Fogadalmat tettek az ibrányi kisdiákok

Akt.:
Dr. Fekete Károly (balra) és dr. Gaál Sándor a fogadalmat tevő kisdiákok mögött
Dr. Fekete Károly (balra) és dr. Gaál Sándor a fogadalmat tevő kisdiákok mögött
Ibrány – A kisdiákok kezüket szívükre helyezve mondák el fogadalmukat.


Az idén szeptember 3-án kitárta kapuját az Ibrányi Református Általános Iskola és Óvoda az intézmény első osztályos tanulói számára. A felmenő rendszerű oktatás feltételeinek támogatásához Ibrány önkormányzata rendelkezésre bocsátotta az egyik használaton kívüli épületét, a kastélyt, a hosszabb távú tervezéshez pedig átadta a város egyik óvodájának fenntartási jogát is.

Léleknemesítés

Így a tanév kezdetén az óvoda 3 csoportjában 86 kisgyermek neveléséről, míg az általános iskola 1. osztályában 24 kisdiák oktatásáról gondoskodhat gyülekezetünk – tájékoztatta lapunkat Vass László lelkipásztor.

Október 20-án tartották az Ibrányi Református Általános Iskola és Óvoda szolgálatáért ünnepi hálaadó istentiszteletet, melyen igei szolgálatával részt vett dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, valamint dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese is.

– „A gyermek Isten ajándéka”, azaz az isteni áldások hírhozója, akiben Isten hozzánk lehajló jóságát szemlélhetjük. Az áldás pedig nemessé teszi a lelket, ezért szükséges a lélek Isten szerinti odahajlása, hogy tudjuk cselekedni azt, ami az Ő jó tetszésére van. Hisszük, hogy az ibrányi új óvoda és iskola így fogja betölteni a léleknemesítés áldásos szolgálatát” – fogalmazta meg a püspök.

Püspöki ajándék

Az istentiszteleten fogadalmat tettek az első osztályosok, majd a kisdiákok megkapták az iskola emblémájával hímzett sálat és nyakkendő. Az alkalmazottak fogadalomtételét dr. Gaál Sándor köszöntő gondolatai és áldásmondása, valamint dr. Fekete Károly személyes ajándéka tett különlegessé. Ezek után előbb Szűcs Sándor, az Ibrányi Járási Hivatal vezetője, majd Berencsi Béla Ibrány polgármestere köszöntötte és méltatta az ünnepi alkalmat.

KMIbrány.
SZON.HU


hirdetés