MAI ÉVFORDULÓK
January 24. ezen a napon
MAI ÉVFORDULÓK January 24. ezen a napon
25 éve
1997
Indira Gandhit megválasztották India miniszterelnökének. (56 éve)

Az első indiai miniszterelnök, Dzsaváharlál Nehru lányaként és közeli munkatársaként a kabinetben tájékoztatásügyi miniszter, valamint az Indiai Nemzeti Kongresszus tagja, illetve 1959-től elnöke volt. Lál Bahádur Sásztri miniszterelnök halála után, 1966.01.24-én választották először India miniszterelnök-asszonyává. 1964-ben elhunyt apja mérséklő politikáját kívánta folytatni, szocialista koncepciót képviselt a gazdaságpolitikai kérdésekben. 1975.06.12-én az 1971-es választási visszaélések miatt Uttar Pradesh állam bírósága semmisnek nyilvánította Indira Gandhi parlamenti mandátumát. A miniszterelnöknő fellebbezett a Legfelső Bírósághoz. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, letartóztatta az ellenzéki politikusokat és bevezette a sajtócenzúrát. Augusztus 6-án a parlament elutasította az Indira Gandhi ellen emelt vádakat, és megszavazta a kormány által beterjesztett alkotmánymódosítást. November 7-én a Legfelső Bíróság felmentette a választási csalás vádja alól. A gazdasági tervezés és a szociális reform területén radikális politikát folytatott, feltűnést keltett például a családtervezés eszközeként általa bevezetett kényszersterilizálás. 1977 márciusában megsemmisítő vereséget szenvedett a választásokon. Az új miniszterelnök, Morádzsi Deszái bejelentette a visszatérést a jogállamisághoz. 1980.01.14-én ismét Indira Gandhi került hatalomra, és februárban a 22 szövetségi állam közül kilencben feloszlatta a parlamentet. 1984.10.31-én testőrségének két szikh katonája lelőtte a miniszterelnök-asszonyt. A merénylet után fia, a politikában járatlan Radzsiv Gandhi lett az ország új miniszterelnöke. A hinduk és szikhek közötti zavargásokban több mint 1100 ember vesztette életét. A lakosság védelmére a szikhek lakta városnegyedekbe kivezényelték a katonaságot, és kijárási tilalmat rendeltek el.

56 éve
1966
A légi közlekedés addigi legsúlyosabb katasztrófája történt az Alpokban. (56 éve)

Az Air India Boeing 707-es gépe 177 utassal a Mont Blanc hegynek ütközött.

56 éve
1966
Meghalt Sir Winston Churchill brit államférfi, Nobel-díjas író és költő. (57 éve)

Teljes nevén: Sir Winston Leonard Spencer Churchill Londonban 90 éves korában halt meg. A nagy II. világháborús koalíció miniszterelnöke volt, 1953-ban irodalmi Nobel-díjat kapott. 1900-tól konzervatív alsóházi képviselő volt, majd 1904-ben átpártolt a liberálisokhoz. Fényes politikai karrierje során 1908-ban kereskedelmi miniszterré, 1910-ben belügyminiszterré, 1917-ben fegyverkezési miniszterré, 1918-ban hadügyminiszterré és 1921-ben gyarmatügyi miniszterré nevezték ki. A konzervatívokhoz visszatérve 1940.05.10. és 1945.07.26. között miniszterelnökként és hadügyminiszterként vezette a háborús nagy koalíciót. 1951-től 1955-ig ismét a miniszterelnöki tisztséget töltötte be.

57 éve
1965
Vera Zaszulics, a modern kor első női terroristája, közvetlen közelről rálőtt Trjepov F. F. tábornokra. (144 éve)

Vera Zaszulics a tábornok nyilvános fogadóóráján annak szentpétervári irodájában követte el tettét, kifejezve egy fogoly megverésével szembeni tiltakozását.Trjepov, aki az uralkodó cár törvénytelen testvére volt, életben maradt. P. A. Alekszandrov, Zaszulics ügyvédje elérte a nő felmentését. Védő beszédében elmesélte a Vera Zaszulics előéletét: szólt a megaláztatásokról és a kínzásokról, amelyeket korábbi letartóztatása és bebörtönzése során szenvedett el. A. F. Koni jogász emlékirataiban, aki a per bírája volt, szerepel néhány verssor, melynek szövege isteni büntetésnek mutatja a terrorista aktust.

144 éve
1878
I. (Corvin) Mátyást, Hunyadi János ifjabb fiát választották a magyarok királyává. (564 éve)

Hunyadi idősebb fiát, Lászlót 1457-ben V. László kivégeztette. V. lászló halála után az összegyűlt rendek választották meg. Mátyás uralkodása alatt (1458-1490) kibékült III. Frigyes császárral 1464-ben, hogy visszakapja az 1440-ben elrabolt szent koronát, amellyel megkoronáztatta magát. Politikáját a nyugati irányú törekvések jellemezték. 1485-ben elfoglalta Bécset a III. Frigyes elleni háborúban, és oda tette át székhelyét. Halála után a bárók nem Corvin Jánost (Mátyás törvénytelen fiát), hanem Ulászló cseh királyt hívták meg a trónra. Az így létrejött cseh-magyar unió 1526-ig, a Jagelló-ház uralkodásáig tartott. A Mátyás által meghódított Morvaország és Szilézia visszakerült Csehországhoz, Ausztriát pedig Miksa, III. Frigyes fia foglalta vissza.Az országos méltóságokba saját családja embereit emelte, legfontosabb tanácsadója az atyai barát, Vitéz János váradi püspök lett.

564 éve
1458
Merényletet követtek el Caligula császár ellen Rómában. (1981 éve)

Caius Iulius Caesar Germanicus Caligula ("katonai csizmácska" - mivel gyermekkorában előszeretettel hordott ilyen lábbelit) római császár 12.08.31-én született, 37-től Tiberius utódaként uralkodott. Caligula császár négy évig tartó rémuralmának egy összeesküvés vetett véget. Hatalomra kerülésekor, kezdetben népszerű volt, de politikai módszerei (a felségsértési perek újrafelvétele), tékozlása, önimádata, amellyel megkövetelte, hogy istenítsék, ellenszenvessé tette az egész Birodalomban. Monarchikus uralomra törekedett. Felháborodást keltett túláradó vonzalma nővérei iránt; Livia Drusillát, akivel vérfertőző viszonyban élt, halála után istennőként tiszteltette. Caligula példaképei az egyiptomi fáraók voltak. Istennek tartotta magát, Jupiterhez hasonlóan vélt cselekedni. Versenyre szólította fel Jupitert, döntsön, kit illet a világuralom. A szellemi dolgok nem érdekelték, legszívesebben a cirkuszi kocsisok és gladiátorok társaságában időzött. Hogy a vérontásban talált gyönyörét kielégítse, a legelőkelőbb polgárokat léptette fel gladiátorokként vagy dobatta a vadállatok elé. Az emberek iránti megvetésére jellemző, hogy a lovát konzultársává akarta megtenni. Sokan őrültnek tartották. Egy alkalommal a Rajnánál állomásozó csapatait elküldte kagylót szedni, így akarta a kibontakozó lázadást megakadályozni. Környezete nem bírta tovább kegyetlenkedései, orvul megölették. A gárda egyik tribunusa meggyilkolta a capitoliumi játékok alatt.

1981 éve