HAON Sziréna

2012.05.31. 09:41

Májusi közgyűlés Debrecenben

Kósa Lajos polgármester elmondja, hogy a napirendek sorrendjében némi változás van, mert több pont esetén el kell azt fogadni ahhoz, hogy valamely, sorszámban előtte lévőről szavazhassanak.

Kósa Lajos polgármester elmondja, hogy a napirendek sorrendjében némi változás van, mert több pont esetén el kell azt fogadni ahhoz, hogy valamely, sorszámban előtte lévőről szavazhassanak.

 

13.55

29.    A Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

A beszámoló 734.979,- ezer Ft mérlegfőösszeget és mínusz 50.580 ezer Ft mérleg szerinti eredményt tartalmaz.

30.    A Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

A beszámoló 270.303,- eFt mérlegfőösszeget és 11.885,- eFt mérleg szerinti eredményt tartalmaz.

31.    A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

A beszámoló 13.624,- eFt mérlegfőösszeget és 2.211,- eFt mérleg szerinti eredményt tartalmaz.

Mindegyik beszámolót elfogadják.

Papp László marad, de átadja Somogyi Béla alpolgármesternek az ülés vezetését. 

32.    Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés.

33.    A Csokonai Színház, a Kodály Filharmonikusok Debrecen és a Kodály Kórus Debrecen nemzeti előadó-művészeti szervezetté minősítése

A nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezeteket a nemzeti erőforrás minisztere nemzeti vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetté minősítheti, mely 2013-tól a központi támogatás igénylésének feltétele.

A nemzeti erőforrás minisztere 2012. március 30-án kelt levelében kinyilvánította, hogy az előadó-művészeti bizottságok javaslata és a magyar kulturális életben betöltött kiemelkedő szerepük alapján Debrecen város fenntartásában működő szervezetek közül a Csokonai Színházzal, a Kodály Filharmonikusok Debrecennel és a Kodály Kórus Debrecennel áll szándékában közszolgáltatási szerződést kötni. 

    

34.    A Csokonai Színház alapító okiratának módosítása

Magasabb jogszabályhoz igazítják.

Mindkét javaslatot elfogadják.

35.    DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye létszámkeretének emelése és alapító okiratának módosítása

Az előterjesztés alapján a közgyűlés megemeli 2012. szeptember 1. napjától a Margit téri bölcsőde férőhelyszámát 50 főről 75 főre, valamint alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásként 20 férőhelyes játszócsoportot hoz létre.

2012. szeptember 1. napjával a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazotti létszámát 7 fővel, 200 főről 207 főre növeli, az intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó létszámát 3 fővel, 153,6 főről 156,6 főre növeli.

Elfogadják.

37.    DMJV Terápiás Házában intézményi férőhely kijelölés mellőzésének elrendelése

A zsúfoltság csökkentése érdekében 250 férőhely eléréséig ideiglenes férőhelyet nem lehet kijelölni azért, hogy az intézmény megkapja a határozatlan idejű működési engedélyt. Elfogadják.

38.    A "Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!" Alapítvány a Gyermekrehabilitációért Alapító Okiratának módosítása

Az 8 alapító közül DMJV Önkormányzata Gyermekellátó Szolgálata jogutód nélkül, a Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata jogutódlással megszűnt, ez a kuratórium működését is érinti. Elfogadják.

39.    A 11. számú fogorvosi körzet működtetőjének vállalkozási formájában bekövetkezett változása, feladat- ellátási szerződés kötése a további ellátásra

Dr. Kincses Sára Hanna fogszakorvos a jövőben nem egyéni vállalkozóként, hanem bt. keretein belül szeretné a praxist működtetni.

40.    A 29. számú fogorvosi körzet telephelyének módosítása, feladat- ellátási szerződés kötése a további ellátásra

A Csap u. 90. szám alól a Pesti u. 41. számú alatti ingatlanba költözik a praxis.

41.    A 46. számú háziorvosi körzet feladatellátási- szerződésének módosítása

A székhely adatait kell pontosítani.

Mind3 javaslatot elfogadják.

42.    Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi nemzetközi kapcsolatairól

43.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Ezeket is elfogadja  a testület.

Az utolsó két előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a testület: 

45.    A „ Debrecen Város Kiváló Pedagógusa” és a „Debrecen Város Közoktatásáért” díjak adományozása 

46.    Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálása 


 

13.15

Folytatódik az ülés. Mivel Kósa Lajos sajtótájékoztatót tart, Papp László vezeti.

Elmondja, az Egyetem képviselője kérte, hogy a Dienes középiskolát érintő napirendi pontot vegyék előre.

Megszavazzák.

36. A Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola megszüntetése beolvadással a Debreceni Egyetembe

Az intézmény ingó és ingatlan vagyonának ingyenes használatba adása 30 évre, az Intézmény jogutóddal történő megszüntetésével történne, tekintettel arra, hogy a közoktatási közfeladat más módon – a DE fenntartásában, a DE gyakorló iskolájaként – hatékonyabban teljesíthető.

Az Intézmény dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonya változatlanul fennmarad.

Szabó Gyula (Fidesz, oktatási bizottság): Jól működő középiskolát adunk át. A költségvetése szeptemberig volt betervezve.

Elfogadják az előterjesztést.

28. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolója, és a cégcsoport 2011. évi konszolidált beszámolója

A DV Zrt. eredménykimutatása pozitív üzemi (üzleti) tevékenység eredményt tartalmaz (37.219 ezer Ft). Az értékesítés nettó árbevétele 280.597 eFt. Jelentősen csökkent az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások értéke.

A DV Zrt. két konszolidációs körbe tartozó társaságától (Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 370.000,- E Ft, Debreceni Vízmű Zrt. 1.300.000,- eFt, Összesen: 1.670.000,- eFt) osztalékot vont el. A további osztalékban részesült a DV Zrt. 264.110,- eFt értékben az AKSD Kft-től.

Az előterjesztés megállapítja: „A lényegében 2006 óta tartó – de csak 2008 ősze óta nyilvánvaló – válságból a DV Zrt. cégcsoport működőképesen fog kikerülni, több vonatkozásban várható a cég megerősödése. A 2011. év konszolidált mérlegadatai alapján nem következett be jelentős javulás a DV Zrt. vagyoni helyzetében.”

A beszámoló 47.692.794 ezer Ft mérlegfőösszeget, 27.723.664 ezer Ft adózott és mérleg szerinti eredményt tartalmaz.

Varga Zoltán (DISZ): - Hogyan akarják csökkenteni a hitelállományt? Van rá reális lehetőség? A tagvállalatok vezetőinek megbízása szakmai rátermettség vagy politikai lojalitás alapján történik?

Bak Ferenc DV gazdasági igazgató: - Látok lehetőséget a hitelállomány csökkentésére, de csak hosszabb távon fizethető vissza. jelentős része ingatlanvásárlást finanszíroz, melyre azért volt szükség hogy megfelelő környezetet teremtsünk az idetelepülő cégeknek. A kisebb hitelcsomagot az AKSD osztalékából törlesztjük. Természetesen a szakmai rátermettség alapján választjuk a vezetőket.

Papp László megjegyzi, hogy a DV az országban elsőként vonta ki a politikusokat cégei vezetéséből.

Varga Zoltán (DISZ): Egy évtizede vannak a DV-nek olyan cégei, melyek valós piaci környezetben rendre hatalmas mínuszokkal zárnak. Ha nem a politikai lojalitás számít, akkor gondolkozzunk el, bizonyos vezetők elég rátermettek-e?

Ágoston Tibor: Több mint tragikus a DV helyzete. Az eredmény jelentős része virtuális érték, a DV veszteséget termel, feléli vagyonát. A központi árszabályozás miatt a nyereséges cégek eredménye is elveszhet. Különösen jelentős a DKV és a Gyógyfürdő vesztesége. A DKV-Intertanker szerződés előnytelen. A beszámolót azért sem tudjuk elfogadni, mert már így is bőven van hitelállomány.

Szathmári Károly: Az előterjesztés határozati javaslata a nyugalom megzavarására alkalmas. 27 mrd eredményről van szó, ami több évnyi fejlesztési forrás. De a számvitel és a valóság nem ugyanaz. Az eszközértékelésből adódik úgy 26 mrd Ft, ez nem elkölthető. Helyes irány, hogy bizonyos tevékenységek megszűntek. A Lícium Hotel eredetileg hibás döntés volt, eleve rossz szerződéssel béreltették vissza. Hogy mászunk ki ebből? Hibás döntés volt a helyi tömegközlekedés átvétele, bár mindenki esküdött, hogy nem lesz veszteséges a működtetés. Ez rajtunk maradt. Az elmúlt 1,5 évben elvonták az eredménytartalékokat a Vízműtől és Hőszolgáltatótól, ami 6-8 év alatt halmozódott fel nálunk, elvonták az osztalékukat is. Nagy része a veszteség ellensúlyozására ment. Mi lesz ezután? Folytatni kell a profiltisztítást.

Jenei Imre: - Bizonyos várospolitikai kérdések megvalósítása is kapcsolódik a DV-hez, ezen feladatait el is látta. A bel- és külgazdasági helyzet kényszerű lépéseket eredményezett. A pénzügyi beszámoló az előírt jogszabályoknak megfelel.

Papp László: Igaza van Szathmári úrnak, hoyg a 27 mrd Ft láttán merészebb gondolatokat fogalmaz meg az ember, mint ami a valóságnak megfelel, Nem is használtuk ezt a számot soha, 2 mrd forint eredményről beszélünk. Sokáig finanszíroztuk a repülőteret stratégiai okokból, de nemrég, egy befektető megjelenésével el tudtuk engedni. De nincs vagyonfelélés, az elmúlt évek intézkedései arra szolgáltak, hogy meg tudjunk állni a saját lábunkon. Szigorú gazdálkodási rendet vezettünk be a DKV-nál. Elsődleges a DV és a város érdeke, ezért akár szerződött partnereinkkel is szembeszállunk. Az önkormányzat szándéka a strandfürdő fejlesztésére évek óta szilárd. Több pályázaton indultunk, eleinte nem nyertünk, Hajdúszoboszlót preferálták, majd kisebb összeget nyertünk a szükségesnél, azt visszaadtuk. Talán most lesz lehetőségünk. Három elem áll össze: a Stadion és parkerdő, a gyógyhelyfejlesztés és a strand fejlesztése. Valóban nagy tehertétel volt a Lícium Hotel. Első évben nyereséges volt, majd a válság után nem. Biztosan lesz rá üzemeltető. A DV igazgatósága a tőle elvárható cselekvési tervet végrehajtotta.

Elfogadják az előterjesztést.


 

12.47

25.    Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

A 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámoló 5.672.152 ezer Ft mérlegfőösszeget, mínusz 495.952 ezer Ft mérleg szerinti eredményt tartalmaz.

Kovács Lászlóné szóbeli kiegészítést tesz. 888 millió Ft-nyi részvényt vett a város 2009-ben és 2010-ben, ezért az állam kártalanítja majd, miután a vagyonrészt magához vonta.

Kósa Lajos: - Lefolytatva az egyeztetéseket az eü tárcával, abban maradtunk, hogy átadjuk a részesaedésünket az államnak, és ezért minket kártalanítás illet meg,  az eü holding teljes cégstruktúrája az állam tulajdonába kerül, ha valamely cég érdekes nekünk, azt az állam névértéken nekünk átadja.  A szóba jöhető cégek kicsik és vagy veszteségesek vagy "alvó" cégek. 

Elfogadják a javaslatot.

26.    A Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolója

A beszámoló 1.385.161,- eFt mérlegfőösszeget, valamint 27.850,- eFt mérleg szerinti eredményt tartalmaz.

Kósa megköszöni a Sportcentrumnak az Úszó EB-n nyújtott teljesítményét. A javaslatot elfogadják.

10 perc szünet.


 

12.32

16.    A Debrecen, Monostorpályi u. 54. sz. alatti 12999 hrsz-ú ingatlan 44/518-ad tulajdoni hányadának értékesítése

Az „orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan a VESZ Vagyonkezelő Kft. kezelésében áll. Végh János, a szomszédos ingatlan tulajdonosa 2004. október 01-től a földterületből egy részt bérel, azt lekerítette, térburkolattal ellátta. Végh János jelezte vételi szándékát a jelenleg általa bérelt területrészre vonatkozóan. Az Önkormányzat ingatlanforgalmi szakértője a telekrész forgalmi értékét nettó 620.000,- Ft összegben határozta meg.

Elfogadják. 

17.    „Az előzetes kötelezettségvállalás a Debrecen, Barna u. 23. szám alatti MÁV bölcsőde megvásárlásához szükséges fedezet biztosítására” tárgyú 209/2011. (IX.22.) önkormányzati határozat módosításáról szóló 74/2012. (IV.26.) határozat módosítása

A polgármester emlékeztet rá, hogy a terület parkoló és óvoda részét az önkormányzat már megvásárolta.

A megvásárolandó ingatlanban bölcsődét akarnak működtetni, de fel kell újítani.

18.    „A Debreceni Vízmű Zrt. Vekeri-tavi pihenőközpont és Lovász-zugi földmedrű szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja” című pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat

A projekt keretében beszerzett ingatlan, vagyontárgy csak szigorú feltételekkel idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.

Racsmány Gyula (Vagyoniroda vezetője): Elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlanra, ehhez kell a közgyűlés hozzájárulása.

19.    Fedezet biztosítása zöldfal beszerzéséhez

Debrecen földrajzi fekvése miatt a légszennyezettség, a szálló por, a gépjárművek által kibocsátott károsító anyagok veszélyeztethetik a szervezetet. A Városfejlesztései Főosztály e negatív tényezők csökkentése, valamint a játszóterek térelválasztása, a zöldfelületek növelése érdekében zöldfal telepítését javasolja.

A zöldfalak horganyzott gömbacél vázú, borostyán vagy gyertyán örökzöld növényekkel befuttatott elemek. Egy 120 cm x 180 cm-es borostyánnal befuttatott elem kalkulálható költsége beépítéssel együtt mintegy 40.000,- Ft + Áfa. Mintegy 6000 fm zöldfal beszerzése szükséges.

A zöldfal beszerzése érdekében kiírandó közbeszerzési eljárás fedezeteként a közgyűlés biztosítja a Debrecen-Pallagon, a 4. sz. főközlekedési út mentén található külterületi ingatlant 242.035.958,- Ft + Áfa értékben. 

A polgármester elmondja hoyg el akarják adni az ingatlant, és ezt barterben próbálják megcsinálni.

Szathmári Károly: - Jelenleg hogy áll ez a terület? A barter hogyan illeszthető a vagyonrendeletbe?

Kósa Lajos: - Lényegében nem barter, hanem halasztott fizetés. Jelenleg is mezőgazdasági terület, nem is szándékozunk beépíteni.

Kőszeghy Csanád Ábel: A 4-es túloldalán egy gazdasági terület van. Nem lehetett volna mégis gazdasági területté átsorolni? Nagyobb árat kérhettünk volna érte.

Kósa Lajos: Csak akkor tudnánk, ha valaki a mezőgazdasági hasznosításból kivonást kifizetné. Probléma, hogy Natura 2000-es terület mellett van.

Elfogadják a javaslatot.

20.    Pályázat benyújtása a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” címmel meghirdetett TÁMOP – 3.1.3.-11/2 kódszámú pályázati felhívásra

A pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 50 millió Ft, de legfeljebb 350 millió Ft lehet. Önerővel nem kell.

A Tóth Árpád Gimnáziumban szeretnének egy laboratóriumot kialakítani.

21.    „Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében” tárgyú pályázat benyújtása az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámon kiírt „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” kiemelt projektjavaslat pályázati felhívásra

A projektelemek tervezett beruházási értéke bruttó 2.104.230.000 forint, az elérhető támogatás intenzitás 100 %.

A Nagyerdő azon része, mely a Pallagi úttól a Gyógyfürdő felé esik.

Békás tó bővítés, szabadtéri színpad felújítása, kondipark kialakítása, víziattrakció a Csónakázó tó helyén, a betonmedence felszámolása - sorolja a polgármester a terv elemeit.

Elfogadják.

22.    Saját forrás biztosítása a „Napenergia-hasznosítás villamos energia termelésre Debrecen 10 óvodai és alapfokú oktatási intézményében” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan, valamint a 202/2010. (VIII. 19.) Ö.h. módosítása

A pályázat 101.061.840 Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költsége (25%-os Áfá-val számolva) 168.436.400 Ft. A 40%-os önerő nagysága 67.374.560 Ft.

Időközben a Rakovszky Dániel Általános Iskolát oktatási célra nem hasznosítják, helyette a Csapókerti Általános Iskola került a programba.

Elfogadják.

23.    A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylése a 2012. évben

A helyi közösségi közlekedés működtetéséhez 480.000.000 Ft, valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 258.270.000 Ft összeggel, azaz 2011. évben a szolgáltató részére nettó 738.270.000 Ft saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá.

Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására saját forrásként 480.000.000 Ft-ot tervezett be.

Elfogadják.

24.    Javaslat az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-hez tartozó intézményekben a fejlesztési támogatás 2010. évi felhasználásának és a 2011. évi szakképzési hozzájárulás tervezett felosztásának elfogadására

Szathmári Károly: Debreceni érdekeltségű iskolák a támogatás felét, a nem debreceniek a teljes összeget megkapják. Miért?

Hajnal János igazgató: A debreceni iskolák pályázati önrészként használják fel a nekik jutó részt, így jóval több pénzhez jutnak majd. A vidékiek lényegében a saját begyűjtésüket kapják meg.

Elfogadják az előterjesztést.

 


 

 

 11.55

3. A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól

A szabálysértési eljárásokról szóló törvény változása alapján az önkormányzat jegyzője szabálysértési hatáskörrel nem rendelkezik, 2012. május 31-ig hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.

Hogy az önkormányzatok ne maradjanak teljesen védtelenül – az olyan cselekményekkel szemben, melyek sértik, veszélyeztetik a helyi közösség közrendjét –, továbbra is joguk van a kirívóan, közösségellenes magatartások meghatározására és szankcionálására. Ezeket rögzíti az előterjesztés.

Dr. Szekeres Antal jegyző az előterjesztő, egy kiegészítést tesz.

Elfogadják az előterjesztést.

4. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Az államháztartási törvény változása miatt el kell különíteni egymástól az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal (mint költségvetési szerv) bevételi és kiadási előirányzatait.

Elfogadják.

5. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 17/2010. (III.25.) rendelet módosítása

A tüdőszűrő vizsgálatok miatt szükséges nyilvántartás kapcsán kell a rendeletet magasabb jogszabály változásához igazítani.

Elfogadják.

6-11. előterjesztések szabályozási terv módosításokat tartalmaznak.

Ezeket is megszavazzák a képviselők.

12.10

13. Közterületek elnevezése

A Széchenyi utca - Simonffy utca és a Simonffy utca - Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszok Tisza István nevét viselnék.

(Továbbá a Biczó István kertben Zerge utca (a korábi folytatásaként) és Zerge köz, illetve Biczókert utca névre tesz javaslatot az előterjesztő.)

Együtt tárgyalják a 44. ponttal.

44. Közterület elnevezése

A Jobbik képviselői Wass Albert körút elnevezésre tesznek javaslatot.

A nyugati tehermentesítő (Erzsébet utcától a Mester utcáig) Erzsébet - Miklós nem új szakasz, csak kiszélesítés, a nevek itt maradnak. Új szakasz a Miklós-Széchenyi , az korábbról Antall Jószef utca. A Hatvani-Széchenyi szakasz lenne gróf Tisza István vagy Wass Albert utca. Korábbi javaslat volt Nagy Imre nevére, valamely szakaszra a Mester - Hatvan utca között. E szakaszba a Csók utca is beleesik.

A Kulturális és Sportbizottság nem támogatta a Jobbik javaslatát, a polgármesterét igen.

Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik): Mi a Fidesz frakcióval egyeztettünk kb. 1 éve, hogy Wass Albertről nevezzük el az útszakaszt, akkor a FIdesz is támogatta, ezért javasoltuk. A Tisza István elnevezést is támogatjuk.

Lakossági hozzászólások:

Mervó Zoltán egy régi levelet idéz, amelyben hivatkozás van egy 2005-ös döntésre, miszerint szándéknyilatkozat van arra, hogy Nagy Imréről neveznek el egy szakaszt. Aláíró Kósa Lajos. Azt javasolja, a Széchenyitől a Bajcsy-ig lévő utcát nevezzék el Nagy Imréről.

Kósa Lajos: lehet apró szakaszokra bontani az utat, de javaslom, hogy maradjunk az eredeti tervnél.

Emődy Dániel: Azt kéri, dédnagyapjáról, Emődy Dánielről nevezzenek el egy szakaszt. Ezt már többször kérte az önkormányzattól. Dédnagyapjáról, annak Debrecenhez fűződő kapcsolatáról, munkásságáról beszél. Többek közt a márciusi ifjak tagja volt.

Kósa Lajos hangsúlyozza: nem arról döntenek, ki volt nagyobb ember.

A Jobbik javaslatára többnyire tartózkodnak.

Végül az Arany-Széchenyi szakasz: Antall József utca

Széchenyi-Hatvan: Tisza István utca

Szándék van rá: Hatvan-Mester szakasz: Nagy Imre utca

14. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

A közbeszerzési ügyeket jelenleg tárgyaló Tulajdonosi Bizottság ügyrendjével összeegyeztethetetlen a jelenlegi előírások szerinti gyakorisággal történő bizottsági ülés tartása.

Az közgyűlés átruházza a Tulajdonosi Bizottságra az Önkormányzat Közbeszerzési Tervének elfogadását, módosítását és átruházza a Polgármesterre a közbeszerzési eljárások indítását és az eljárást lezáró döntések meghozatalát.

Ágoston Tibor: módosító indítvány nyújtottunk be. Kérjük, hogy kormánypárti és ellenzéki képviselők minél nagyobb számban vehessenek részt a bírálatokban.

A módosítót elutasítják, az eredeti javaslatot megszavazzák.


 

11.10

Balázs Ákos: Néhány markáns elvárásunk: fokozottabb járőri jelenlét, nagyobb odafigyelés a belterületi lakásbetörésekkel kapcsolatban. Támogatnánk a gyerekek biztonságát növelő kezdeményezéséket és a drogprevenciót.

Jenei Imre (Fidesz): - Debrecen élhető város és ebben a rendőrségnek komoly szerepe van.

Szathmári Károly (MSZP): elfogadjuk a beszámolót. Észrevételem: nem vagyok kíváncsi rá, sőt elutasítom a bűnözők fajok szerinti listázását.

Elfogadják a beszámolót.

Kósa Lajos időközben visszatért.

12. Együttműködési megállapodások kötése a Debrecenben működő helyi nemzetiségi önkormányzatokkal. Elfogadják. (Az előterjesztés elfogadása szükséges a következő ponthoz.)

2. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet módosítása, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése állandó bizottságai képviselő és nem képviselő tagjának megválasztása

Az önkormányzati törvényhez igazítják a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását, és a közgyűlés bizottságainak munkáját.

Mivel Tóth Csaba önkormányzati képviselő (DISZ) lemondott mandátumáról, helyére Dr. Dobrossy István Jenő kerül, az ő helyét pedig Simonné Hernyák Mária veszi át az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjaként.

Elfogadják.

Simonné Hernyák Mária leteszi az esküt.

27. A DVSC Kézilabda Kft. 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolója, önkormányzati követelésről lemondás, társasági szerződés módosítása

A beszámoló 31.801 eFt mérlegfőösszeget és – 27.904 eFt mérleg szerinti eredményt tartalmaz.

2012. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időszakra könyvvizsgálónak a FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek Fekete Ágnest javasolja az előterjesztés, azzal, hogy megbízási díját 200.000,- Ft+Áfa/hó összegben határozza meg. (Az előző könyvvizsgáló megbízatása május 31-én lejár.)

Kovács Lászlóné gazdálkodási főosztályvezető javít: 200.000 Ft/év a megbízási díj összege.

Elfogadják.

 

10 perc szünet.

 


10.18

1. Beszámoló Debrecen Megyei Jogú Város közbiztonságának 2011. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

Dr. Uzonyi Attila r. ezredes, kapitányságvezető

Dr. Uzonyi Attila városi rendőrkapitány:

- Egy közbiztonsági koncepció megvalósulási szakaszában vagyunk. 2011-ben létszámemelésünnk volt, az összes státuszunk be van töltve. Újdonság az a tapasztalat, hogy a készenléti rendőrség sok eseményben részt vesz (rendezvényszervezés), így a napi munkától nem kell elvonni az embereket. 2011. őszén sok nagy kockázatú rendezvény volt (focimeccsek) ahol több száz emberrel kell biztosítani. Az új stadionhoz kevesebb ember kell majd. A MÁV-poszton és a Nagyerdőn is van járőrszolgálatunk. Látható rendőröket szeretnének a lakosok, igényik a személyes jelenlétet. Létrehoztunk 2 körzeti megbízotti irodát képviselői indítványra, ezeket egyre többen keresik fel.

Néhány pontot kiemel a beszámolóból. Így a belváros esti biztonságának kérdését, a vagyonbiztonság területét ("óriási harcban állunk a bűnelkövetőkkel", a frissen szabadultakat külön csoport figyeli). Beszél a közlekedési balesetek számának csökkenéséről. Az ittas vezetést továbbra see tolerálják semennyire. Több járőrszolgálati órát szeretnének, a járőröknek minimum az idő 50 %-át gyalog kell tölteniük.

Dr. Pankotai László (Fidesz): A belváros hétvégi éjszakai életére vonatkozóan, a Gambrinus közből többször megkerestek a lakók, hogy zavarja őket ami ott folyik.

Uzonyi Attila: - Belvárosi akciócsoport néven van egy csapat. Már nem is gyalogos hanem álló járórszolgálat van éjszakánként, péntek és szombat éjjel állandó rendőri jelenlét van.

Ágoston Tibor: A napokban egy szűk társaság lefoglalt egy termet az Aranybikában. Amikor be akartam menni, föltartóztattak. A mi rendezvényeinken demonstratíve van jelen a rendőrség. Indokoltnak tartják ezt, ielletve hogy egy szűk csoport miatt egy épülette zárjanak le? Jogszerű volt ami ott lefolyt?

Uzonyi Attila: - Minden országgyűlési képviselő biztonságát feladatunk biztosítani. Adott helyzetet értékelünk. Rendőri intézkedés nem volt.

Jenei Imre: Balla Irma ügyében van-e olyan információ ami a nyilvánossággal megosztható? Az egyirányú utcákban balesetveszélyesen közlekedő kerékpárosokra figyelnek-e?

Uzonyi Attila: Balla Irma ügyében további, rendőrséget érintő információk nincsenek. Az egyirányú utcában csak akkor mehetnek a menetiránnyal szemben a kerékpárosok, ha erről kiegészítő tábla van. A rendőrség csak szankcionálhat, illetve próbáljuk mindenkinek a fejébe vésni, hogy Debrecenben sehol sincs ez megengedve. A veszélyt mi is látjuk. Probléma van a gyalogos átkelőhelyeknél is és azokon a járdákon ahol nincs kijelölt kerékpárút.

Szilágyi László: - A Kelettervnél volt egy halálos baleset a zebrán. Ott sok a szabálytalankodó autós, 5 percenként meg lehetne büntetni valakit. Lehet ismerni a körzeti megbízottat, korábban képviselőként kapcsolatom volt vele? Iskola helyett csavargó gyerekek ellenőrzését tervezik-e?

Uzonyi Attila: Ismerjük az említett veszélyes zebrát, gyakran áll ott a traffipaxos autónk, régóta dolgozunk azon hogy ott javuljon a biztonság. 35 körzeti megbízottunk van, 1-2 éve nem is változik a személyük egy-egy körzetben, elérhetőek.

Dr. Papp Csaba (Fidesz): Kialakítható egy kapcsolati rendszer arra, hogy ha egy területen valaki jelez, gyorsabban reagáljanak? Nagyon sok a rongálás, pl. játszótereken. A Pesti utca balesetveszélyes, ott, ahol van egy parkoló, sok a koccanás. Kellene oda egy figyelmeztető tábla.

Uzonyi Attila: Volt lakossági fórum, ahol a lakóközösségeket képviselők jelentek meg, közvetlen kapcsolat alakult ki a körzeti megbízottak felé, erre nyitottak vagyunk. A Pesti utca balesetveszélyes, javaslatot teszünk a tábláról a polgármesteri hivatal felé.

Varga Zoltán (DISZ): - A megnövekedett kerékpárszám miatt több a kerékpárlopás is. Erre szakosodott bandák vannak. Van a megelőzésre akcióterv?

Uzonyi Attila: - Van. Külön csoport van a kerékpárlopások felderítésére. Télen főleg a pincehelyiségekből viszik, nyáron az utcáról. Megelőzésként 2 dolgot tudunk tenni: felhívjuk a figyelmet a lopásokra, illetve járőreinknek feladata a kerékpártárolók ellenőrzése. Egy elkövető elfogása 30-50 kerékpárt jelent.

Jámbor Ferenc: A kertségekben sok a családi ház feltörés. Panaszkodnak a lakók, hogy a bejelentés után 1-2 óra is eltelik mire a rendőr kijön.

Uzonyi Attila: Újabban állandó lakásként használják sokan ezen házakat. Állandó járőrszolgálat, fokozott ellenőrzések, ennyit tehetünk. Innen kisebb értékeket visznek el. Igyekszünk a betörés sorozatokat megszakítani. Az átlagos adat a kiérkezésre 40-50 perc. Szolgálatváltáskor vagy több bejelentés esetén elcsúszhat, valóban lehet 2 óra. 14 bűnügyi technikusunk van, 2 szemlebizottság, ha 3 helyszín van, csúszás lehet. Reagálóképességünk általában elfogadható.

Ágoston Tibor: Megköszönöm az igyekezetet amit a paci rendőrőrs felállításában tettek. Kimarad a statisztikai adatokból a cigánybűnözéssel kapcsolatos adatsor. Nevén kéne nevezni. Prevenció jelleggel is fontos lenne. Az elkövetési módszereik egyre agresszívabbak.

Két helyszínt említ, ahol sok probléma van, ide több ellenőrzést kér.

 


 

9.39

15. Tájékoztatás a Nagyerdei Stadion rekonstrukciójának koncepció tervéről

Bordás Péter tervező ismerteti a terveket. Egy vászonra vetítik ki a képeket.

5 hónapja kezdték a tervezést. Hangsúlyozza, hogy a stadion környezetére is figyelemmel vannak. A lelátó a legfontosabb, ennek kialakítása alá rendelik a többi részt. Erdőben van, ezért kontrollálhatónak kell lennie a tömeg útvonalának. Rekreációs parkerdei funkció kialakítása a stadion körül. A környezetnek vonzania kell az embereket. A világ stadiontípusait hasonlítja össze. 4 generációs csoport van. A mostani nagyerdei a legrégebbi típusba tartozik. A tervezett a legújabb típus lesz. Túlmutat a futball-funkción, 365 napra kínál szórakozási, sportolási, stb. lehetőséget. Környezetében játszótér, piknikezési, kocogási lehetőség lesz. Egyéb szolgáltatások: játszóház, fittness, kávézók, éttermek - "állandó nyüzsgést" szeretnének. Környezettudatos építés és üzemeltetés is cél, növelnék a zöldfelületet 1000 nm2-rel, az esővizet összegyűjtik, tárolják, és a terület vízutánpótlására használják. Az épület részleteit magyarázza. Hangsúlyozza a praktikusságot.

Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik) ezt kérdezi, mennyi lesz az üzemeltetési költsége a stadionnak?

Kósa Lajos kiment, Papp László alpolgármester válaszol: A tervező feladata olyan stadion tervezni, ami önfenntartó. A kereskedelmileg hasznosítható területek bevétele az önkormányzathoz kerül, ezeknek fedeznie kell az évi becsült 100-150 millió ft működtetési költséget. Üzemeltetési szakemberek is részt veszenek a tervezésben.

Varga Zoltán (DISZ): Egy éve egészen más koncepciójú tervet mutatott Kováts Ákos. Elfogadtuk, reális volt. Ez most gyökeresen más. Miért kellett másik terv? Abban láttunk parkolókat, most nem. Hol lesz parkolási lehetőség?

Papp László: - A rendezvénytér parkolóként is hasznosítható. A beruházást irányító cég nem akarta átvenni az előző tervet.

dr. Dobrossy István: - Mi lesz a csónakázó-tóval, az Újvígadó épületével?

Papp László: A tó területe egy másik fejlesztési program része. A funkcióját a Békás-tó venné át. A csónakázó tó helyén parkoló és ködszínház lenne.

Ágoston Tibor: Készül arra a város, ha a parkerdő fejlesztési pályázat "megfeküdne", hogyan oldják meg a parkolást?

Papp László: Igen, van olyan terület amit parkolóvá lehet alakítani, pl. az Oláh Gábor utcán illetve a Nagyerdei körút északi karéján. De úgy gondolom sikeres lesz a pályázatunk. Nem preferált a gépjárművel való megközelítése a stadionnak.

Szilágyi László (Fidesz): A futópályán milyne felület lesz? Lesz-e bekerítve a terület? Milyen szociális helyiség lesz pl. a futóknak? A víztorony épületét bevonják-e a létesítménybe?

Bordás László: Több ponton lesznek szociális helyiségek. a keleti oldalon fitness funkció lesz, pl öltözési, tusolási lehetőséggel,. Az akadálymentes közlekedés biztosítva lesz, az MLSZ hazai szempontból példaértékűnek tartja.

Papp László: - A víztorony kapcsán: a Nagyerdő fejlesztése komoly lökést kaphat a következő 2 évben. Van olyan lehetőség, ami az Egyetemnek ad lehetőséget a víztorony felújítására, funkcióbővítésére.

Balázs Ákos (Fidesz-KDNP frakcióvezető): - Frakciónk messzemenően támogatja hogy ezen koncepció alapján épüljön a stadion. a nagyerdő az utóbbi években némileg elhanyagolt lett, most visszakaphatja jelentőségét. 4. generációs stadion, a gyermekeink is büszkék lehetnek rá majd.

Szavaznak, egyhangúan elfogadják.

 


9.18 órakor megkezdődik a debreceni közgyűlés májusi ülése.

A Jobbik kéri a 12. és 44. pont felcserélését (így a Jobbik közterület elnevezési javaslata az önkormányzaté elé kerülne). Nem fogadják el.

Ágoston Tibor (Jobbik): Visszavonják a 44. pontot (közterület elnevezés) az "Önök által előidézett szégyenletes, méltatlan helyzet miatt" . Úgy tudja, korábban egyeztetés volt a tervezett elnevezésekről. Sem gróf Tisza István, sem Wass Albert nevét nem kívánják beszennyezni, a politikai csatározásoknak kitenni. Kósa javasolja, hogy a 13. és 44. pontokat vonják össze.

Kósa szerint nem volt egyeztetés, illetve 2005-ben szándéknyilatkozatot fogadott el a közgyűlés, hogy az érintett új szakaszt esetleg Nagy Imréről nevezzék el.

Dr. Szekeres Antal jegyző elmondja, hogy a napirend elfogadása után már nem lehet előterjesztést visszavonni.

Megszavazzák, hogy összevontan tárgyalják a két javaslatot.

 

Két sürgősségi indítvány van:

1. „Pénzügyi forrás biztosítása a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programja részeként kialakítandó műfüves pályák létesítéséhez” tárgyú előterjesztéshez

A pályázat keretében az alábbi ingatlanokon kíván az önkormányzat kisméretű műfüves pályákat létesíteni: Dózsa György Általános Iskola, József Attila Általános Iskola, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft.

Elfogadják.

 

2. „A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása” tárgyú előterjesztéshez

9 kuratóriumi tag helyett csak 8 van, dr. Szentkirályi Miklós Béla személyre tesz javaslatot az előterjesztés. Ő a Munkácsy-képek restaurátoraként ismert. Elfogadják.

 

A Helyi Választási Bizottság elnöke elmondja, hogy Tóth Csaba lemondott (kompenzációs listáról szerzett) mandátumáról, helyére a listán következő személy, dr. Dobrossy István Jenő kerül. Dobrossy leteszi az esküt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!