Hajó őrzi az első igazgató nevét

A Zboray Károlyról elnevezett hajó
A Zboray Károlyról elnevezett hajó - © Fotó: Fetivizig
Nyíregyháza – Zboray Károly vezetésével alapozták meg a fejlett vízgazdálkodást megyénkben.

Ötven éve hunyt el a Felső–Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság első igazgatója. Zboray Károly 1905. március 21-én született Sárospatakon. Az elemi iskoláit és a gimnáziumot Sátoraljaújhelyen végezte el, mérnöki oklevelét a Királyi József Műegyetemen, Budapesten szerezte meg 1932-ben. A Sátoraljaújhelyi Magyar Királyi Folyammérnöki Hivatalnál a következő évben napidíjas mérnökként lépett szolgálatba, a hivatal vezetőjévé 1945-ben nevezték ki.

hajo2

Jó hírnév, tekintély

Sátoraljaújhelyről 1950-ben helyezték át Nyíregyházára azzal a megbízással, hogy a Folyammérnöki Hivatalból, valamint az ármentesítő és belvízszabályozó társulatokból szervezzen meg egy egységes állami vízügyi szervet. Ez a szerv először Vízgazdálkodási Körzet, majd 1953-tól Nyíregyházi Vízügyi Igazgatóság néven látta el a vízügyi műszaki és hatósági feladatokat.

Szabolcs-Szatmár megyében, és mint a vízügyi igazgatóság első vezetője közel tíz évig dolgozott. Ez idő alatt épült meg az addigi legnagyobb vízügyi létesítmény, a tiszalöki duzzasztómű, amelynek tervezésénél és építésénél Zboray Károly szakértőként működött közre.

Munkatársaival együtt nagy igyekezettel látott hozzá a megye fejlett vízgazdálkodását megalapozó feladatok végrehajtásához. A magyar mérnökök jó hírnevét és tekintélyét munkásságával tovább növelte határainkon innen és túl egyaránt, elősegítette az együttműködést a szomszédos országok vízügyi szakembereivel.

Lexikont szerkesztett

A Szovjetunióval 1950-ben kötött vízügyi egyezmény végrehajtása során számos problémát oldott meg a Tisza és mellékfolyói határszakaszán. 1959-ben az Országos Vízügyi Igazgatóság Folyamszabályozási Szakágazatának vezetésével bízták meg, ahol nagyszabású fejlesztési feladatokat végzett az ország folyamszabályozásának és víziút-hálózatának korszerűsítése érdekében. Eredményes és példamutató munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, kétszer kapott kormánykitüntetést. A gazdag életpályát 1968 elején hirtelen bekövetkezett halála zárta le.

„Életútját a szakma iránti rajongása, nagy mérnöki tudás, bölcs vezetés, puritán egyszerűség, a derű és kesernyés humor jellemezte” – mondta búcsúbeszédében Szászhelyi Pál, az OVF akkori elnökhelyettese.

Munkásságának írott emlékeivel gyakran találkozhatunk. Számos tanulmány és könyv szerzője, publikált a Vízügyi Közleményekben, a Vízgazdálkodási Lexikon egyik szerkesztője volt. A Tisza és a Szamos szabályozására vonatkozó adatok című munkáját tanulmányokhoz, pályázatokhoz ma is gyakran felhasználják.

A FETIVIZIG Vízügyi Történeti Gyűjteményben őrzik hagyatékából a mérnöki oklevelét és több személyes tárgyát, valamint azokat a terveket, tanulmányokat, melyek megyénk vízgazdálkodásának fejlődését szolgálták. Az igazgatóság flottájában egy kitűzőhajó is őrzi a nevét.

– Nádasi Zoltán –Nyíregyháza.
SZON.HU


hirdetés