csőd?

2020.02.04. 14:00

Nehéz helyzetben a szakolyi vezetés

Bacskai Erzsébet polgármester: „Megint ott állunk a csődhelyzet szélén.”

Fotós: Sipeki Peter

Az októberi önkormányzati választáskor úgy döntöttek Szakoly lakói, hogy a település új polgármestere az elkövetkező ciklusban Bacskai Erzsébet legyen. Az új polgármester Szűcs Gabriellát váltotta, aki három cikluson keresztül vezette a települést.

Lepusztult település az örökség

– A szavazási arányok alapján Szakoly lakói a változtatás mellett tették le voksukat. Ezen talán nincs is mit csodálkozni, hiszen köztudomású, hogy a volt polgármesternek bírósági ügyei vannak. Jelentős (50 millió forintot meghaladó) vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében vádlottként felelnie kell az önkormányzatnál és a sport­egyesületnél felhasznált pályázati támogatások miatt.

Az önkormányzati gazdálkodást pedig úgy irányította, hogy 2017-ben 350 millió forint tartozás miatt adósságrendezést kellett elindítani.

– Amikor október végén megvolt az átadás-átvétel, egy lepusztult, kizsákmányolt települést hagyott rám az előző polgármester. Nemcsak gazdaságilag ment tönkre a falu, a korábban jól működő civil szervezetek sem működnek már – mondta Bacskai Erzsébet polgármester.

Új polgármestert választott a falu októberben
Fotó: KM-archív/Sipeki Péter

– A jegyzőkönyv alapján én 285.066.760 forintos hiánnyal vettem át a település vezetését. Az önkormányzat tartozik szállítóknak, van visszafizetési kötelezettsége, s vannak hitelei is. A szállítói tartozás ebből például 44 millió forint volt, az önkormányzati konyha költségeit február óta nem fizették.

Ugyanígy nem fizette ki az előző vezetés a közvilágítás számláit sem. A visszafizetési kötelezettség révén a Magyar Államkincstárnak fizetnünk kell 25 millió 521 ezer forintot a 2017. évi beszámoló alapján jogtalanul igénybe vett pénzeszközök miatt. A novemberi közmeghallgatáson a lakosságnak részletesen beszámoltam az átadás-átvételről, szóltam az átvett hatályos szerződésekről is.

A falu kapott például 3 millió forintot játszótér-felújításra, de az átvételkor nem találtam se pénzt, se játszótér-felújítást.

– Az önkormányzat bankszámlaegyenlege az átadás napján 11 millió forint volt. Ebből hétmillió forintot tett ki a szociális tűzifaprogram, így voltaképpen négymillió forint volt az átadott bankszámlán. Ebből a 4 millió forintból kellene a 44 milliós számlát kifizetni.

November végén az önkormányzat számláján 77 és fél millió forint volt. Ebből 35 millió forint tulajdonképpen két nyertes pályázat összege, amit már a választás után ítéltek meg nekünk. Ehhez nem nyúlhatunk, ezt az összeget elkülönítettük.

– 2017 márciusában adósságrendezési eljárás kezdődött, s hogy az előző önkormányzat tudja rendezni a 350 millió forintos tartozását, felvett 170 millió forint reorganizációs hitelt, amit 2027. december 31-ig kell visszafizetnünk.

Évente két részletben fizetünk 10-10 millió forintot, valamint fizetni kell a havi kamatot is, ami több százezer forint. Szerencsére az előző önkormányzat által felvett 15 millió forint likvid hitelt már sikerült visszafizetnünk

Segítséget nyújtott ugyanis a bioerőművet működtető DBM Zrt. (Veolia Group): az idei iparűzési adóját kifizette, a jövő évit pedig megelőlegezte, így a kapott 32 millió forintból tudtunk gazdálkodni. A likvid hitel mellett rendeztük a legfontosabb számlákat, de most megint ott állunk a csődhelyzet szélén.

Mit tud tenni ebben a helyzetben az új önkormányzat? – tettük fel a kérdést.

– Várjuk a kormány segítségét. Az előző önkormányzat termőföldet és erdőt adott el, s ebből az ingatlaneladásból is érkezett 14 millió forint. Több olyan kötelezettségvállalás is volt az utóbbi időben, amire nem volt fedezet, és ráadásul nem is kötelező önkormányzati közfeladat.

Ezeknek egy részét már megszüntettük, illetve folyamatban van a megszüntetésük. Két ügyvédnek az elmúlt években több mint tízmillió forintot kifizetett az önkormányzat átalánydíjas szerződés alapján. Ha szükségünk lesz ügyvédre, akkor eseti megbízást kötünk vele.

Terveznek-e új adót az anyagi helyzet megszilárdítása érdekében? – kérdeztük.

– Nem tervezünk új adót bevezetni, de az tény, hogy a gazdasági helyzetet szeretnénk stabilizálni, mert itt tényleg olyan pénzek mentek el, amikre nem volt fedezet. Éppen ezért a kiadásokat le kell csökkentenünk. Lehet, hogy ellentmondásosnak hangzik, de mi a földadót – települési adót – eltöröltük, a kommunális adót mérsékeltük. Az előző testület vezette be a földadót, a kommunális adót is jelentősen megemelte 2017-ben.

Úgy gondolom, ha valakik felelőtlenül gazdálkodtak a község vagyonával, akkor azt ne a lakosság fizesse meg adók kivetésével. Szeretnénk az orvosi ügyeletet Nyíradonyból visszahozni Balkányba, ugyanis három éve a testület úgy döntött, Balkány helyett Adonyban legyen az orvosi ügyelet.

 


Az önkormányzati érem két oldala: pró és kontra

Az önkormányzat helyzetével kapcsolatban megkerestük Szűcs Gabriellát is, aki 2006. október 1-jétől 2019. október 13-ig töltötte be Szakolyban a polgármesteri tisztséget.

A helyi hivatal mulasztott

– Amikor a helyi polgármesteri hivatal hibájából csődközeli helyzetbe került az önkormányzat, településünk vagyonának és az önkormányzat működésének megmentése érdekében a megyei bíróságon adósságrendezési eljárást kezdeményezett a képviselő-testület.

Azon hiányok és mulasztások miatt, amikért a kincstár hónapokon keresztül nem finanszírozta az önkormányzatunkat, sem a képviselő-testület akkori tagjainak, sem nekem mint polgármesternek semmilyen közünk nem volt, ezen mulasztásért mi nem voltunk felelősek.

Közokiratok bizonyítják, hogy a hivatal mulasztása miatt szüntette meg az állami támogatást a kincstár.

Az adósságrendezési eljárásban az összes létező adósságot a pénzügyi gondnok irányítása mellett vagy megfizettük vagy átütemeztük, vállaltuk későbbi időpontban az adósság rendezését. A bíróság és a pénzügyi gondnok felügyelete mellett tettük mindezt. A szakolyi önkormányzat évek óta alulfinanszírozott volt.

A tőlünk sokkal nagyobb létszámú önkormányzatok is állami segítségre szorultak a konszolidáció alkalmával, milliárdos nagyságrendekkel segítette ki az állam a nagyobb és kisebb önkormányzatokat, például ebben a választókerületben Balkányt, Nyírlugost, Nagykállót.

Sajnos Szakoly jelentős szállítói tartozásait nem hitelből fizettük ki – mivel a korábbi képviselő-testület a hitel felvételét nem engedélyezte –, ezért a konszolidációban nem vehetett részt.

Szerződés – kényszerűségből

– Érthetetlen számomra, hogy egy sikeres adósságrendezési eljárást követően miért nem arra koncentrál a jelenlegi vezetés, hogy tegye a dolgát állami támogatással. Nekem, ha bármilyen felelősségem van, azt természetesen vállalom, de nincs ilyen.

– Amennyiben az önkormányzat jelenleg nehéz helyzetben van, akkor vajon miért növelték meg háromszorosára a tiszteletdíjas bizottsági tagok számát, s miért növelték duplájára az alpolgármester tiszteletdíját? Amikor 2010-ben érzékeltük, hogy nehéz helyzetben van az önkormányzat, az akkori képviselő-testületi tagok lemondtak a tiszteletdíjról, s én sem vettem fel költségtérítést.

Ha annyira nehéz helyzetben van az önkormányzat, miért kellett új státuszokat létrehozni, miért van szükség polgármesteri tanácsadóra és pénzügyi tanácsadókra? – tett fel kérdéseket Szűcs Gabriella. – Most, hogy az adósságrendezési eljáráson eredményesen túl vagyunk, könnyű olyan döntéseket hozni, amikkel csökkentik az önkormányzat adóbevételeit.

Más kérdés az, hogyan csökkenthetők a bevételek, hogyan emelhetők a tiszteletdíjak, ha ismét adósságrendezési eljárásban gondolkodik a jelenlegi vezetés.

Úgy gondolom, minden ügyben optimálisan jártunk el.

A játszótér felújítása még nem fejeződött be az önkormányzati választás idejére, éppen ezért szerepeltettem a folyamatban lévő ügyek között. Az előírt ütemezés szerint jártunk el, nem csúsztunk ki a határidőből.

Szerintem az önkormányzat javát szolgálta az a döntésünk is, hogy a két ügyvéddel átalánydíjas szerződést kötöttünk. Kezdetben eseti szerződéssel dolgoztak az önkormányzatnak, de aztán gyarapodott a munkájuk az adósságrendezés, valamint a közigazgatási és munkaügyi perek sokasága miatt, így az önkormányzatnak előnyösebb volt velük átalánydíjas szerződést kötni.

A kormányhivatal vezette le az önkormányzati ingatlanok értékesítését, nem tudom, miért utalták át késedelmesen az adásvételekből befolyt összegeket. A közüzemi díjakat folyamatosan fizettük, különben 30 nap múlva kikapcsolták volna a szolgáltatást. S hogy miért került az orvosi ügyelet Nyíradonyba? Még az adósságrendezési eljárás előtt történt, hogy tartoztunk Balkánynak.

A város azt mondta, nincs együttműködés az orvosi ügyelettel kapcsolatban, csak ha majd kifizetjük a tartozást. Kifizettük a tartozást, de Balkány nem fogadott vissza bennünket, így kényszerűségből Nyíradonnyal kötöttünk szerződést az orvosi ügyelettel kapcsolatban – folytatta Szűcs Gabriella.

Fotó: Km-archív

– Úgy látom, az elmúlt hónapokban érkezett annyi pénz a jelenlegi önkormányzathoz, hogy abból ki lehet fizetni a kincstárnak a 25 millió forintot, ráadásul érkezik a normatív állami támogatás, ingatlanértékesítési bevétel, vannak továbbá egyéb adóbevételek, és a helyi nagyobb cég, a DBM Zrt. segítségét is élvezheti az önkormányzat.

Ezért furcsa számomra, hogy a mostani önkormányzat adósságrendezésben gondolkodik, a jelenlegi gazdasági helyzetben észszerűbb megoldások is vannak. Véleményem szerint a jelenlegi önkormányzatnak érdeke valami miatt az adósságrendezés elindítása, hiszen az önkormányzat továbbra is jelentős vagyonnal rendelkezik, gondolok itt az egybefüggő nagyobb szántókra és erdőkre.

– Szeptember 16-án kifizettük az összes tartozást, ami még az adósságrendezési eljárást terhelte, szeptember 30-án pedig benyújtottuk a rendkívüli önkormányzati támogatásra (REKI) a pályázatunkat a működési támogatás igénylése érdekében, mivel a kifizetéssel elhárult az akadálya annak, hogy állami támogatást kérhessünk és kaphassunk.

Sajnos az újság keretei nem adnak lehetőséget arra, hogy mindent részletesen megválaszoljak, de

bármikor kész vagyok megvédeni az igazamat.

– A polgármesteri hivatal súlyos mulasztása miatt hónapokon keresztül az önkormányzat nem kapott állami támogatást. Büntetőeljárás indult a pénzügyi vezető, a jegyző, a polgármester és a képviselő-testületi tagok ellen is. Ezek az eljárások részben még folyamatban vannak.

Az eljárás során sem az ügyészségen, sem a bíróságon fel sem merült olyan adat, hogy bármelyikünknek a legcsekélyebb haszna származott volna azon ügyek miatt, amikkel a korábbi képviselő-testület ellen és ellenem már hosszú ideje lejárató kampányt folytattak.

Az ellenünk benyújtott vádat megelőzően az önkormányzat a kényszerhelyzetben a pénzösszegek szabálytalan átutalásáról a lakosság és az önkormányzat és intézményeinek működése érdekében döntött, melyek az utolsó forintig visszafizetésre kerültek. Az adósságrendezési eljárás 2018. február elsején eredményesen befejeződött.

Aki a valós történetet ismeri, az tudja, hogy a korábbi testület tagjai és jómagam is emelt fővel, tiszta lelkiismerettel mehetünk végig a település utcáin – tette hozzá Szűcs Gabriella.

KM

 

Elkerülni a csődhelyzetet

Kikértük dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő véleményét is. – Egy ilyen település költségvetése 400 millió forint körül van, vagyis 285 millió forint tartozással elindulni nagyon nehéz feladat az önkormányzat számára, nem könnyű kigazdálkodni a veszteséget. Én az új vezetésnek erőt és egészséget kívánok, és minden tőlem telhető segítséget meg fogok adni, hogy Szakolyt ebből a hatalmas kátyúból ki tudjuk húzni. Már megfogalmaztam a kérésünket Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkárnak, reméljük, a község kap rendkívüli kormányzati támogatást, ugyanis amennyiben Szakoly februárban nem tud 25 millió forint tartozást kifizetni a kincstárnak, ismét csődhelyzet következhet be. Ezt szeretnénk elkerülni, a cél, hogy a település őrizze meg fizetőképességét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában