Gazdaság

2023.07.05. 13:15

Kihívások és lehetőségek a gazdaságban

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gazdasági kilátásai biztatóak, növekedési potenciállal rendelkezik az agrár- és ipari szektorban. A régióban folyamatosan fejlődő beruházások és a helyi vállalkozások segítése, összefogása elősegíti a helyi gazdaság erősödését és a munkahelyteremtést.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az elmúlt év eseményei komoly kihívások elé állították a gazdaságot. A közvetlen határ melletti elhelyezkedése miatt a vármegye azonnal érezte, az országosnál is erőteljesebben az orosz-ukrán háború hatásait. A logisztika, szállítmányozás és export-import tevékenységek korábbi láncolatai megszakadtak, ami új utak és lehetőségek keresését követelte meg a vállalkozásoktól.

Az alkalmazkodás vált a legfontosabb és legkívánatosabb tulajdonsággá mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások számára. A világ rendkívül gyorsan változik, és mindennap próbálunk lépést tartani a folyamatos változásokkal.

Stratégiai célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarának – különösen egy ilyen megterhelő időszakban - hogy magas színvonalú, ügyfél centrikus szolgáltatásaival segítse a vállalkozások működését, erősítse versenyképességüket, és elősegítse a vármegye gazdasági teljesítményének növekedését. Bár a célok az elmúlt 30 évben nem változtak, a hozzájuk vezető út egyre bonyolultabb és kihívásokkal teli. A végső célunk az, hogy a vármegye lakosai jól érezzék magukat, és javuljon az életszínvonaluk.

Bár a 2022-es adatok még nem nyilvánosak, hiszen még folyamatban van a mérlegek leadása, reményteljesen tekintünk a vármegye termelékenységére. Az elmúlt időszakban számos váratlan tényező befolyásolta a gazdaságot. A háborús helyzet miatt nemcsak a menekült emberek és vállalkozások támogatása volt szükséges, hanem a szállítási láncok megszakadása, piacok megszűnése és partnerkapcsolatok elvesztése is komoly kihívásokat jelentett. Azonban bízunk abban, hogy az erőfeszítéseink és a kamara tevékenysége hozzájárulhat a helyreállításhoz és az új lehetőségek megragadásához a vállalkozások számára.

Bár a vállalkozásokat érintő jogszabályok változtatása és az energiaválság szintén kihívást jelentettek, mindezek ellenére Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vállalkozásai kitartanak és alkalmazkodnak a változó körülményekhez. Kezdetben tartottunk attól, hogy sok vállalkozás megszűnik, azonban örömmel tapasztaltuk, hogy ez a csökkenés minimálisnak bizonyult, új vállalkozások is létrejöttek, amelyek kiegyensúlyozták a megszűnéseket. Kamaránk aktívan támogatja a vállalkozásokat abban, hogy új utakat találjanak, és megfelelő eszközökkel rendelkezzenek a versenyképességük megőrzéséhez.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 2022 szeptember végén továbbra is jelentős számú vállalkozás működött. Bár az egyéni vállalkozók száma 1,6%-kal csökkent az előző évhez képest, a társas vállalkozások száma 2,9%-kal nőtt, ami biztató jel arra nézve, hogy a gazdaság fejlődése folytatódik. A vállalkozási kedv a vármegyében továbbra is magas - országosan második helyen állunk -, és az egy főre jutó vállalkozások száma is növekedett az előző évhez képest. Bár 3,4 ezer egyéni vállalkozás szüneteltette tevékenységét, ez csak minimális csökkenést jelentett, és a vállalkozások összességében továbbra is erőteljesen működtek.

A cél az, hogy a vármegye gazdasága erősödjön, és az itt élő emberek életszínvonala növekedjen. A változó kihívásokkal való sikeres megbirkózás érdekében minden érintett fél összefogása és együttműködése elengedhetetlen.

 

Nézzük meg közelebbről a konkrét számokat:

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások ipari termelése kiemelkedő eredményeket ért el a 2022 év I-III. negyedévben. Az ipari termelés értéke elérte a 1196 milliárd forintot, ami az országos kibocsátás 3,0%-át jelenti. Az egy lakosra jutó termelési érték eléri az országos átlag 54%-át.

Az idei évben is folytatódott a lendületes növekedés, hiszen a január-szeptemberi időszakban a kibocsátás 5,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Ez az eredmény magasabb, mint az országos átlag 6,4%-os növekedése. Az I-III. negyedévet tekintve a vármegye ipari termelése 2016 óta folyamatosan emelkedik, és bár a világjárvány okozta kihívások miatt 2020-ban megtorpant, mára már jóval a pandémia előtti szint felett teljesít Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipara. Ez biztató jele annak, hogy gazdaságunk erős és ellenálló, és bízunk benne, hogy a jövőben további sikeres eredményeket érünk majd el.

A legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások székhely szerinti adatai alapján vármegyénk ipari termelése itt is kiemelkedő eredményeket ért el a 2022. év I-III. negyedévben. A termelés értéke összehasonlító áron 7,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát. Ennek a növekedésnek a fő hajtóereje a feldolgozóipari al-ágak voltak. Megyénk ipari szerkezetében továbbra is az élelmiszeripar a legnagyobb súlyú terület, de emellett a gumi-, műanyag- és építőanyag-ipar, az egyéb feldolgozóipar (beleértve az orvosi eszköz- és játékgyártást), valamint a fa-, papír- és nyomdaipar is jelentős részesedéssel rendelkezik, ami jóval meghaladja az országos átlagot. Az ipari értékesítés 68%-át adó export volumene 5,5%-kal nőtt, míg a belföldi eladásoké 10%-kal emelkedett. Ezek a számok azt mutatják, hogy vármegyénk gazdasága diverzifikált és erős.

A nemzetgazdasági ágak esetén a legnagyobb részesedése van a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének a feldolgozóiparban és a kereskedelemben, míg kisebb arányú az építőipar és a szolgáltatási szektor részesedése.

A gazdasági szervezetek fejlesztési tevékenysége vármegyénkben a 2022. év I-III. negyedévben élénkült. A szervezetek új beruházásainak értéke 196 milliárd forint volt, ami 29%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez a növekedés a legnagyobb volt az országban. A beruházások 53%-át a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások kezdeményezték.

A beruházások viszonylag koncentráltan történtek. A feldolgozóiparban helyezték el a fejlesztési források felét, míg a mezőgazdaságban és a szállítás/raktározás területén 15%, illetve 6,3% került felhasználásra. Az agrárium beruházásainak volumene 57%-kal nőtt, a feldolgozóiparé 43%-kal, a szállítás-raktározásé pedig egyötödével. Az egyéb feldolgozóipar és az élelmiszeripar területén történtek a legnagyobb értékű beruházások.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kereskedelmi szálláshelyein (szállodák, panziók, kempingek stb.) 2022. I–III. negyedévben összesen 398 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek. Ez a vendégforgalom 33%-os növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest, amely alacsony volt a világjárvány miatt bevezetett korlátozások következtében.

A turizmus legélénkebb időszakában, július–szeptemberben a szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma 13%-kal csökkent a 2021. III. negyedévi adatokhoz képest. A vendégéjszakák többségét (háromnegyedét) belföldi vendégek töltötték el a szálláshelyeken, és ezek száma 24%-kal csökkent. Ugyanakkor a külföldi vendégéjszakák száma 53%-kal emelkedett.

Július–szeptemberben a külföldi vendégek közül a legtöbb éjszakát a Szlovákiából érkezők töltötték el, míg a Romániából és Lengyelországból érkezők követték őket. Egy évvel korábban Románia, Lengyelország és Szlovákia volt a legfőbb küldő országok sorrendje.

Küldetésünk, hogy a kamara területén működő vállalkozásokat segítsük üzleti sikereik elérésében, mindennapi működésükben. A KSH adatai szerint a foglalkoztatottak száma 2022 utolsó negyedévében 1,5%-kal, a munkanélkülieké 6,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, s mindkettő változásának iránya ellentétes volt az országos folyamatéval. A foglalkoztatási arány (68,1%) és a munkanélküliségi ráta (8,9%) is kedvezőtlenebb volt a hazai átlagnál. Országos szinten a mi vármegyénkben az egyik legmagasabb a munkaerő-elvándorlási arány. Nem is a számadatok miatt aggasztó ez a jelenség, hanem azért, mert az elvándorlók nagyobb része szakképzett munkaerő. Viszonylag nagy munkaerő tartalékkal rendelkezik a vármegye és mi minden segítséget megadunk, hogy minél több szakképzett munkavállaló kerüljön ki közülük.  

A szakképzésben való részvétel nagyon fontos feladata a kamarának. Képzett, tapasztalt kollégáink kapcsolják össze a vállalkozásokat a szakképző intézményekkel. Legfontosabb feladataink közé tartozik a duális képzés támogatása, a szakképzési munkaszerződések kezelése, a képzés finanszírozása és elszámolása, valamint a duális képzőhelyek nyilvántartásba vételével és ellenőrzésével kapcsolatos tevékenység. A kamara aktívan keresi a potenciális képzőhelyeket a vármegyében, hogy minél több tanuló valós vállalati környezetben sajátíthassa el a szakmát. Ez különösen fontos, mivel a vállalkozások területi eloszlása nem egyenletes a vármegyében, hanem főként a vármegyeszékhely és környékén koncentrálódik.

Az elmúlt időszakban a vármegyei gazdálkodó szervezetek képzési hajlandósága jelentősen nőtt, melynek eredményeként számos új – az idei év első hónapjaiban közel 200 - duális képzőhelyet vettünk nyilvántartásba. Az elmúlt két és fél évben összesen több mint 500 duális képzőhely került nyilvántartásba, ami meghaladja az elvárásokat. A vármegyében jelenleg közel 4000 érvényes szakképzési munkaszerződés van.

A duális képzőhelyek képzési tevékenységét szakmai kerekasztal-rendezvények, ágazati fórumok és munkacsoportos megbeszélések szervezésével segítjük, ahol a szakirányú oktatás és a szakmai vizsga aktuális kérdéseiről folyik a vita és az információcsere.

A kis- és középvállalkozásoknak segítünk a nehezedő gazdasági körülmények között számos módon:

1. Információszolgáltatás: Folyamatosan tájékoztatjuk a vállalkozásokat a gazdasági intézkedésekről, jogszabályi változásokról, új szabályozásokról, adóváltozásokról és más releváns információkról. Így segítjük őket az alkalmazkodásban és a problémák hatékony és gyors megoldásában.

2. Előadások és rendezvények: Olyan előadásokat és rendezvényeket szervezünk, ahol szakértők tájékoztatják a vállalkozókat a fontos és aktuális témákról, ez segíti a vállalkozásokat a szabályozásokra való felkészülésben.

3. Közösségépítés: Az új vállalkozások vezetői gyakran egyedül érzik magukat a problémáikkal. Ezért létrehoztunk egy “Fiatal Vállalkozók Kamarai Klubja” nevű közösséget, ahol a vállalkozók megbeszélhetik az aktuális kérdéseket, tapasztalatot cserélhetnek, és jó gyakorlatokat oszthatnak meg egymással.

4. Fenntarthatóság és digitális megoldások: A gyorsan változó környezethez úgy kell alkalmazkodnunk, hogy kamaraként folyamatosan megújulunk. Fontosnak tartjuk a fenntarthatóságot és a körforgásos gazdaság minél szélesebb körű alkalmazását a vállalkozásoknál. Segítettünk a vállalati digitalizációban a kis- és középvállalkozások számára létrehozott digitális mentorprogram révén.

5. Társadalmi felelősségvállalás: Szeretnénk élen járni és propagálni a társadalmi felelősség vállalást, ami a gazdasági létet egyre jobban ki kell, hogy egészítse.

6. Vidékfejlesztés: Kamaraként részt vállalunk a vidékfejlesztésben és képviseljük a vármegye összes vállalkozóját. Jó kapcsolatokat építünk a megyei szervezetekkel és az önkormányzattal. Több programon dolgozunk közösen annak érdekében, hogy az információk és lehetőségek eljussanak a megye legtávolabbi területein tevékenykedő vállalkozásokhoz is.

7. Együttműködés és fejlesztési források: Az Északkelet-magyarországi Gazdasági Zóna részeként fontos szerepet vállalunk a fejlesztési források hatékony felhasználásában. Együttműködünk az önkormányzatokkal, az egyetemmel, a civil szervezetekkel és a vállalkozásokkal a jövőben érkező fejlesztésekben és projektekben.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vállalkozói közössége élen jár a régió gazdasági fejlődésének ösztönzésében. Kamaránk aktív szereplőként segíti és támogatja a helyi vállalkozásokat, hozzájárulva az üzleti környezet folyamatos javításához. Büszkék vagyunk arra, hogy a vármegye gazdaságának fellendüléséhez hozzájárulhatunk, és elkötelezettek vagyunk a vállalkozók sikereinek előmozdítása mellett.

TG

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában