Helyi közélet

2010.08.30. 07:10

Akár már az idén elkezdődhetne Kisvárdán a nagy munka

<p>A KDB kizárta az első nyertest, a várdai testületnek így újra kell döntenie a pályázók közül.</p>

A szabolcsi kisvárosban jelenleg még több mint ezer családnál nincs kiépítve a rendszer, számukra még marad az emésztőgödör, a szippantóskocsi, azaz a gond, az uniós komfortérzet hiánya. Vajon meddig – kérdezhetik az érintettek?

Kisvárda város délkeleti részén a leghiányosabb a szennyvízhálózat-kiépítettség – kezdte lapunk tájékoztatását Kovács Lászlóné önkormányzati képviselő, lakossági tanácsnok. – A nehéz gazdasági viszonyok következménye miatt a kispénzű lakosságnak megterhelő a költséges és gyakori szennyvízszippantatás. A helyzetet nehezíti, hogy a Háromszéki utca és környéke mély fekvésű belvizes terület, e miatt a szennyvízaknák szinte azonnal megtelnek. Ráadásul gondot okoznak a belterületi belvízrendezési problémák, a kertekben felhalmozódott belvizet a polgármesteri hivatal segítségével részben sikerült elvezettetni. Végleges megoldásra sajnos további intézkedések szükségesek.

– Környezetvédelmi szempontból sem elhanyagolandó a szennyvízcsatorna hálózat szükségessége, hisz a legnagyobb környezeti és talajvízkárokat a kezeletlen szennyvíz talajba jutása okozza. Úgy gondolom, pár hónapon belül elkezdődhet a projekt megvalósítása, ha lehetőségem lesz rá, igyekszem, hogy ebben a térségben kezdjék el a kivitelezést – így Kovács Lászlóné.

A kisvárdai szennyvízcsatornázás második üteme hamarosan kezdődhetne, ha lenne kivitelező. A város által megpályázott beruházás 673 milliós, és uniós támogatással bír. A közbeszerzési pályázatot kiírták, ám még nincs kivitelező. A képviselőtestület június harmadikai, rendkívüli, zárt ülésén (bár több képviselő jelezte aggályait) az előterjesztésben szereplő győztest meg is szavazta, ám a munka mégsem indulhatott el, mert az egyik pályázó élt jogorvoslati lehetőségével a Közbeszerzési Döntő Bizottságnál.

Nincs új közbeszerzés

Ezt követően, az augusztus 19-ei testületi ülésen a képviselők nagy többséggel végül úgy döntöttek, hogy a hosszú hónapokat igénybevevő új közbeszerzési eljárás meghirdetése helyett (ez az árak változása miatt magasabb költségeket is jelentene) az első körben beérkezett pályázatok közül döntenek, az ajánlattevőket hiánypótlásra felszólítva. A határidő szeptember vége, így amennyiben a következő körben döntés születik, akár már az idén elkezdődhetnek a munkálatok.

Ennek bizonyára örülnének az érintett kisvárdaiak, így Baksa Gábor is, aki a Háromszéki után lakik. A felüljáró után, az Anarcs felé vezető útból nyíló utcácska mélyen fekvő terület.

– Éppen ma járt itt a szippantóskocsi – mondta Baksa Gábor, rámutatva a szennyvíztárolójukra. – Általában kéthavonta kell üríttetni az emésztőt, ám az elmúlt esős időszakban ettől gyakrabban. Természetesen már nagyon várjuk a szennyvízhálózat kiépítését, hiszen az nagy segítséget jelentene nekünk és az itt élőknek egyaránt.

A történésekről szerettük volna megkérdezni dr. Oláh Bertalan polgármestert is, ő azonban sem az elektronikus leveleinkre nem válaszolt, sem telefonhívásunkra nem reagált.

Tények

A kisvárdai közbeszerzési tanácsadó és a bíráló bizottság szerint a beérkezett öt kivitelezői pályázatból háromnál alkalmatlansági feltétel és érvénytelenségi ok állt fenn, ezért ezeket elutasította, az általuk érvényesnek vélt kettőből pedig megjelölte az általuk győztesnek véltet, az EK 2010 Konzorciumot. A kizárt pályázók egyike, a Kisvárda Szennyvízépítő Konzorcium élt a jogorvoslati lehetőséggel.

A Közbeszerzési Döntő Bizottság (KDB) augusztus 3-án közzé tett, nyilvánosan megtekinthető határozatában az szerepel, hogy a kisvárdai önkormányzat megsértette a közbeszerzési törvényt, amikor érvénytelennek nyilvánította a jogorvoslatot kérelmező konzorcium ajánlatát. Sőt, a KDB szerint a a kisvárdaiak egy érvénytelen ajánlatot bíráltak el és jogsértő módon még nyertesként is hirdették ki. A jelenleg nyertesnek kihirdetett EK 2010 Konzorciumot ajánlata hiánypótlás teljesítésével sem válik érvényessé, így ez érvénytelen marad és nem lehet nyertes, ellenben a kisvárdai bíráló bizottság által kizárt Kisvárda Szennyvízépítő Konzorcium ajánlata hiánypótlással érvényes és teljes lesz.  A KDB a kisvárdaiak döntését megsemmisítette, a jogsértés miatt az önkormányzatot egymillió forintos pénzbírságra ítélte.

Számok, utcák

A kisvárdai szennyvízcsatornázás II. üteme: Ennek eredményeként a város összes csatornázatlan utcája be lesz kötve a szennyvízcsatorna hálózatba, vagyis Kisvárdán a csatornázottság 100%-os lesz (a vezetékes vízzel már rendelkező utcákban). A beruházás 1164 ingatlant érint, a gerincvezeték 13 785 m, a bekötővezeték 8,054 m. A tervek szerint a következő utcákat érinti a szennyvízcsatorna-beruházás:

Ady Endre, Alma, Baross Gábor, Báthory, Bem, Bocskai vége, Bolgár, Császy László, Csillag egy része (felújítás), Csillagköz, Damjanich, Domb, Erzsébet, Gagarin, Háromszéki, Hársfa, Hulics, Jókai, Kastal, Kossuth (felújítás), Körte, Liliom, Madách, Magyar, Mária, Mester, Nagyboldogasszony, Nagymező dűlő, Pacsirta, Rigó Jancsi, Sárköz, Sorompó, Szent László, Szüret és Török utcák egy része, Toldi, Várzug, Vásártér, Vasút, Vasvári Pál, Vay Ádám, Wesselényi, Zsig?- mond.

- Mán László -

Ezek is érdekelhetik