Vízműves tapasztalatcsere

Vízműves tapasztalatcsere

Romániai víziközmű-szolgáltatók képviselői látogattak pénteken a Debreceni
Vízmű Rt.-hez.

Nyolcvan romániai vízműigazgató, illetve egyéb vízműves-szakember látogatott
pénteken Debrecenbe a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar
Víziközmű Szövetség és a Debreceni Vízmű Rt. meghívására.

A látogatás célja az volt, hogy a romániai szakemberek megismerhessék, hogyan
lehet ezen a területen megfelelni az európai uniós elvárásoknak.
Constantin Tomulescu, a Nagyváradi Apa-Canal Oradea nevű víziközmű-szolgáltató
cég műszaki igazgatója már korábban is járt a debreceni vízműnél, s közvetlenül
is tartja a kapcsolatot itteni kollégáival. Mint azt a Naplónak elmondta, sok
debreceni tapasztalatot már ők is alkalmaznak az ottani szolgáltató tevékenységben.

A szennyvízkezelési technológia fejlesztésében együttműködnek magyar és osztrák
cégekkel. Azt, hogy a pénteki debreceni tanulmányútra ilyen szép számmal jöttek
el romániai szakemberek, annak is köszönhető, hogy az Apa-Canal Oradea száz
romániai víziközmű-szolgáltató képviselőinek részvételével éppen most szervezett
országos tanácskozást, s annak egyik programpontja volt a magyarországi tapasztalatcsere.
Azt szerették volna megmutatni a kollégáknak, hogy milyen szolgáltatási fejlettségi
fokra lehet eljutni egy ilyen méretű városban, mint Debrecen, s mit szükséges
ennek érdekében tenni.
hirdetés