Helyi közélet

2009.02.21. 14:37

110 éves a Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

<p>Rakamaz - A Milleneumot k&#246;vet&#337;en, a XIX<br /> sz&#225;zad utols&#243; &#233;veiben<br /> rendk&#237;v&#252;li m&#243;don<br /> fel&#233;l&#233;nk&#252;lt haz&#225;nkban a<br /> k&#246;zint&#233;zm&#233;nyek, civil szervezetek<br /> &#233;s k&#252;l&#246;nb&#246;z&#337; egyes&#252;letek<br /> szervez&#233;se.&#160;<A href="about:blank" onclick="return open_window( /pubs/Bildserie/110__ves_a_Rakamazi__nk_ntes_T__369_zolt__E/index.shtml , SERIE ,960,800)"><IMG src="http://apps.szon.hu/bilder/icons/kamera.png" border="0" width="13" height="13" alt="110 &#233;ves a Rakamazi &#214;nk&#233;ntes T&#369;zolt&#243; Egyes&#252;let 2009.02.21." /></A></p>

1899 nevezetes dátum, hiszen az élet

szinte minden szférájában nagyon

sok, a történelem viharait

túlélt és ma is jól

működő szerveződések

jöttek létre.

Így volt ez a tűzoltók

között is, hiszen 1870-ben, Pesten

gróf Széchenyi Ödön

vezetésével megalakult

tűzoltóságot követően, az

országban gomba módra szaporodtak el a

kisebb-nagyobb településeken is a

tűzoltó egyesületek.

A falvak-városok vezetői

rádöbbentek arra, hogy a mentő-

tűzvédelem legfontosabb alap

pillérei az önkéntesen

szerveződő helyi tűzoltó

egyesületek lehetnek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

két ma is kiválóan

működő Tűzoltó

Egyesületet jegyeztek be 1899-ben, az egyiket

Rakamazon, a másikat

Újfehértón.

2009. február 20-án a

délutáni órákban

került sor Rakamazon a Szent

István úton található

Rakamaz Vendégfogadóban a helyi

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

megalakulásának 110.

évfordulója alkalmából

rendezett ünnepi közgyűlésre.

A rendezvényen meghívott

vendégként megjelent Dombrády

László tű.ezredes, a

Nyíregyházi Hivatásos

Önkormányzati Tűzoltóság

parancsnoka, Holes István tű.

alezredes a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Tűzoltószövetség alelnöke

és az egyesületet támogató

cégek vezetői.

Az ünnepi közgyűlés

kezdetén Pirint Frigyes az egyesület

elnöke köszöntötte a megjelent

vendégeket és a tagságot majd egy

perces néma felállással,

adóztak az előző taggyűlés

óta elhunyt két tagtársuk

emlékének.

Ezután Pirint Frigyes ismertette a

vezetőség közhasznúsági

jelentését a 2008 évben

végzett tevékenységről,

melyből a jelenlévők

megtudhatták, hogy a 2007-es évhez

képest lényegesen kevesebb, –

mindössze 16- vonulást hajtottak

végre tavaly a Rakamazi

Önkéntes Tűzoltók.

Részletezve a vonulásokat: 3-3 esetben

lakóház-, avar- és nádas

tűzhöz, 1 esetben, pedig

melléképület tűzhöz

történt a riasztás. A többi

beavatkozás (szám szerint 6) a

környéken bekövetkezett

közúti baleseteknél

történt.

Az elnök megemlítette, hogy az

elmúlt évi megyei versenyen 3 csapattal

képviseltették magukat, mindegyik

eredményesen szerepelt és az

élmezőnyben végzett.

Sajnálattal jelentette be, hogy az

önkormányzat továbbra sem

támogatja az egyesületet, a helyi

szponzoroknak köszönhető, hogy

működésük biztosított.

A közhasznúsági jelentés

után Orosz Attila az ellenőrző

szerv vezetője tájékoztatta a

jelenlevőket, hogy az egyesület

jogszerűen működött.

A következő napirendi pontokban előbb a

2009. évi munkaterv, majd a

költségvetés került

terítékre, amit a

közgyűlés egyhangúan

elfogadott.

A költségvetés elfogadása

után Bón Ferenc az egyesület

parancsnoka ismertette a tavalyi

pályázatok eredményeit valamint,

az idei lehetőségeket. A tagok

megtudhatták, hogy 2008 évben a Magyar

Tűzoltószövetség

pályázatain összesen 480 ezer

forintot nyertek, melyet

működőképességük

fenntartására és alapvető

tűzoltó szakfelszerelésekre

költöttek.

Az ünnepi közgyűlés

zárásaként jubileumi

emlékérmek és jutalmak

átadására került sor.

A 110 éves jubileum alkalmából a

Megyei Tűzoltószövetség

elnöksége díszoklevelet,

Nyíregyháza város

parancsnoka porcelánvázát

adományozott az egyesület

részére melyet Pirint Frigyes vett

át.

Bón Ferenc önkéntes

tűzoltóparancsnok több

évtizedes magas színvonalon

végzett munkájáért

tűzoltó díszsisakot,

Pirint Frigyes az egyesület elnöke

pedig aranyozott Szent Flórián

képet kapott a Megyei

Tűzoltószövetség

elnökségétől.

A nyíregyházi

tűzoltóparancsnok tűzoltó

címerrel díszített

ajándéktárgyat adott át

Fotta Józsefnek a Lady Line KFT

ügyvezető igazgatójának, a

Rakamazi ÖTE fő

támogatójának.

30 éves szolgálati érem

elismerésben részesült:

Bón Ferenc tűzoltóparancsnok

25 éves szolgálati érmet

vett át:

Pirint Frigyes, Ruba László és

Mikita György önkéntes

tűzoltók

10 éves szolgálati érem:

ifj. Keller Béla és Szopkó

János önkéntes tűzoltók

Az eredményesen szerepelt versenyrajok tagjait

(21 fő) az egyesület elnöke

dicséretben és jutalomban

részesítette.

Az ünnepi közgyűlés befejező

részében két új tag -

Gál László és

Mészáros Tamás -

felvételére került sor, így

az egyesület taglétszáma

ismét 48 főre emelkedett.

A rakamazi önkéntes tűzoltók

büszkék lehetnek a több mint egy

évszázados múltjukra,

eredményes tevékenységükre.

Az egyesület életének első

történései arra az évre

– 1899 – esnek, amikor a

fővárosban hazánk egyik

legnépszerűbb sportegyesülete is

megalakult a Gutgessel sörözőben.

Az ünnepi rendezvény a helyszínt

biztosító szponzor

éttermében ünnepi vacsorával

ért véget.

 

- Holes István -

Ezek is érdekelhetik