Helyi közélet

2009.06.23. 07:26

Star Wars egyéni szájíz szerint

<p>A bolyg&#243; l&#225;t&#243;hat&#225;r&#225;nak<br /> sz&#233;l&#233;n most kelt fel a 23. Nap. L&#252;ke<br /> Sz&#225;jbaver &#225;lmosan megd&#246;rg&#246;lte<br /> szemeit, majd egy j&#243;l ir&#225;nyzott<br /> l&#233;zerpisztolyl&#246;v&#233;ssel leter&#237;tette<br /> az &#233;breszt&#337;droidot, mely<br /> l&#225;tv&#225;nyos szikraes&#337;vel hullt<br /> darabjaira...</p>

Lüke kiment a konyhába, és

kinyitotta a hűtőt. Belenézett

és úgy döntött, hogy ma nem

reggelizik. Felcsatolta fénykardját,

zsebrevágott egy kisebb fegyverboltot, lement a

konditerembe, hogy edzésként

lelőjön 65 rohamosztagost,

megküzdjön két rancorral, és

elindult, hogy elkövesse a napi

jócselekedetét, amit a "Hősök

mindennapi cselekedetei" című könyv 12

pontja közül a 13. előírt

neki.

********

A birodalmi csatahajó parancsnoki

kabinjában egy feketeköpenyes, maszkos alak

ült. ("Sisakom van, hülye" - D. V.) Ő

volt a rettegett Drót Vödör, aki

puszta kezével el tudott téríteni

egyszerre 94,5 lézerlövedéket,

pusztán a gondolataival mozgatni nehéz

csillagrombolókat, és aki 6 részt

meg tudott nézni a Dallasból egyhuzamban.

(A többiek a második részig

bírták.)

Vödör meredten bámulta a

monitorán a Hósötétke

és a hét kertitörpe 3D-s

változatát. A rajzfilm éppen a

legizgalmasabb résznél járt,

amikor Hósötétke megeszi az

almának álcázott

atombombát, amit a biztonság

kedvéért a Boszi még

méregbe is mártogatott.

Ebben a pillanatban a kabin ajtaja rettenetes

erővel kivágódott, leszakadt a

helyéről, és átrepült a

szobán. Vödör elfordította

fejét a képernyőtől és

kiordított:

- Melyik húgyagyú állat volt ez?

- sipította női hangon.

"Rohadt beszédszintetizátor" - gondolta.

Elfordított két kapcsolót

és zengő férfihangon

megismételte az előbbi

kérdést.

Ekkor egy roskatag öregember vánszorgott

be, botra támaszkodva.

- Oh, Margarin császár - nyekegte

Vödör megilletődötten.

- Bizony én, fiam - vigyorgott az öreg,

mint egy elmeroggyant. Tekintete a monitorra

tévedt, és elkomorult.

- Kapcsold ezt ki - mutatott a képernyőre,

ahol éppen a királyfi

próbálta meg

Hósötétkét visszahozni az

életbe egy(-két) csókkal. - Nem

bírom a pornót.

Vödör bosszús arccal ("Honnan tudod

milyen pofát vágtam?!" - D. V.) a

képernyőbe vágott egy

széket.

- Kifogyott az elem a

távirányítóban -

magyarázta. - Ma már a hetedik monitort

használtam el.

- Aha. Na figyelj te elfuserált bilifejű -

kezdte a császár. - A Birodalom

végveszélyben van. A

lázadók el akarnak pusztítani

minket. Szét akarják rombolni a

legújabb tervemet (is). Elkészült a

LégVár(tm) nevű

pusztító űrállomás. A

feladatod, hogy megvédd. Comprende?

- He? Ja... I... igen - mondta bizonytalanul a fekete

maszkos ("Hülye! Az a Zorro! Jegyezd meg

végre, hogy SISAKOM VAN!" - D. V.).

- Akkor jó - derült fel a

császár komor képe. - Már

azt hittem, nem értetted meg. Emlékezz

vissza, hogy a Sötét Jedi Ált.

Isk.-ban sem tudtad felfogni még a TÁJ

Harci űrhajók biomolekuláris

szuperszuszpenzorokkal vezérelt

repulziós,

héliumhajtású,

elektromágneses ionhajtóműveinek

működési elvét sem.

- Tehát azt szeretné, ha

megóvnám az

űrállomást? - kérdezte

Vödör bambán.

- Igen, azt! - tajtékozott a

császár. - Te tényleg ilyen

hülye vagy, vagy szedsz valamit a

fokozására? - elindult kifelé.

Már az ajtóban állt, mikor

Vödör utánaszólt:

- Margarin császár! Még egy

kérdés. Hogy tudta ilyen erővel

betörni az ajtót?

A császár megfordult, fogatlan

szája vigyorra húzódott.

- Tudod fiam, hogy az Erő csodákra

képes - kilépett a lyukon, melyet

nemrég még ajtónak hívtak,

és odaszólt a fal mellett

álló, csupa izom, 2.5 méter magas

őrnek:

- Na gyere, Erő, megyünk haza.

A kabinban Vödör megpróbált

gondolkodni egy kicsit, de azután abbahagyta a

hiábavaló

próbálkozást, és

bekapcsolta a komlinkjét:

- Kérek egy újabb monitort -

szólt bele.

*********

Lüke Szájbaver

végigporoszkált a köves úton,

kikerülte a "A Lázadók nem itt

vannak!" feliratú táblákat

és leereszkedett a titkos bázisra.

Odalent barátja, Hang Szóró

éppen az űrhajóját

bütykölgette.

- Sz asz öcskös - vakkantotta oda két

kalapácsütés közben. - Gyere

fel!

Lüke odament az űrhajó

rámpájához, és illedelmes

ember lévén megtörölte a

lábát a rámpa előtt

fekvő szőnyegben, majd az űrhajó

belsejébe repült attól a

pofontól, amelyet a szokatlanul eleven

szőnyeg ordítva lekent neki. Lüke

szépen lecsorgott a falról, és

sietve magyarázni kezdett:

- Hé Csupi, igazán nem tudtam, hogy a

rámpát javítod. Azt hittem, Hang

tette oda, hogy ne legyen koszos ennek a rozzant

teknőnek... izé... ennek a remek

űrhajónak a belseje. És

igazán letehetnéd azt a

turbólézer-üteget! Nem direkt

volt, na!

Csupaszka méltatlankodva visszahevert a

rámpa elé, és folytatta a

munkáját.

- Hello Hang! - bukkant fel Lüke feje a

Százezer éves Vakvarjú

tetején lévő számtalan lyuk

közül az egyikből.

- Tudod, nem sejtettem, hogy itt talállak -

kászálódott kifelé a

lyukból Lüke, mert ...

Idáig jutott, mikor ordítva visszazuhant

a lyukba. Hang fel sem nézett a

szerelésből, csak megjegyezte:

- Vigyázz, egy pár foga már nem

ép a létrának... - hatalmas

puffanás és

csörömpölés rázta meg a

hajót -, és bajod eshet.

Lentről csak egy gyenge hang hallatszott:

- Kösz a tanácsot, de nem esett bajom.

Én estem... ("Hehe" - D. V.)

***********

A LégVár(tm)

métóságteljesen sodródott

az űrben. Az állomás

belsejében Drót Vödör

seregszemlét tartott.

- Először is köszönöm, hogy

halgattak a szép szóra, és

bevonultak. Ha nem jöttek volna, hát

erőszakkal cipeltük volna Önöket

ide. Na jó. A Birodalom nagy bajban van. Eme

űrállomás, melynek plasztacél

padlóját tapodják, a

Felkelők

érdeklődésének

középpontjába került.

Védjék meg életük

árán is. Vödör

végigsétált a katonák

sorfala előtt, és odalépett az egyik

rohamosztagoshoz:

- Milyen szép páncél. És

milyen puha - tapogatta meg a fehér

vértet. - Új?

- Nem MosiMosi-DxC1923637Y728-es géppel mosva -

varászolta elő a zsebéből (ez

sem semmi, páncélnak zsebe, mi?) a

toronyház nagyságú

mosógépet.

***********

- Gyerünk öcskös, pirítsunk oda

nekik! - kurjantotta Hang Szóró.

Bepréselődtek a Százezer

éves Vakvarjú

pilótafülkéjébe. Hang

bepöccentette a hajtóműveket, de azok

rövid köhögés után

lefulladtak.

- Na öcskös-kotorászott Hang

Szóró az ülése alatt. - Fogd

ezt! - nyomott Lüke kezébe egy két

ponton meghajlított vasrudat. - Menj

szépen le, találsz ott egy lyukat, dugd

ezt bele, és tekerd, ahogy bírod.

- Ok! - válaszolta Lüke.

Lemasírozott a rámpán, s a

hajó alján lévő lyukba

beleillesztette a rudat, majd mint az őrült,

tekerni kezdte. A hajtómű kettőt

pöffentett, majd bűzös felhővel

borította a köhögve

tapogatódzó Lükét, aki,

miután a füsttől félig vakon

háromszor nekiment a falnak, sikeresen

felbotladozott a rámpán.

A Százezer éves Vakvarjú

felemelkedett a titkos bázis

földjéről, és kirepült a

zsilipkapun.

***********

Drót Vödör a személyi

(sz)ámítógépe előtt

ült, és a DOOM 227. részével

játszott. A játék teljesen

lekötötte a figyelmét, és

ezért nem vette észre, hogy a monitor

alá tolt lavórt már teljesen

megtöltötte a belecsurgó vér,

és már kifelé folyik belőle,

elárasztva a kabint,

bevörösítve a plüssmacikat,

G.I. JOE bábukat és egyéb

játékokat.

Éppen a hatalmas főellenséget

készült megölni, mikor egy tiszt

rontott be az időközben már

megcsinált ajtón:

- Uram! A Lázadók támadást

indítottak!!!

Vödör összerezzent, majd a tisztre

ordított:

- Azt a rancortáplálék ithoriai

anyádat ijesztgesd! [Ez aztán a

káromkodás...]

A tiszt elsápadt, majd

bocsánatért esedezve

kihátrált az ajtón.

Vödör visszaült a játék

elé, de mikor felfogta, hogy a tiszt mit

mondott, a riasztógombra csapott.

************

A Százezer éves Vakvarjú

megtámogatva 12 század

Q-Szárnyúval és 4 század

C-szárnyúval a LégVár(tm)

felé repült az űrben.A hajó

belsejében mindenki készült a

hatalmas ütközetre. Hang kijött a

pilótafülkéből, ahol

elfordított három kapcsolót

edzésként(a többit úgyis a

robotpilóta csinálja), és

éppen a szimulátorterembe igyekezett,

hogy gyakorolja

az űrcsatát (forró helyzetekben

úgyis a robotpilóta dolga ez).

Ahogy áthaladt a társalgón,

látta, hogy Lüke behunyt szemmel ül

egy széken, és előtte egy 9999.9999

Kg-os súlyzó lebeg föl és

le.

- Te mégis mi a fenét csinálsz? -

érdeklődött a teherhajó

pilótája.

- Én... phu!... Erősítek... -

mondta egyre vörösebb fejjel Lüke.

- A jó - válaszolt Hang, és a

szimulátorterem felé vette az

útját.

Ott bekapcsolta a gépet, megmarkolta a joy-t,

és a monitort figyelte, amelyen egy

ebléma jelent meg, alatta szöveg:

LUCASARTS ENTERTAINMENT COMPANY, majd

beúszó felirat: X-WING.

Megnyomta a tűzgombot...

*************

(Az itt következő csataleírás

Drót Vödör kormányzó

úr parancsára csak erősen

cenzúrázott változatban jelenik

meg - szerző.)

De hülye ez a Drót Vödör!

*************

A hatalmas csata után két nappal, a

Lázadók újabb rohamot

indítottak a LégVár(tm) ellen.

Már a Vakvarjún kívül csak 5

Q-és C-szárnyú vadász

maradt.

Elindultak. Az első pár millió

TÁJ VADÁSZT leszedték.

Újabb 30000 TÁJ

kilövése.

Már csak 4 Lázadó

űrhajó.

Három csillagromboló

elpusztítása.

Már csak 3 Lázadó

űrhajó {továbbiakban L.Ű.}( a

Vakvarjú [továbbiakban V.]).

Újabb TÁJ vadászok.

Már csak két L.Ű ( a V.).

Nincs több Birodalmi űrhajó.

Már csak egy L.Ű. ( a V.).

Mégis volt még egy-két Bir.

űrhajó.

Már csak a Vakvarjú van egyben.

Mostmár nincs több Bir.

űrhajó.

Kávészünet...!

*************

Ez itt a kávészünet helye.

Lüke Omniát, Hang Krönung Light-ot,

Drót Vödör Tscibo Exlusive-ot iszik.

Csupaszka utálja a kávét. Ő

Silant kortyolgat.

*************

A kávészünet után

újult erővel folytatódtak a

harcok.

- Hang! Lődd ki a torpedókat -

ordította a pilótának

Lüke.

- Nem lehet! - kiáltotta vissza az. - Ezt a

robotpilóta csinálja! Különben

is, az ERŐ veled van.

- Na akkor majd én - préselte be

magát a jedik jedije az

ülésbe.

Behunyta a szemét és koncentrált

a 2222 Km átmérőjű

lyukra.

- Lüke! Az ERŐ veled van! - mondta az

elméjében ("Milyében?" - D. V.)

egy hang. [Mi van velem? - H. SZ.] [Ki beszélt

itt rólad? - L.SZ.]

- Takarodj kifelé, így nem tudok

koncentrálni! - sipította

Lüke.

És megnyomta a torpedó

kioldógombját....

VÉGE

Epilógus: A történet

végét nem árulhatom el, mivel

ezzel copyright jogokat sértenék (jobb is

így, mindenki úgy fejezheti be a sztorit,

ahogy akarja. Szadisták a Lázadás

elbukásával és az azt

követő véres megtorlással, a

hőslelkűek a jók

győzelmével, az unatkozók a

MENÜ ikonnal stb.), de

kárpótlásul friss infók a

főszereplőkről:

- Drót Vödör sikeres könyvet

adott ki, a címe "Hogyan

zsarnokoskodjunk?"

- Lüke Szájbaver templomot

alapított.

- Csupaszka feltalálta a

szőrnövesztőt vukik

számára, s ezzel híres és

sikeres lett.

- Hang Szóró űrhajóroncs

kiállításokra jár, s

több címet is szerzett a

Vakvarjúval, mint pl. "A

legócskább űrhajó", "A

leghülyébb pilóta" stb.

(Ja! Az űrhajón mindent továbbra is

a robotpilóta végez!!!)

További

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában