Csúszás a támogatások kifizetésében

Csúszás a támogatások kifizetésében
© Illusztráció: KM-Archív
Nyíregyháza – A gazdálkodók arra kényszerülhetnek, hogy a betárolt terményt idő előtt értékesítsék.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megengedhetetlennek tartja, hogy a SAPS támogatást az arra jogosultak nem, vagy késve kapják meg – áll abban a levélben, amelyet a napokban küldött Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Palkovics Péternek, az MVH elnökének.

A levélben többek között szerepel, hogy a kamara tagságától kapott információk szerint olyan kamarai tagok sem kapták meg időben a nekik járó SAPS támogatási előleget, akik szabályos időben bejelentett földhasználattal rendelkeztek. A kamarai vezetés tudomása szerint a kifizetés elmaradásának az egyik oka a földhasználati bejegyzés-változás késedelmes ügyintézése volt.

Gazdálkodási biztonság

Győrffy Balázs kérte, hogy Palkovics Péter a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg annak érdekében, hogy mindazok a gazdák és gazdálkodók, akik a maguk részéről a jogszabályi követelményeknek eleget tettek, a nekik járó támogatást haladéktalanul kapják meg.

Nem lehet egyet érteni azzal a szemléletmóddal, hogy az érintettek legfeljebb majd a jogorvoslati eljárás során jutnak hozzá jogos követelésükhöz. Az érintettek számára a támogatások kifizetésének a tervezhetősége a gazdálkodási biztonságuk elengedhetetlen feltétele.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindig is fontosnak tartotta, hogy az átlátható földhasználathoz szükséges jogi és egyéb intézkedéseket megtegyék. A kamara álláspontja szerint viszont a földhasználat jogszerűsége igazolásának egyik, de nem kizárólagos eszköze az úgynevezett földhasználati lap. Erre figyelemmel a NAK elnöke és a MAGOSZ elnöke a kérdés törvényi rendezése érdekében törvényjavaslatot nyújtott be, amelynek elfogadása a közeljövőben várható.

Elúszhat a lehetőség

A NAK megyei elnöke, Rácz Imre a fentieket azzal egészítette ki, hogy az országosan előforduló esetek 10 %-a, mintegy 800 ügy megyénkben fordul elő. Az elmaradó kifizetések jelentős részénél a gazdák ugyan határidőben teljesítették bejelentési kötelezettségüket, de a papíron benyújtott beadványok feldolgozásának üteme sajnos hátráltatja a kötelezően lefolytatandó adminisztratív ellenőrzéseket.

– Az érintettek számára ez több okból is gondot okoz: nem jutnak támogatási előleghez, és pillanatnyi likviditási problémákon túlmutató hatásokkal is számolniuk kell – tolmácsolja a gazdák panaszát az elnök.

Ezek közül talán a legjelentősebb az, hogy a kormányzat döntése értelmében a gazdaságfejlesztési kedvezményes hitel felhasználóinak körét kibővítették a mezőgazdasági kis- és közép vállalkozókkal, akik azonban az elmaradó támogatás miatt veszteséggel zárhatják a gazdálkodási évüket, így elesnek a pályázás és hitelfelvétel lehetőségétől. Szintén jelentős gondot okozhat a korábban felvett hitelek finanszírozása, aktuális törlesztő részletének fizetése is. Sok esetben a gazdálkodók arra kényszerülnek, hogy a későbbi magasabb eladási ár reményében betárolt terményt, árut év vége előtt, az árak jelentős emelkedése nélkül, de a betárolás költségeit elszenvedve értékesítsék. Ez a kényszermegoldás a bejelentett segítség értékét is csökkenti az érintett gazdák körében – véli Rácz Imre.

KM-NyZs


Válasz

Soron kívüli eljárást kértek

Nyíregyháza – A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. október 16-án indította a kifizetéseket és 2013. november 30-ig mintegy 140 ezer ügyfél részére valamivel több mint 140 milliárd forint kifizetést teljesített. A kifizetések során a lefolytatott ellenőrzések mellett is a hivatal a maximális ügyfélkört érintően törekedett az igények teljesítésére, ezért ebben az évben a túligényléssel vagy a földhasználat hiányával érintett területtel rendelkező gazdálkodók részére alkalmaztuk a támogatás részbeni átutalását – áll abban a válaszban, amelyet Palkovics Péter küldött Győrffy Balázsnak.

A levélben említett földhasználati bejegyzés változás késedelmes ügyintézése kérdéskörben egyetértek – tette hozzá az MVH elnöke –, és a mielőbbi megoldás érdekében levélben fordultam valamennyi megyei kormányhivatal vezetőhöz, kérve a támogatással érintett ügyfelek soron kívüli kezelését és a bejegyzések haladéktalan lezárását. Ebben dr. Szabó Erika államtitkár közreműködését is kértem.

Fentieken túlmenően elrendelem, hogy az MVH megyei kirendeltségek vezetői vegyék fel a kapcsolatot a helyi földhivatalokkal, valamint a NAK megyei elnökeivel, hogy együttműködve minden akadályt elhárítsunk a végkifizetések útjából. Természetesen az adategyeztetés folyamatos annak érdekében, hogy a januári végkifizetéskor a támogatásra jogosultak körében, a legnagyobb ügyfélkörben a maximális összeget fizessük ki. A végkifizetés ütemezésekor kiemelt figyelemmel leszünk azon ügyfelekre, akik nem, vagy csak részben kaptak előleget.

Meggyőződésem, hogy kellő összefogással felgyorsíthatjuk az ügyintézési folyamatokat, és meg tudunk felelni annak a jogos elvárásnak, hogy a financiális gondokkal küszködő agrárágazat nehéz helyzetét így is enyhítsük – fogalmazott Palkovics Péter.
hirdetés