Helyi közélet

2016.12.20. 10:03

ÁSZ: Szabályszerűen gazdálkodott a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

Nyíregyháza - Az Állami Számvevőszék befejezte a nyíregyházi Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. 2011 és 2014 közötti időszakra kiterjedő megfelelőségi ellenőrzését.

Nyíregyháza - Az Állami Számvevőszék befejezte a nyíregyházi Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. 2011 és 2014 közötti időszakra kiterjedő megfelelőségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodás közfeladat ellátását szabályszerűen szervezte meg. Az önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása megfelelő volt. A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. vagyongazdálkodása összességében szabályszerű volt, nem veszélyeztette a közfeladat ellátását a kötelezettségek állománya és szerkezete. Az ellátott közfeladat bevételeinek, ráfordításainak és az értékcsökkenés elszámolása megfelelt az előírásoknak.

Az Állami Számvevőszék úgynevezett témacsoportos ellenőrzés keretében ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket; ennek keretében került sor a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ellenőrzésére is. A társaság az önkormányzat illetékességi területén a hulladékgazdálkodás közfeladatát 2012. december 31-ig közszolgáltatóként, azt követően alvállalkozóként végezte. A társaság 2014-ben 54 település nyolcvankilencezer-ötszáz ingatlanánál látott el hulladékgyűjtési feladatot. A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. az ellenőrzött időszak minden évét nyereséggel zárta.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat a közszolgáltatási szerződéseket a társasággal a jogszabályi előírásnak megfelelően megkötötte, rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. Az önkormányzat a közfeladat-ellátás felügyelete és a tulajdonosi jogok gyakorlása során szabályszerűen járt el.

Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság a tulajdonában lévő vagyonnal összességében szabályszerűen gazdálkodott. A beszámolók mérlegét alátámasztó leltárt elkészítették, egyes tárgyi eszközök esetében azonban a jogszabály szerint háromévente esedékes mennyiségi felvétellel történő leltározás elmaradt. A számviteli szabályzatok előírásainak jogszabályi megfelelése, illetve egymás közötti összhangja nem volt teljes körűen biztosított. A pénzügyi kötelezettségek 2011 és 2014 között növekedtek, ezeket a társaság összességében határidőn belül teljesítette. Az önköltségszámítás társaság által kialakított rendje és gyakorlata, valamint az árképzés megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A társaság az előírt beszámolási és közzétételi kötelezettségét hiányosan teljesítette. A 2011 és 2014 közti beszámolók kiegészítő mellékletei nem tartalmazták teljes körűen a jogszabály által meghatározott tartalmat. A társaság honlapján nem szerepeltek teljes körűen az előírt, kötelező elektronikus közzététel alá eső adatok.

Az ÁSZ az ellenőrzés megállapításai alapján javaslatokat fogalmazott meg a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

- Horváth Bálint, osztályvezető főtanácsos, Állami Számvevőszék, Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály -

Ezek is érdekelhetik