Tiszavasvári hírei

2019.03.11. 08:33

A tiszavasvári családnak mindene oda lett a tűzvészben

Tiszavasvári - Tiszavasvári önkormányzata anyagi támogatást és két bérlakást is felajánlott az otthonát elveszítő családnak.

Tiszavasvári - Tiszavasvári önkormányzata anyagi támogatást és két bérlakást is felajánlott az otthonát elveszítő családnak.

Megdöbbentő látvány fogadott minket Tiszavasváriban, a Gépállomás utcán található, közelmúltban kiégett családi házhoz érkezve, ahová a 19 éves Tóth Boglárka és a négy gyermekét hosszú ideje egyedül nevelő édesanyja, Noémi hívta segítségül lapunkat. Amikor a kapun, majd a bejárati ajtón beléptünk, a leszakadt mennyezet, a mindent beborító korom és hamu, a szinte porig égett bútorok, ruhák és emléktárgyak látványa még riasztóbb képet festett, mint amit a járdáról bekukucskálva, a kitört ablaküvegeken át sejteni lehetett. Tóthéknak egy szempillantás alatt mindenük odalett.

– Öten laktunk itt, ebben a tűzvész óta lakhatatlanná vált, két és fél szobás házban: édesanyám, a 22 éves bátyám, Beni, és a két kisöcsém, Dani és Lacika. Aznap este csak hárman voltunk itthon. A bátyám egyszer csak felugrott, hogy honnan jön ez a nagy füst, én gyorsan felkapcsoltam a villanyt, de akkor már mindent beborított a szomszédos szobából áradó füst. Csak arra volt időnk, hogy kimeneküljünk az udvarra, aztán az egész ház belobbant, végig kellett néznünk, ahogyan porig ég az otthonunk – mesélte a könnyeivel küszködve Boglárka. Mint mondta, időbe telt, mire a tűzoltók a helyszínre értek, akkorra már menthetetlen volt minden. Úgy tudni, elektromos zárlat miatt keletkezett a tűz Beni szobájában, a falban lévő elöregedett vezeték gyulladt ki, majd a lángok szélsebesen továbbterjedtek.

Két lakást ajánlottak fel

– A rajtuk lévő ruhájukon kívül semmijük nem maradt… – csatlakozott be a beszélgetésünkbe Bogi nagymamája, a közelben lakó Sarudiné Margó, aki azonnal befogadta a hajléktalanná vált családtagjait a másfél szobás lakásába. – A kiégett házat most láttam először, szíven ütött a látvány, alig térek magamhoz – kapkodott levegő után ottjártunkkor a szívbeteg nagymama.

– Aznap este eljött hozzánk a város polgármestere is. Azt mondta, elhelyez minket a helyi öregek otthonában, hogy fedél alatt tölthessük az éjszakát. Szerencsére itt volt a nagyi, így ideiglenes elhelyezésre nem volt szükségünk, de mennyi mindenre lenne! Tiszadobon a keresztanyám, Tóth Hajnalka indított gyűjtőakciót számunkra, a szomszédos faluban és itt, Tiszavasváriban még a legszegényebb jószívű vadidegenek is adtak ezt-azt, akár csak 100 forintot is, ez hihetetlen! – mondta el Boglárka.

– Én két műszakban dolgozom, a lányom is hazaadja, amit keres, de ez kevés ahhoz, hogy szó szerint az alapoktól újraépítsük az életünket – kesergett az édesanya, Noémi, majd elmondta: 57 ezer forint egyszeri gyorssegélyt kaptak az önkormányzattól, 4 plédet és némi hideg élemet pedig a helyi gyermekjóléti szolgálattól.

– Bár a maminak van Tiszalökön egy házrésze, komfort nélküli, életveszélyes az ingatlan, oda nem költözhetünk. Az önkormányzat hasonló állapotban lévő, lepukkant, üres helyiséget ajánlott nekünk az utcánkban, ami kész vicc. Vannak viszont komfortos, úgynevezett katonai lakások a városban, amelyek évek óta üresen állnak, azt örömmel elfogadnánk – vetette fel az édesanya.

Egy percig sem tétlenkedtek

– A Tóth család tagjai minden bizonnyal még a drámai események okozta sokk hatása alatt álltak, amikor nyilatkoztak, talán ezért felejtettek el említést tenni néhány nem éppen elhanyagolható tényről és történésről az esettel kapcsolatban – válaszolta az önkormányzat segítőkészségét firtató kérdésünkre Szőke Zoltán, Tiszavasvári polgármestere. Elmondta: amikor a katasztrófavédelem értesítette őt a lakástűzről, majd személyesen is meggyőződött arról, hogy a Gépállomás utcai ingatlan lakhatatlanná vált, az önkormányzat és a családsegítő központ egy percig sem tétlenkedett.

– Aznap éjszakára a helyi szociális otthonban ajánlottunk fel szállást, étkezést a családnak, ám ezt visszautasították, miként az élelmiszereket, ruhákat, takarókat is. Másnap reggel két azonnal beköltözhető önkormányzati lakást kínáltunk fel nekik a városban: egy 74 és egy 60 négyzetméteres ingatlant. Ezekben valóban kikötötték a közműveket a szolgáltatók a korábbi lakók felhalmozott díjhátralékai miatt, ám ezt a gondot orvosolta volna az önkormányzat, csakhogy ezekre a lehetőségekre is nemet mondtak Tóthék.

– A Vasvári Pál utcai üres honvédségi lakások a Honvédelmi Minisztérium kezelésében állnak, ezek hasznosításáról, bérlők beköltöztetéséről az önkormányzat nem rendelkezhet. Vannak más üres önkormányzati lakások is a településen, ezek viszont felújítás alatt állnak, és csak a pályázati kiírásnak megfelelően lehet majd bérbe adni őket.

Nem írta alá a jegyzőkönyvet

– Az önkormányzat 57 ezer forint egyszeri rendkívüli támogatást, valamint fél éven át havi 10 ezer forint rendszeres települési támogatást nyújt a családnak, és felvettük a kapcsolatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal is. A városban működő családsegítő központ kríziscsomagot állított össze nekik, a szociális otthon adománygyűjtést rendezett a megsegítésükre. Úgy vélem, lehetőségeinkhez mérten, sőt, erőn felül mindent megtettünk a négygyermekes család boldogulásáért, az édesanya ugyanakkor még az eseményeket rögzítő önkormányzati jegyzőkönyv aláírását is megtagadta a hivatalban – összegzett Szőke Zoltán.


Lelakják, és tartozásokat halmoznak fel

A településvezető a szociális bérlakások kapcsán szólt arról a – politikai ciklusokon átívelő – szomorú jelenségről is, miszerint a bérlőktől az önkormányzat sok esetben lelakott, használhatatlan állapotban, közműtartozásokkal terhelten, s ennél fogva komfort nélkül kapja vissza az ingatlanokat.

A bérlők kiválasztásánál – így Tóthné Mészáros Noémi és családja esetében is – az önkormányzatnak szem előtt kell tartania a hatályos ­rendeletet, mely szerint nem ­jogosult szociális bérlakásra, akinek korábbi jogvi­szonyát az illetékes bizottság „a ­lakbér meg nem fizetése, az ­együttélés szabályainak ­megszegése, valamint a ­bérlakás rongálása, nem ­rendeltetésszerű használata miatt jogszerűen mondta fel”.

Ezek is érdekelhetik