálta, az üzemeltetési szerződések aláírásának egyfajta feltétele volt Társulatunk részéről az elhanyagolt állapotok megszüntetése, a csatorna eredeti állapotának helyreállítása. Erre sajnos a mai napig nem került sor, 2005-ben már semmilyen állami hozzájárulást nem kaptunk ezekre a művekre, de ez a probléma az ország összes vízgazdálkodási társulatánál gondot okoz. 

Ismételt mintavétel

Jelenleg AVOP pályázaton szerepeltetjük ezt a csatornát, vállalva az önerő finanszírozását, ami nem lenne kötelessége a Társulatuknak, tehát a csatorna felújításának szükségességével tisztában vagyunk és hangoztatjuk mi magunk is évek óta. A csatorna és az átereszek feliszapolódottsága önmagában azonban nem okoz bűzt, valószínűleg valamilyen szennyező forrás lehet az okozó. Az esetet kivizsgáljuk, a Környezetvédelmi Felügyelőségtől ismételt mintavételt fogunk kérni. A Felügyelőség kötelezni fogja Társulatunkat a szükséges intézkedések megtételére, amit természetesen a lehetőségeinkhez képest el is végzünk az FVM megyei Hivatalának bevonásával. Megjegyezni kívánjuk, hogy a csatornákon lévő átereszek az út tartozékai, így azok tisztítása mindenhol az út kezelőjének a feladata – mondta Zemenszky Márió.

-Lefler György-

 
hirdetés