Helyi közélet

2015.07.11. 19:12

Jóváírják a befizetett tízezreket

Nyíregyháza - Felülbírálta az elsőfokú ítéletet a Debreceni Ítélőtábla: visszajár a Lakszöv tagjainak a 10 ezer forint pótbefizetés. 

Nyíregyháza - Felülbírálta az elsőfokú ítéletet a Debreceni Ítélőtábla: visszajár a Lakszöv tagjainak a 10 ezer forint pótbefizetés. 

Az nevet, aki utoljára nevet – tartja a mondás. A 2013-ban született, 10 ezer forintos pótbefizetésről szóló küldöttgyűlési határozat ellen perbe indulók bár első fokon alulmaradtak a Nyíregyházi Lakásszövetkezettel szemben, a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla – részben megváltoztatva a Nyíregyházi Törvényszék ítéletét – hatályon kívül helyezte az ominózus határozatot.

Szathmáry Imre ügyvezető elnök kijelentette: a pótbefizetéseket minden érintettnek jóváírják, ugyanakkor a Kúriához fordulnak az ügy precedensértékű, jogilag minden tekintetben megalapozott elbírálása érdekében.

Újabb tárgyalás nélkül hozott ítéletet a Nyíregyházi Lakásszövetkezet 2013-ban elrendelt, a mintegy ötezer tagot 10 ezer forint pótbefizetésre kötelező határozatának felülvizsgálata ügyében indított perben a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla. A június végi keltezésű, lapunk birtokába jutott 16 oldalas dokumentumban többek között az áll, hogy az ítélőtábla hatályon kívül helyezi a pótbefizetéssel kapcsolatos küldöttgyűlési határozatot.

A megfellebbezhetetlen ítélet indoklásából kiderül, hogy az ítélőtábla részben megalapozottnak találta a felperes (Takács Imre és társai) fellebbezését, ezért döntött az elsőfokú bírósági ítélet részleges megváltoztatása mellett. Az elsőfokú bíróság a tényállást kellő mélységben feltárta, a rendelkezésre álló adatokból és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből azonban részben téves jogi következtetéseket vont le.

A pótbefizetést elrendelő küldöttgyűlési határozat – a döntés megalapozottságát alátámasztó közbenső mérleg hiányában – nem lehet jogszerű, ráadásul a „pótdíjkivetés” törvényi feltételei sem álltak fenn a Debreceni Ítélőtábla szerint, hiszen – baljós gazdálkodási viharfelhők ide vagy oda – a pótbefizetés elrendelésének időpontjában a Lakszöv nem volt csődhelyzetben, vagyona elegendő volt a tartozások esetleges fedezésére.

Az ítélőtábla úgy ítélte, az elsőfokú bíróság a perben beszerzett, majd kiegészített igazságügyi könyvszakértői vélemény megállapításait tévesen értékelte a döntéshozatalkor, valamint azzal, hogy a Lakszöv bizonyos kört mentesített a befizetési kötelezettség alól, megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

Fellebbezésnek helye nincs

– Hosszú és kemény harc volt, melynek végére az igazságszolgáltatás másodfokon tett igazságos pontot. Hálás vagyok azoknak, akik mindvégig kitartottak mellettünk, és támogattak minket – mondta a felperesek egyike, Demeter Sándorné, hozzátéve: az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek!

Végrehajtjuk, de nem értünk vele egyet

– A Debreceni Ítélőtábla – álláspontunk szerint téves jogalkalmazáson és jogértelmezésen alapuló – ítéletével nem értünk egyet, tartalmi szempontból a továbbiakban is a Nyíregyházi Törvényszék I. fokú ítéletét tekintjük mérvadónak – kommentálta a másodfokú döntést Szathmáry Imre.

A Nyíregyházi Lakásszövetkezet ügyvezető elnöke hozzátette: a két, homlokegyenest ellentétes tartalmú ítélet közötti ellentmondás feloldása és az ügy precedensértékű, jogilag minden tekintetben megalapozott elbírálása érdekében a Lakszöv a Kúriához fordul felülvizsgálati kérelemmel.

– Tekintettel arra, hogy az ítélőtábla ítélete jogerős bírói döntésnek minősül (a Kúria döntéséig), annak végrehajtásáról természetesen gondoskodunk. Így mindazoknak, akik a pótbefizetési kötelezettségüket már teljesítették, a befizetett összeget jóváírjuk, akik nem, azoknál töröljük ezt az előírást.

KM-PI


Kapcsolódó cikkek:


Ezek is érdekelhetik