Helyi közélet

2009.06.29. 17:16

Összeült a nyíregyházi közgyűlés

<p>Ny&#237;regyh&#225;za - Kit&#252;ntet&#233;sek<br /> &#225;tad&#225;s&#225;val kezd&#337;d&#246;tt a<br /> ny&#237;regyh&#225;zi k&#246;zgy&#369;l&#233;s.</p>

17:16: A közgyűlés

közmeghallgatással folytatódik.

16:56: Pályázatok

benyújtásáról

döntött a testület, majd arról,

hogy természetvédelmi terület

létesüljön

Oláh-réten. A

távhőszolgáltatás

díjainak

csökkentése kapcsán dr.

Hajzer László (Fidesz) azt

kérdezte, kihez fordulhatnak azok a

lakóközösségek, akik le akarnak

válni a

távhőszolgáltatás jelenlegi

rendszeréről. Dr. Gál

György aljegyző azt mondta,

egyelőre nincs erre kijelölt személy,

de ha lesz rá igény, természetesen

lesz a hivatalban erre hivatott szakember.

- Az áfacsökkentést

üdvözöljük, mondta dr.

Hajzer László, aki szerint

azonban ennek mértéke alacsony. Az

ötszázalékos

alapdícsökkentésről azt mondta,

ez nem hoz nagy megtakarítást, s nem

oldja meg a távhős

lakásokban élők

problémáját.

Jánócsik Csaba

szerint a kicsit is értékelni kell,

s nem kell lebecsülni az

áfacsökkentés

mértékét. Ha valaki le akar

válni a távhőről,

bizonyos feltételeknek meg kell felelniük,

de ez teljesen természetes - mondta.

Szociális bombaként ketyeg

Nyíregyházán a

távhő, hiszen egyre nagyobb a

cég kintlévősége, az emberek

nem tudják kifizetni a

távhő-számláikat, a

távhős lakások pedig szinte

eladhatatlanok - mondta dr. Vinnai

Győző.

16:17: A város drogellenes

stratégiája kapcsán dr.

Ajtay-Horváth Magda (Fidesz) azt

kérdezte, kik alkotják a

Kábítószerügyi

Egyeztető Fórumot, s kihez

tartozik a drogambulancia.

Urbán Judit (Fidesz) a

fórum

hatákonyságáról

érdeklődött, Felbermann

Endre (SZDSZ) azt mondta, az

alkohol-fogyasztás

növekedésével szemben

megengedőbb a társadalom, s azt

kérdezte, hogy ezzel a

problémával foglalkoznak-e a szakemberek.

Pénzes Mariann,

Kábtószerügyi

Egyeztető Fórum korábbi

elnöke azt mondta, az eredeti céljuk

koordináción túl az

illegális drogok elleni harc volt, de a

fogyasztói szokások

módosulásával ez változott.

Nehezen lehet közös munkára fogni ez

ügyben az embereket - mondta, így

látványos változások

sincsenek. Az iskolai prevenció

sem működik értékelhetően,

hiszen ezekről nem születnek dokumentumok. Az

alkohollal kapcsolatos

probléma mögött számos

tényező áll, ám eddig nem

született sikeres stratégia, mely

megoldást mutatna ez ügyben - mondta.

Ajtay-Horváth Magda szerint az

előterjesztés nem

közérthető módon

íródott, aki nem latinos

műveltségű vagy nem járatos a

bürokratikus rendszerben, nem érti meg,

miről is van szó. Dr. Olajos

Judit szerint azért is nagyon

aktuális a kérdés

tárgyalása, mert a tervek szerint

szeptemberben kerül az

Országgyűlés elé a nemzeti

drogstratégia. Azt mondta, az

egészségfejlesztésre nagyobb

hangsúlyt kellene helyezni, és egy

drogprevenciós központ

létrejöttét is

üdvözölné.

Urbán Judit arról

beszélt, hogy a városban pénteken

és szombaton esténként sok

részeg fiatalt lehet látni, azt

mondta, az ellenőrzésnek és a

szülői felelősségnek is nagy

a szerepe abban, hogy ez megváltozzon.

15:59: Jánócsik Csaba

(MSZP) azt mondta, örül annak, hogy az

új elképzelésben is

megvalósulhat a vmk.

felújítása. A testület

elfogadta az előterjesztést, így

benyújtható a pályázat

második fordulója. A szeptemberi

iskolakezdéssel foglalkozó napirendi pont

kapcsán a legtöbb

hozzászóló a külterületi

- nyírszőlősi, orosi,

sóstóhegyi - iskolák

megmentésének fontosságát

emelte ki, de előtérbe került

a szakképzés

átalakítása is. Abban szinte

valamennyien egyetértettek, hogy az

iskolaépületel

felújítása nincs

összefügésben a beiratkozott gyerekek

számával, és abban sem volt vita,

hogy a jelenlegi rendszer

átalakításra szorul.

Csabai Lászlóné

polgármester azt mondta, meg kell

vizsgálni, hogy a nyírszőlősi

volt könyvtár épületben egy

óvodai csoport számára

kialakítható-e egy helyiség, hogy

ne kelljen a helyi gyerekeket máshová

vinni óvodába, de azt is mondta, hogy az

orosiak feladata elérni, hogy a

gyerekek ott járjanak iskolába, s ne

a belvárosba hozzák be gyerekeiket. Azt

mondta, elvárja tőlük, hogy ez

ügyben többet tegyenek.

15:01: Dr. Ajtay-Horváth Magda

(Fidesz) azt mondta, a szegény ember azt

épít, amit lehet. Utakra, régi

épületek

felújítására lenne

szükség, ehelyett egy újabb

grandiózus épület jön

létre

Nyíregyházán. Azon kell

gondolkodni, hogyan lehet a szükségből

erényt kovácsolni - mondta. A

képviselő elmondta: a

minőségből akkor sem szabad engedni,

ha fogytán a pénz. Inkább

fokozatosan, lassabban épüljön a

központ, de jó minőségben

épüljön meg - hangsúlyozta.

Felbermann Endre (SZDSZ) azzal kezdte,

hogy a közgyűlés nem tud szakmai

lenni, mindenki a szubjektív

véleményét fogalmazza meg. A vmk.

felújításával kapcsolatban

azt mondta, az minden várakozást

felülmúl. Amit abból az

épületből ilyen

takarékossági elvek betatása

mellett ki lehet hozni, azt az

építészek kihozták -

mondta. Az új épület megfelel a

XXI.század elvárásainak, tette

hozzá, s néhány

finomítást javasolt.

Mikó Dániel szerint

biztosan lesz még vita a programról,

hiszen el kell majd dönteni, hogyan teszik rendbe

a vmk. környezetét, vagy hogy honnan

teremtik majd elő a forrásokat

felmerülő pluszköltségekre.

Dr. Vinnai Győző (Fidesz)

azt mondta, a véros kulturális

élete talán befogadja majd az új

éületet és ha a vmk. is

megújul, az kettős nyereség a

városak. Persze, az is kérdés,

hogyan töltik majd meg élettel az

épületeket. Nem szabad olyan

vállalásokat tennie a városnak,

ami a következő generációra

ró majd terheket - mondta,

éppen ezért fontos az anyagi keretek

között maradni.

14:32: Az Agora program

során megújul a Váci

Mihály Kulturális, Művészeti

és gyermekcentrum - kicserélik a

nyílászárókat,

felújítják a

színháztermet, a két

külső lépcsősort pedig

eltűntetik, a bejárat pedig lejjebb

kerül: a Szabadság tér

szintjéről lehet majd bejutni az

épületbe. A multifunkcionális

közösségi központ a Bujtosi

Szabadidő Csarnok területén a

jelenlegi teniszpályák és

parkolók helyén jön létre. A

színházterem közel

ötszáz ember befogadására

képes, a nézőket négy szinten

helyezik el.

A két épületet sétány

köti majd össze, ezzel is jelezve a

funkciók egységét. A

közgyűlés

jóváhagyása után

nyújtható be a

pályázat második fordulója,

ezért van szükség a testület

mostani döntésére.

14:15: A két

közgyűlés közötti

események kapcsán dr. Vinnai

Győző (Fidesz) azt kérdezte,

az Európai Parlamenti

választásról a

beszámolóban miért nem esett

szó, és a polgármestert

arról kérdezte, mi a

véleménye arról, hogy

Nyíregyházi

Napló a választás

eredményéről nem számolt be.

Marinka Viktor (Fidesz) a

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt. kapcsán azt mondta: a menedzsment nem

tett meg mindent azért, hogy a cég ne

legyen veszteséges. A fideszes

képviselők rendkívüli

felügyelő-bizotsági ülés

összehívását

kezdeményezték, s a cég teljes

átvilágítására

tettek javaslatot. Úgy tudják, a

cég ügyvezetője, Belus

Tamás átadta az ügyek

intézését a helyettesének,

majd a cég informatikai rendszere

összeomlott. Azt mondta, nem szeretnék, ha

információk tűnnének el, s

azt kérdezte, mi az igazság.

Csabai Lászlóné

polgármester azt mondta, a két

közgyűlés közötti

beszámolóban szerepelt az uniós

választás, azért nem

beszélt róla, mert plusz

információkat nem tudott volna mondani.

Aki akart, hozzájuthatott a

választással kapcsolatos

információkhoz - mondta. A

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.-vel kapcsolatban azt mondta, ha a

Fidesz nem kezdeményezte volna a

felügylő-bizottság

felállítását, a mai

ülésen egy radikális

lépésre tett volna javaslatot, de

így erre nem kerülhet sor. Az

ellenőrzési iroda kedden reggel elkezdi az

ellenőrzéseket a

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.-nél, ennek

eredményéről az augusztusi

közgyűlésen hozzák

nyilvánosságra.

Lengyel Károly

(függyetlan) a holocaust emlénapról

azt mondta, a több száz

nyíregyházi vett részt abban a

menetben,mely megerősíti azt, hogy az itt

élők nem kérnek az

erőszakból, a

szélsőséges eszmékből.

Dr. Vinnai Győző azt mondta,

Csabai

Lászóné a

felügyelő-bizottsági

ülésen azt mondta, a

vizsgálatot a tulajdonos

önkormányzat kezdeményezheti.

Furcsa, hogy ezt követően napokig nem

történt semmi - mondta. A

képviselő szerint közös

érdek kideríteni, hogyan

gazdálkodik a cég.

Szokol Tibor (MSZP) azt mondta,

24-én a felügyelő-bizottsági

ülésen elhangzott a javaslat az

átvilágításra

vonatkozóan, s ők ezzel egyet

értettek, ám az iratok

másolatának elvitele a

törvényesség kereteit

súrolta. A betekintés

törvényes, ám azok birtoklása

nem - mondta. Fontos, hogy a vizsgálat

során ne keveredjen a politika és a

szakma - hangsúlyozta.

13:39: Elismerést vehetett

át Erdősné Balogh

Erika, a Betonút-NRK

elköszönő csapatkapitánya,

Ugyan Anita, az első magyar

hölgy, akinek sikerült feljutnia világ

legmagasabb pontjára, Tamás

István,

az Egészségügyi,

Szociális és Bölcsődei

Igazgatóság nyugalmazott

igazgató-helyettese, Pénzes

Mariann drogprevenciós szakember,

valamint a Hivatásos Önkormányzati

Tűzoltóság, de

köszöntötték dr.

Barabás Lászlót

is, aki az Osztrák

Köztársaság tiszteletbeli konzulja

lett. A Nyíregyháza Kiváló

Egészségügyi dolgozója Eisert

Árpád díjat

Kálmán Enikő

gyermekorvos és

Poór Sándorné

ápolónő kapta.

- Száraz Ancsa -

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában