Magyarország

2009.07.17. 17:31

Szlovák államnyelvtörvény - nem közeledtek az álláspontok a magyar-szlovák kormányközi tárgyaláson

<p>Nem k&#246;zeledett a magyar &#233;s a szlov&#225;k<br /> korm&#225;ny v&#233;lem&#233;nye a szlov&#225;k<br /> &#225;llamnyelvt&#246;rv&#233;ny<br /> m&#243;dos&#237;t&#225;s&#225;r&#243;l<br /> p&#233;nteken, a korm&#225;nyk&#246;zi<br /> kisebbs&#233;gi vegyes bizotts&#225;g<br /> &#252;l&#233;s&#233;n.</p>

Mialatt a tárgyalás folyt

Budapesten, Pozsonyban Ivan

Gasparovic államfő

aláírta a törvényt, amelyet

egyöntetűen kifogásol a

szlovákiai magyar közösség, a

magyar kormány és az összes magyar

parlamenti párt.

A szlovákiai magyarok és a

magyarországi politikai erők is úgy

ítélik meg a szlovák

nyelvtörvény új

változatát, hogy az korlátozza a

kisebbségi nyelvhasználatot. A

kisebbségi vegyes bizottság

összehívását a

törvény miatt a magyar fél

kezdeményezte.

A bizottság Gémesi

Ferenc szakállamtitkár és

Miroslav Mojzita nagykövet

vezetésével szakértők

bevonásával tanácskozott. Az

ezután tartott

sajtótájékoztatón a

szakállamtitkár kijelentette: "az

álláspontok koncepcionálisan nem

közeledtek egymáshoz". A magyar

társelnök úgy fogalmazott: "a

szlovák

törvénymódosítás nem

segíti a kétoldalú kapcsolatok

fejlődését". Mire szlovák

partnere úgy válaszolt: "nem

hisszük, hogy a

törvénymódosítás

komplikálná a kétoldalú

kapcsolatokat".

A sajtótájékoztatón

érzékelhető volt, hogy a

szlovák fél a törvény egyes

cikkeinek részletes

kimagyarázásával foglalkozott, azt

próbálva bizonyítani, hogy

alaptalanok a magyar félelmek. Ezzel szemben a

magyar oldal az egész

törvénymódosítás

koncepcióját kifogásolta. A

szlovák megközelítést

jól illusztrálta a szlovák

nagykövetnek az

újságírók előtt tett

kijelentése, amely szerint "a

törvénymódosítás csak

az államnyelv használatát

szabályozza, nem avatkozik bele az emberek

magánéletébe". A szlovákiai

magyar közösségnek éppen az a

kifogása, hogy a törvény

gyakorlatilag a családi életbe akarja

száműzni a kisebbségi nyelv

használatát.

A szlovák nagykövet szerint

Pozsonyt meglepte a

törvénymódosításra

adott magyar reagálás, mert

korábban senki sem jelzett kifogásokat. A

magyar szakállamtitkár

cáfolatként emlékeztetett, hogy

Magyarország még a szlovák

törvény parlamenti elfogadása

előtt külügyminiszteri, sőt

miniszterelnöki szinten is megfogalmazta

aggályait.

"A vita rövid időn belül

folytatódni fog" - összegezte a helyzetet

az újságírók előtt a

vegyes bizottság magyar társelnöke.

A sajtótájékoztatón

elhangzott, hogy Magyarország

tájékoztatta a szlovák

nyelvtörvényről az Európai

Biztonsági és

Együttműködési Szervezet

kisebbségvédelmi főbiztosát,

aki rövid határidőn belül

konzultációt ajánlott fel.

Gémesi Ferenc kijelentette:

Magyarország erre akkor is elmegy, ha

Szlovákia távol marad. A szlovák

nagykövet úgy válaszolt, hogy "semmi

sem pótolja a kétoldalú

megállapodást".

Ezek is érdekelhetik