Helyi közélet

2009.05.22. 12:06

Hetedikig tanulhatnánk írni-olvasni...

<p>Magyar B&#225;lint volt oktat&#225;si miniszter<br /> kijelent&#233;se, miszerint megsz&#252;ntetn&#233; a<br /> nyolc &#233;vfolyamos gimn&#225;ziumokat<br /> felkorb&#225;csolta az indulatokat. Tervezete szerint a<br /> hatodik oszt&#225;ly v&#233;g&#233;ig csup&#225;n<br /> az &#237;r&#225;s, olvas&#225;s,<br /> sz&#225;mol&#225;s<br /> meger&#337;s&#237;t&#233;s&#233;t kellene folytatni.<br /> Csak hetedikt&#337;l tan&#237;tan&#225;nak a mai<br /> hagyom&#225;nyos m&#243;don, addig az<br /> alapk&#233;szs&#233;gek fejleszt&#233;se lenne a<br /> c&#233;l. &#160;<A href="http://video.szon.hu/video/42536/hetedikig-tanulhatn--nk---rni-olvasni---" target="_blank"><IMG height="13" src="http://www.boon.hu/bilder/icons/video.png" width="13" border="0" widht="13" /></A></p>

Értetlenség, zavart tekintetek

fogadták munkatársunkat egyes

általános iskolákban,

gimnáziumokban. A

törvényjavaslat szerint az eddig

alsó tagozatban tanítók

– hogy az alapkészségeket

(írás, olvasás,

számolás) megerősítsék

- tanítási keretük 25-50

százalékában folytathatják

a munkájukat az ötödik és

hatodik osztályban is. Az iskolai

dolgozók szerint az oktatásügy

még soha nem volt ennyire

kilátástalan, mint most.

– Az oktatás

struktúrájának és az

oktatás-nevelésnek

színvonalának egyaránt komoly

hagyományai és eredményei vannak

Magyarországon. Én a magyar

oktatás reformját csak úgy

tudom elképzelni, hogy abban mindenképpen

megőrizzük értékeinket, s

emellett teret adjunk az innovativitásnak, az

új kihívásoknak való

megfelelésnek egyaránt. – mondta

Komáromi István, az

Eötvös József Gyakorló

Általános Iskola és

Gimnázium igazgatója.

Hozzátette: – Amennyiben a

közelmúltban napvilágot

látott közoktatási

törvényjavaslat-módosításnak

a célja csak a 6+6-os iskolaszerkezet

preferálása, illetve

favorizálása, akkor ezzel kapcsolatosan

is határozottan azt kell hogy mondjam, hogy

én inkább hiszek az iskolarendszer

alternativitásban,

sokszínűségében úgy,

hogy a hagyományos szerkezeti tagolás,

formák, azaz klasszikus 8+4-es (8

osztályos általános iskola

és négyosztályos

gimnázium), emellett legyen helye a 4+8-as

(nyolcosztályos gimnázium) és a

6+6-os (hatosztályos gimnázium) vagy

éppen a 8+ 5-ös (nyolcosztályos

általános iskola és

öt-évfolyamos nyelvi

előkészítő) programoknak is.

Azt gondolom, hogy így őrizhetjük meg

leginkább hagyományainkat - melyekre

méltán lehet büszke

Magyarország -, s feleltethetjük meg az

iskolarendszerünket a korszerűség

kívánalmainak.

– Hasznos lehet a

törvényjavaslat abból a

szempontból, hogy sok tanár megtanul

bizonyos módszertani fogásokat, amelyek

ésszerű, megfelelő arányban

történő alkalmazása

valóban elősegíti a

készségek (kompetenciák)

fejlődését. – véli

Megyesi Mária, a Szent Imre

Katolikus Gimnázium és

Általános Iskola igazgatója,

kiegészítve

véleményét hozzátette - az

5-6 osztályos nem szakrendszerű

oktatásról nem gondolom, hogy komolyan

és felelősséggel rendelkező

embernek erről ma pozitív

véleménye lenne. Az a forma, ahogy ezt

bevezették, teljes káoszt

eredményezett.

Tapasztalataik révén

legfőképp a tanárok érzik

át a helyzet valódi súlyát,

valós képet ők tudnak alkotni a

gyerekek és a szülők valós

igényeiről.

– Úgy gondolom, meg kéne hagyni az

iskolaválasztás

sokszínűségét, hogy

kedvükre tudjanak választani a

szülők és a gyerekek is. Akinek a 8

osztályos iskola tetszik, és utána

menne gimnáziumba, tehesse ezt, aki a 6

osztályos gimnáziumot preferálja,

hadd válassza azt. - válaszolt

kérdésünkre Subert

Ildikó, a nyíregyházi

Eötvös József Gyakorló

Általános Iskola egyik

tanára.

Sokan sokféleképp látják a

jelen oktatáspolitikáját, de az

ehhez hasonló reformokat sehol nem

fogadták közönnyel. A tanárok

munkája merőben új irányt

vett, ráadásul nem is sejtették,

mennyire.

Remélhetőleg nem lesznek negatív

következményei annak, hogy az ebben a

szférában dolgozó és

tapasztalattal rendelkező oktatók

véleményét ezúttal sem

kérték ki...

egy kisgyerek az iskolában! Mi

történt? 

véleménye:  

nyilatkozata: </< DIV>

- H. Zsófia -


<![CDATA[

<![CDATA[

<![CDATA[

<![CDATA[

<![CDATA[

<![CDATA[

<![CDATA[

<![CDATA[

]]></SCRIPT></BODY></HTML>

]]></SCRIPT></BODY></HTML>

]]></SCRIPT></BODY></HTML>

]]></SCRIPT></BODY></HTML>

]]></SCRIPT></BODY></HTML>

]]></SCRIPT></BODY></HTML>

]]></SCRIPT></BODY></HTML>

]]></SCRIPT></BODY></HTML>

]]>

Ezek is érdekelhetik