Sóstó hírei

2011.06.01. 15:21

Napirenden a nyíregyházi iskolabezárások

<p>Nyíregyháza - Testületi ülést tart Nyíregyháza képviselő-testülete, a tervek szerint a közgyűlés ma dönt arról, hogy bezárnak-e négy általános iskolát.</p>

13:33: Lipták Lajos a 9. számú választókerület képviselőjeként - a Benczúr iskola ebben a körzetben van - elmondta: az elmúlt években az iskola összetétele megváltozott, ennek is köszönhető a romló kihasználtság. Gazdadságilag indokolt az iskola bezárása, s ha lenne elég idő és pénz, számos megoldás jöhetne szóba a további működtetésre. De az önkormányzat az idő és a pénz szorításában van - mondta és hozzátette: tartózkodni fog a szavazáskor. - A városvezetés az evengélikus egyházzal és a Waldorf iskolával is folytatott tárgyalásokat az iskola továbbműködtetéséről, de megegyezés nem született - mondta a polgármester.

Dr. Adorján Gusztáv azt mondta: úgy látja, a javaslatuk, miszerint két iskola megmaradhat, az ellenzéknek nem szerez örömet. Nagy László azt mondta, ők annak örülnek, ha szakmailag helyes döntés születik. Ő azt javasolta, hogy az 53 százalékos kihasználtság maradjon meg, ehhez képest a Fidesz-frakció javaslata alapján a kihasználtság 25 százalékos lesz. Szerinte ennek nem lehet örülni. Oktatási ügyekkel februárban kell foglalkozni, nem május utolsó két hetében, átgondolatlanul, kapkodva - mondta. Nagy László azt javasolta, hogy név szerint szavazzanak a napirendről, de a testület ezt elvetette.

A testület közel háromórás vita után elfogadta az előterjesztést, így a kistelekiszőlői iskolát és a Benczúr iskolát bezárják, a sóstóhegyi és az orosi iskola alsó tagozata helyben marad, a felsősök pedig az Arany, illetve a Bem iskolába járnak majd.

Adják meg az esélyt

12:55: A közgyűlésen jelen van dr. Kiss Sándor országgyűlési képviselő (Jobbik), aki szerint a városvezetés rossz oldalról közelítette meg a közoktatás átalakítását. Nyíregyháza több országos hírű gimnáziummal is rendelkezik, de ennek az alapja a jó általános iskolai képzés. Azt mondta, jó pedagógiai programokra van szükség, ezek mentén lehet csak átszervezni az intézményrendszert.

Mikó Dániel (MSZP) azt mondta, tudja, hogy ezen a téren racionalizásra van szükség, a módszerrel azonban nem tud egyetérteni. Az előterjesztés szinte kizárólag anyagi oldalról közelíti meg a kérdést, de ha csak a pénz és a nyereség számítana, meg kellene szüntetni több buszjáratot, be kellene zárni a színházat, a bujtosi csarnokot, a fürdőt. A módosító javaslattal most szembesültek, így azt nem ismerhették meg a bizottságok, s arról nem tudtak egyeztetni sem egymással, sem a városlakókkal. Jeszenszki András azt mondta, ilyen horderejű döntést nem lenne szabad ilyen rövid idő alatt meghozni. A képviselő szerint ezzel a döntéssel ezek az intézmények saját maguk fogják felszámolni magukat, s azzal, hogy a jövőben fél kapacitással fog működni ez a két iskola, több terhet fog róni a városvezetésre, mintha valamennyi évfolyam ott maradna. A Benczúr iskola bezárása azt eredményezi majd, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek a belvárosi iskolákba kerülnek, s ez feszültségekhez vezet.      

Nagy László azt mondta, olyan lépéseket kell tenni, melyek az élethez igazítják az iskolarendszert, s hozzátette: örül annak, hogy a városvezetés és a Fidesz-frakció lépett előre egyet és a tervezett négy iskola közül kettőt zár be, de azt kérte, lépjenek tovább: adják meg az esélyt arra, hogy a Benczúr iskola is megmaradhasson. Póka Imre (Függetlenek Egyesülete) elmondta: nem támogatnak egyetlen egy iskolabezárást sem. Szerinte ki kellett volna kérni az intézményvezetők véleményét, s döntést hozni csak akkor kellett volna, ha az oktatási törvény megszületik. Az intézményvezetők egy része még a pótlékairól is lemondott volna azért, hogy a döntés most ne szülessen meg, de erre nem kaptak lehetőséget - mondta. Dr. Moskovits Károly szerint túl kevés volt az idő ahhoz, hogy érdemi tárgyalások folyjanak az iskolák bezárásról, azt mondta, jóval korábban kellett volna elkezdeni az egyeztetéseket ahhoz, hogy egy ilyen súlyú döntést ma meghozhassanak.

Mi lesz a pedagógusokkal?

12:13: Jászai Menyhért (Fidesz) azt kérte Nagy Lászlótól, hogy ne rontsa el el két városrész örömét. Dr. Moskovits Károly (MSZP) azt kérdezte, milyen szakmai és érdekegyeztető szervezetek tárgyalták az előterjesztést? Lengyel Gábor (Jobbik) azt kérdezte, nem fordulhat-e elő, hogy ezzel a döntéssel csak kitolják az iskolák bezárásának időpontját, és ez csak egy népámítás? Jeszenszki András (MSZP) arra volt kíváncsi, hogy miért nem a hivatal ellenőrzési osztálya végezte az intézményrendszer átvilágítását, miért kellett erre tízmilliókat kifizetni? Arra is kíváncsi volt, hogy mi lesz az érintett iskolák felső tagozatos pedagógusaival, dolgozóival?

Nagy László azt kérdezte, mennyivel fog javulni az érintett épületek kihasználtsága? Lengyel Gábor arra várt választ, hogy tervezi- e a városvezetés iskolák és óvodák összevonását? Kovács Ferenc utóbbi kérdésre nemmel válaszolt. Nagy László azt kérdezte, az iskolák mikor kapták meg a szakértői véleményeket, s hogy ha az intézményvezetőket felmentik, ki fog tantárgyfelosztást készíteni? Jeszenszki András arra várt választ, hogy mennyibe fog kerülni a városnak az a két iskola, ahol csak az alsós évfolyamok maradnak? Ezekben az épületekben rengeteg üres kapacitás marad, a képviselő arra is választ vár, hogy mi lesz ezeknek a sorsa? Az iskolák a szakértői véleményeket május 13-án kapták meg - hangzott a válasz.

A gyerekek érdekeit tartották szem előtt

11:30: Lipták Lajos (Fidesz) azt mondta, üdözli ezt a megoldást. Petneházy Attila (Fidesz) azt mondta, az utóbbi hetek valamennyiüket megviselték. Az iskola egy élő közösségi tér, melynek megmaradása minden ott élő számára lényeges. Dr. Tirpák György (Fidesz) szerint bármilyen rossz helyzetben is van egy város, az iskolabezárás mindig és mindenütt indulatokat vált ki. - Orost nem tudom elképzelni iskola nélkül - mondta, s hozzátette: nem biztos, hogy a gyorsan meghozott döntés volt a legjobb megoldás, de a számadatok alátámasztják azt. Sóstóhegyen és Oroson az iskola több, mint egy épület: a közösségi élet színtere, melyre szükség van. Kovács Ferenc befogadta a javaslatot.

A polgármester azt mondta, nem pusztán számokat, adatokat láttak az előterjesztés mögött: ők maguk is szülők, s tudják, hogy egy-egy gyerek életében ez a döntés milyen következménnyel jár. A gyerekek érdekeit tartották szem előtt, de nem lehetett elvonatkoztatni a város anyagi helyzetétől sem - mondta. Nagy László azt kérdezte, mi az értelme annak, hogy az eddig is rosszul kihasznált épületekből elviszik a gyerekeket, s a kihasználtság a felére esik?    

Az intézményrendszer átalakítása

11:15: A polgármester a bujtosi csarnokkal kapcsolatban elmondta: a tartozásból a megyre 3 millió forintot átutalt a városnak. A szabadtéri színpad működtetésével kapcsolatban Halkóné dr. Rudolf Éva alpolgármester elmondta: előre nem lehet megmondani, és előre nem szabad minősíteni, hogy milyenek lesznek az idei nyári rendezvények. Péntekenként a Barbizon színpadon színházi előadásokat láthatnak a nyíregyháziak, szombatonként pedig könnyűzenei koncerteket hallhatnak, így lesz színesebb a rendezvények kínálata. A szerződést 1+3 évre kötötte a város, így ha nem lesznek elégedettek a fővárosi cég működésével, felbontják a szerződést. Nagy László azt mondta, nem a fellépőket minősítette, csak azt mondta, hogy a szabadtéri színpad koncerthellyé alakul, ami szerinte nem szerencsés.

Nyírtura és Nyíregyháza között közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodás működött, ám azt Nyírtura kérésére most megszüntette a testület.

Most következik az intézményrendszer átalakítását tárgyaló napirend. Kovács Ferenc elmondta: a legkevésbé rossz megoldást keresték, s miközben figyelembe kell venniük a város anyagi helyzetét, a gyerekek és az iskolarendszer jövőjét is szem előtt tartják. Az önkormányzat döntési kényszerbe került - mondta.

Halkóné dr. Rudolf Éva elmondta: a 2005/2006-os tanévben 4085 óvodás, 7608 általános iskolás és 11 440 középiskolás volt Nyíregyházán, ugyanakkor a tavalyi iskolai évben 4245 óvodás, 6814 általános iskolás és 11 055 középiskolás volt a városban. Az önkormányzati általános iskolákba járók száma több százzal csökkent az utóbbi öt évben, jelenleg 1300 általános iskolással van kevesebb, mint amennyi hely van.

Dr. Adorján Gusztáv (Fidesz) elmondta: a frakció többször is tárgyalt a napirendről. Ezek eredményeként azt javasolják, hogy az orosi iskola 1-4 évfolyama maradjon a jelenlegi épületben, az 5-8. évfolyam pedig a Bem iskola tagintézményeként, a Bem épületében tanuljon majd tovább. A sóstóhegyi Szabó Lőrinc iskola esetében hasonló a helyzet: az 1-4. évfolyam marad Sóstóhegyen, az 5-8. évfolyam pedig az Aranyban folytatja a tanulmányait. Mindez tehát azt jelentené, hogy Oroson és Sóstóhegyen nem zárnák be az iskolát.   

Demonstráció a Kossuth téren

10:25: A Kossuth téren szülők, pedagógusok demonstrálnak az iskolák megmentéséért, s a Krúdy terem is megtelt sóstóhegyi, orosi, kistelekiszőlői, benczúros szülőkkel, pedagógusokkal.

Lengyel Gábor (Jobbik) napirend előtt azt javasolta, hogy az iskolabezárás tárgyaló napirendet ne tárgyalják ma, s akkor térjenek rá vissza, ha a közoktatási törvényt a parlament már elfogadta. Nagy László (MSZP) ugyanezt javasolta. A testület nem szavazta meg a módosító javaslatot.

A két közgyűlés között történt események kapcsán dr. Kovács Ferenc beszámolt a városnapi rendezvényekről, s elmondta, hogy az egyhetes eseménysorozat a városnak egyetlen egy fillérjébe sem került, a Kossuth teret pedig magasabb összegért adták bérbe a vállalkozóknak, ezért a bevétel is több volt, mint korábban.

Nagy László azt kérdezte, nyilvános-e az ülés, mert azt az információt kapta, hogy 30-40 embert a városháza portáján nem engednek be. A polgármester azt mondta, nyilvános az ülés, bárki nézheti interneten vagy a televízióban, de az ülés rendje érdekében nem engedik be őket. Nagy László azt is megkérdezte, hogy miért egy két hete bejegyzett cég kapta meg a szabadtéri színpad műküdtetésének jogát 7,8 millió forintért, s miért nem nyíregyházi céget bíztak meg a feladattal? Arra is kíváncsi volt, hogy mennyi pénzzel tartozik a bujtosi csarnok a városnak, s azt is elmondta, hogy továbbra sem kiegyensúlyozott a városi televízió és hetilap.

- Száraz Ancsa -

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!