Helyi közélet

2009.02.10. 11:12

Pedagógiai szakszolgálati központ nyílt Záhonyban

<p>Z&#225;hony - A laikus emberek sz&#225;m&#225;ra<br /> h&#233;tk&#246;znapi, a pedag&#243;gusok &#233;s<br /> &#233;rintett sz&#252;l&#337;k sz&#225;m&#225;ra<br /> r&#233;g&#243;ta v&#225;rt, rem&#233;nyt kelt&#337;<br /> h&#237;r, hogy 2009. janu&#225;r1-t&#337;l<br /> pedag&#243;giai szakszolg&#225;lati k&#246;zpont kezdte<br /> meg m&#369;k&#246;d&#233;s&#233;t v&#225;rosunkban.</p>

A pedagógiai szakszolgálati

tevékenységet 2008 decemberéig a

záhonyi és környékbeli

települések gyermekei számára

az intézményfenntartó

önkormányzatok

megbízásából a

Kisvárdai Nevelési

Tanácsadó látta el.

Záhony és Térsége

Többcélú Kistérségi

Társulás a 42/2008. (VIII.22.)

határozata alapján

önálló egységes

pedagógiai szakszolgálat

létrehozásáról

döntött. Az 1 hónapja

működő intézmény

vezetőjét, Hegyi

Péter pszichológust

kérdeztem a szakszolgálat

működéséről,

tevékenységéről.

2009. január 1-től működik

Záhony és Bodrogköz

Térség Egységes Pedagógiai

Szakszolgálata. 2 kistérség

részvételével,

együttműködésével

jött létre az intézmény

Záhony és Cigánd

központtal. Létrehozásának

egyik indoka, hogy az eddigi ellátási

szisztéma a kisvárdai Nevelési

Tanácsadóra épült. A

szülők, a pedagógusok, az

oktatási-nevelési

intézmények többször

visszajelezték, hogy az ellátási

terület nagysága miatt sok a

várakozás a bekerülésre, s

gondot okoz a szülők, gyermekek

bejárása az ellátásra. Nem

mellékes a szülőknek, gyermekeknek az

sem, hogy milyen eséllyel jutnak a

szakszolgálati ellátások

rendszerébe. A záhonyi

kistérség jó néhány

településéről

körülményes volt a

Kisvárdába utazás. Az

új intézmény megteremti a

lehetőségét, hogy bizonyos

szakszolgálati ellátásokat a

kistérségi település

saját intézményében,

helyben folytassanak a kollégák.

Másik, nem kevésbé fontos indok

anyagi megfontolásokból eredt. Az

egységes pedagógiai

szakszolgálatot létrehozó

záhonyi és

cigándi kistérségek

vezetői, polgármesterei osztottak,

szoroztak, s arra a következtetésre

jutottak, hogyha a 2 kistérség

együttműködve hoz létre

pedagógiai szakszolgálatot, az az

előzetes felmérések szerint

költséghatékonyabb. A záhonyi

kistérség 11 települése

közül 10 településén

(Benk, Eperjeske, Győröcske,

Mándok, Tiszabezdéd,

Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton,

Tuzsér, Záhony, Zsurk)

végezzük a szakszolgálati

feladatokat. ( Komoró

Kisvárdához tartozó maradt.)

A záhonyi szakszolgálati

központban 4 szakember tevékenykedik.

Hegyi Péter pszichológus

(intézményvezető), 2 fő

gyógypedagógus, 1 fő

beszédfejlesztő pedagógus. A

logopédus szakember jelenleg hiányzik.

Székelyné Hozdik Aranka

beszédfejlesztő záhonyi

pedagógus megbízási

szerződéssel látja el a feladatot,

ő végezte eddig is a kihelyezett

foglalkozásokat a kisvárdai

szakszolgálat számára. Sokan

ismerik Őt. Szakembereink az előzetes

felmérések szerint el tudják

látni az ellátásra szoruló

gyermekeket a kistérségben.

Elsődleges cél, hogy azokat a

területeket lássuk el, amit a

kisvárdai Nevelési

tanácsadó is ellátott:

nevelési tanácsadást,

logopédiai ellátást,

továbbtanulási és

pályaválasztási

tanácsadást. Később az

igények és lehetőségek

függvényében szeretnénk

bővíteni az ellátási

palettát szakemberek

alkalmazásával korai fejlesztés

és gondozás, valamint

gyógytestnevelés területeken.

Utóbbi jól kapcsolódna a

városi uszoda adta lehetőségek

kihasználásához. Jelenleg a

szakszolgálatnál

előkészítő, szervező munka

folyik.

A Záhony, Ady Endre út 14 sz.

alatti helyiség berendezése,

dokumentációk

készítése, a szakszolgálati

tevékenység iránti igények

felmérése

településenként,

intézményenként.

Mindenképpen azt szeretnénk, hogy az

igényfelmérés és

szervezés után a kollégák a

helyszínen végezzenek bizonyos

ellátásokat, hogy

tehermentesítsük a szülőket,

intézményeket, s egyszerűbbé

tegyük az ellátás

igénybevételét. Pozitív az

intézmények

hozzáállása a

felkínált lehetőséghez, mert

helyiségeket ajánlottak fel a

terápiás fejlesztő

foglalkozásokhoz.

A helyszínen vezetett ellátások is

tervszerűek és időpontra osztottak

lesznek. Persze tudni kell, hogy ez nem lehet minden

ellátási formára igaz. Vannak

olyanok, melyek ellátása csak a

záhonyi központban

végezhető. A felmérési

eredmények alapján a fajsúlyosabb

területekre nagyobb energiát

fektetünk, s felmérjük azt is, melyek

a perifériára szoruló

területek. Ha nem is első körben, vagy

másodikban, de minden gyermek

ellátását el tudjuk

végezni. Számítunk a

családok, a pedagógusok

és a szakszolgálati munkatársak

egymást segítő

együttműködésére.

- Szekeres István, Petrika

Józsefné -

Ezek is érdekelhetik