Quaestor-kártalanítás – Hatályba lépett az új törvény

A Quaestor-károsultak kártalanításra várnak
A Quaestor-károsultak kártalanításra várnak
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – A kérelmet február 15-éig nyújthatják be a károsultak, megjelölve az értékpapírszámlán lévő kötvények adatait.

Mivel a korábbi Quaestor-kártalanítási törvény egyes rendelkezéseit az Alkotmánybíróság megsemmisítette, az Országgyűlés újabb törvényt fogadott el, ami 2016. január 1-jén lépett hatályba.

– A törvényalkotók szándéka a tőkepiaci szektorba fektetett bizalom helyreállítása mellett a befektetők egyszerűbb kárigény-érvényesítésére irányult – fogalmazott portálunknak Fazekas Sándor –, megalkotásához az Alkotmánybíróság határozata több szempontból iránymutatásként szolgált. A pénzügyi szakértő szerint ez a törvény annak a károsult, homogén csoport tagjainak biztosítja a kárrendezést, akik olyan befektetési vállalkozásokkal álltak kapcsolatban, akik bróker piaci státuszukat kihasználva, kapcsolt vállalkozásban a cégcsoport tagjai által kibocsátott „saját” kötvénnyel okoztak kárt, így juttatták pénzhez a vállalkozásaikat, felélték, s nem működtették a pénzt, hozamot nem termelve ígértek magas kamatokat. Feltétel még, ha a szolgáltató felszámolását az elmúlt évben rendelte el a bíróság, és a felszámolás 2016. február 15-éig nem zárul le. Ilyenek pl. a Quaestor-, illetve a Hungária-kötvények vásárlói.

– Nemcsak az ilyen kötvények (fiktív vagy valós) vásárlóira terjed ki a törvény, hanem azokra is, akiknek az értékpapírszámlájukon kötvényt írtak jóvá – folytatta Fazekas Sándor. – Akik értékpapírszámlával nem tudják igazolni igényüket, akkor válnak jogosulttá kárrendezésre, ha a bíróság azt megállapítja. A kártalanítás a létrehozott Kárrendezési Alapból történik, amit a Beva működtet.

A kárrendezés kérelem alapján történik, melyhez a megfelelő formanyomtatványt kell kitölteni. A kérelmet február 15-éig nyújthatják be a károsultak, megjelölve az értékpapírszámlán lévő kötvények adatait. – A határidő jogvesztő! – figyelmeztetett a szakember, és hozzátette: fontos, hogy a Quaestor-károsultaknak nem kell újból benyújtaniuk kérelmüket.

Önrészt is kell vállalni

– A törvény lehetőséget biztosít a kárrendezési kérelem visszavonására is – a megfelelő nyomtatványon – azoknak, akik követelésüket a szolgáltatóval szemben peres úton, vagy felszámolási eljárásban, hitelezőként bejelentve akarják érvényesíteni – sorolta Fazekas Sándor.

– A számviteli törvény 8 év iratmegőrzési határidejéből kiindulva az elmúlt 8 évben kifizetett hozamokat a törvény értelmében le kell vonni a kifizetendő összegből, mivel az nem realizálódott. Ezen túlmenően a szokásos piaci kockázatot nem vállalja az állam, ezért 11% önrészt is kell vállalniuk a befektetőknek, ha a hozam levonása után fennmaradó összeg a 3 millió forintot meghaladja, de 3 millió forintig nem kell önrészt levonni.

Lényeges kérdés, milyen összeget kapnak meg a károsultak

A kártalanítás meghatározásakor a jogosult által a kötvény vásárlása érdekében megfizetett összeget, de jogosultanként legfeljebb harmincmillió forintot kell alapul venni.

Ebből az összegből le kell vonni a kárrendezésre jogosultnak vagy jogelődjének 2008. január 1-jétől a kötvényére tekintettel jóváírt hozamot. (Ezek: kamat, lejárat előtt visszavásárolt kötvény eladási-vételi árának különbsége, diszkont kötvény névértéke-vételárának különbözete.)

Ha ez az összeg nem haladja meg a hárommillió forintot, az ellenérték a hozamokkal és a Beva által már megfizetett kártalanítás összegével csökkentett kötvényvásárlás érdekében megfizetett összeg.

Ha a hozamokkal csökkentett összeg meghaladja a hárommillió forintot, az ellenérték a hozamokkal csökkentett összeg hárommillió forintot meghaladó részének tizenegy százalékával és a Beva által megfizetett kártalanítás összegével csökkentett összeg.

Egy példa

Egyszerű példával élve 5 millió Ft vásárolt kötvényre kifizettek 400 ezer Ft hozamot és 1 millió Ft Beva- kártérítést. Számítás: 5 000 000-400 000= 4 600 000. A 3 millió Ft feletti összeg 1 600 000, ennek 11%-a=176 000 Ft . Tehát a kifizetendő összeg: 4 600 000-176 000-1 000 000=3 424 000 Ft.

Mikor kaphatják meg a károsultak a kártérítés összegét?

A kérelem benyújtását követően a Kárrendezési Alap értékeli a kérelmet március 31-éig (a benyújtási határidő utáni 45. napig), és tájékoztatja ennek eredményéről a károsultat. Ez utóbbi levél kézhezvétele után 30 napja van az ügyfélnek, hogy visszavonja kérelmét, innentől kezdve pedig további 30 napon belül, vagyis ha jól számoljuk, jellemzően május végéig történik meg a kártalanítás.

A törvényről

Összehasonlítva az előző törvénnyel, a jelenlegi törvény nemcsak a Quaestor-kötvény vásárlóira terjed ki, hanem szélesebb körre. A bankok és más Beva-tagok könnyítést kaptak. A 30 millió Ft-os kártérítési felső határ már hatályos jogszabályon alapszik. A hozam levonásával és az önrésszel csökkentett összeget kapják a károsultak. Az állami költségvetésre viszont nagyobb teher hárul.

KM
hirdetés